Thalamus 

thalamusing-1.jpg

 

Thalamus  is afgeleid van het Griekse θάλαμος = slaapkamer

De Thalamus is het gele gedeelte op de tekening hierboven is een belangrijke hersenkern en wordt gerekend tot de tussenhersenen, samen met de hypofyse en hypothalamus. Het is het meest 'bedrade' gedeelte van de hersenen.

  

De thalamus bestaat uit zes functioneel aparte kerngroepen, waar informatie uit andere delen van het zenuwstelsel wordt overgedragen naar specifieke gebieden in de hersenschors. (cortex)

De thalamo corticale verbindingen zijn wederkerig, dus van de cortex ook weer terug naar de thalamus, dit wordt het Thalamo-cortico-thalame circuit genoemd. Het resultaat hiervan is dat kleine thalamus-letsels hersenschors syndromen kunnen 'nabootsen' en dat in sommige syndromen de specialisatie van de hersenhelft te herkennen is.

Syndroom  :      Plaats van het letsel:
  1. Onvermogen tot inprenten informatie

  (anterograde amnesie)

  1.  Voorste thalamuskern

2. -Het opvullen van een gat in het

    geheugen met verzinsels

    (anterograde amnesie),

    -Vergeten van volgorde

    (volgorde amnesie)

   -Uitvoerende functiestoornisssen

    (executieve functiestoornissen)

     Uitvoerende functies zijn:

     doelgericht en flexibel plannen,

controleren en aanpassen van handelingen, logica, de strategie,

het oplossen van problemen.

2. Voorste mediale kern

3. Apathie en concentratiestoornis

3. Intralaminaire kernen

4. Woordvindingsstoornissen

4. Linker pulvinar

5. Linkszijdige ruimtelijke

   verwaarlozing (neglect)

5.Rechter pulvinar

6. Coma en slaperigheid

   (coma en somnolentie)

6. Grote bilaterale mediale       thalamusletsels

waaronder de intralaminaire kernen

7. Halfzijdige motorische

  verwaarlozing,

  tijdelijke

  bewegingsarmoede zonder 

  krachtsverlies

7. "motorische" kernen contralateraal

8. Gezichtsvelduitval

  (sectoranopsie)

 aan de tegenovergestelde lichaamskant.

 -Vermindering van de gevoeligheid

  van het lichaam (hemihypesthesie)

- Verminderde pijngevoeligheid    aan 

 een kant van het lichaam

 (hemihypalgesie)

-Verminderde smaak

-Thalamische pijn aan de andere kant

 van het lichaam:

Pijn kan worden ervaren aan één zijde van het lichaam.

Pijn kan worden gevoeld in de benen, armen, gezicht.

Pijn, branden en prikkende sensaties. Veranderingen in het weer of bepaalde bewegingen of activiteiten kunnen het verder verergeren.

8. Visuele somatosensibele en

nociceptieve kernen        

    (contralateraal)

De zes thalamuskerngroepen: 

Thalamus31.png

 

Vrij vertaald:                                      

Het thalamo-cortico-thalame circuit wordt in verband gebracht met ontwaken, en waakzaamheid en het bewustzijn. Schade aan een deel van de thalamus wordt geassocieerd met risico van coma. 

 

Schade in een deel van de thalamus kan leiden tot gevoelsstoornissen in de tegenovergestelde lichaamshelft. Beschadigingen hier kunnen ook bewegings stoornissen, bewegingsarmoede (motorische stoornissen) geven

 

Vermelde problemen zijn: Gezichtsvelduitval, verminderde smaak, verminderd pijngevoel en verminderde gevoel in een kant van het lichaam, woordvindingsproblemen. Afhankelijk van de plaats van het letsel in de thalamus.

 

Gedragsveranderingen afhankelijk van de plaats van het thalamusletsel kunnen zijn: apathie maar ook persevereren: niet kunnen stoppen van een gedachte of handeling: 'niet los kunnen komen van wat de geest bezighoudt en voortduren van een handeling' (perseveraties). Daarnaast het belangrijk stellen van niet-verwante informatie en geheugenverlies. Persoonlijkheidsveranderingen kunnen optreden maar overprikkeling is één van de meest gehoorde klachten. 

 

Tekst gecontroleerd door: P.A.W.Frima-Verhoeven Neuroloog Recuper Rotterdam

  

Download hieronder Engelstalige info over de gevolgen van een thalamus beroerte door Emmanuel Carrera en Julie Bogousslavsky . M.D.

PDF
Thalamus and behavior
PDF [706.0 KB]
Download (824 downloads)

Bronnen:

Emmanuel Carrera en Julie Bogousslavsky . M.D. The Thalamus and Behavior, effects of anatomically distinct strokes

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16801643

https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/hjerne-og-nerver/sygdomme/neurokirurgi/hjernefunktioner-og-skader/

 

Omgaan met hersenletsel, J Palm, uitgeverij van Gorcum 2005 ISBN 90 232 4098 7

breintrainer.plusonline.nl/brein/redenering.html

Neurologie van cognitie en gedrag in hoofdlijnen:dr. R. Haaxma

http://nl.wikipedia.org/wiki/Anatomische_termen_van_positie

http://www.neuroanatomy.wisc.edu/coursebook/thalamus.pdf

http://www.neuroscience.ethz.ch/education/handouts_advanced_course/thalamus_HS2012.pdf

http://shermanlab.uchicago.edu/files/ThalRelCorFunct.pdf

http://zlab.rutgers.edu/modules/teaching/docs/Thalamus/Thalamus%20Lecture.pdf

http://www.neurociencias.org.ve/cont-asig-dictadas-laboratorio-de-neurociencias-luz/literatura-2006/anatomia%20talamo%20y%20gangliobasal.pdf

http://medicaltextbooksrevealed.s3.amazonaws.com/files/11185-53.pdf

 

Zesiewicz TA, Elble R, Louis ED, et al. Practice parameter: therapies for essential tremor: report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology. 2005;64:2008-2020.

Schuurman PR, Bosch DA, Bossuyt PMM, et al. A comparison of continuous thalamic stimulation and thalamotomy for suppression of severe tremor. N Engl J Med. 2000;342:461-468.

"Thalamus3" door Original uploader was Albert Kok at nl.wikipedia - Originally from nl.wikipedia; description page is/was here.. Licentie Publiek domein via Wikimedia Commons.