Kennissite gemaakt door professionals en ervaringsdeskundigen sámen. Erkend door zorgprofessionals en patiëntenorganisaties. Winnaar Gouden Speld van Verdienste voor opvallend goed werk voor mensen met hersenletsel

Home » Achtergrondinformatie » Anatomie en functie uitleg » Hersengebieden uitgelegd

Gevolgen van letsel per hersengebied

Waar zit het letsel? We leggen de gevolgen van letsel per hersengebied uit op een eigen pagina die u bereikt via de buttons onder deze fotoserie. (Klik op pijltje naar rechts) De foto's uit de fotoserie kunt u op A2 formaat digitaal bestellen in onze webshop.(let op copyright©!)

Twee hersenhelften

Hoewel de hersenfuncties in netwerken in grote delen van de hersenen verdeeld liggen, zijn de hersenen grofweg van oudsher als volgt verdeeld: in de linkerhersenhelft zitten vooral verbale zaken zoals taal, en in de rechterhersenhelft de non-verbale zaken zoals ruimtelijk denken, verbeelding, emotie etc.

Kort gezegd is het de linkerhersenhelft van de grote hersenen dat het rechterdeel van het lichaam aanstuurt en omgekeerd; de rechterhersenhelft van de grote hersenen dat het linkerdeel van het lichaam aanstuurt.

De hersenhelften zijn niet echt gescheiden. Er lopen veel commissurale vezels, witte stofbanen waardoor een constant verkeer van neurale berichten heen en weer gaat. De linker-en de rechterhersenhelft hebben bovenal veel communicatie via de hersenbalk, het corpus callossum.

Corticaal en subcorticaal

Voordat we iets uitleggen, is het belangrijk om twee andere woorden te begrijpen: anatomie en fysiologie:

  • Anatomie = ontleedkunde, hoe je het qua structuur en bouw als apart kunt zien. Het komt van de Oudgriekse woorden: ἀνά (aná), op, open, en τομή (tomé), snede) = opensnijden. Als je het opensnijdt hoe ziet het er dan uit?
  • Fysiologie = functieleer, hoe een onderdeel van het lichaam functioneert.

De termen corticaal en subcorticaal zijn anatomische begrippen. De functies echter lopen wat meer door elkaar heen.


De hersenen zijn anatomisch gezien, opgebouwd in lagen. De buitenste laag, de grijze stof, is de hersenschors, de 'cortex cerebri'. Alle wat de hersenschors betreft heet 'corticaal'.

De diepere hersengebieden liggen ónder de cortex en worden daarom subcorticale hersengebieden genoemd. 'Sub' betekent onderliggend en cortex is de schors.

Van oudsher worden de hogere hersenfuncties in verband gebracht met de cortex; denken, aandacht, creativiteit, emotie, redeneren, onthouden en taal. Toch zijn ook een aantal subcorticale structuren betrokken bij deze functies.

De volgende hersengebieden horen bij de hersenschors en zijn corticale gebieden:


De hersenschors (cortex) (corticaal) bevat de volgende functiegebieden:

  • zien= visuele cortex
  • horen= auditieve cortex
  • voelen, tast-, pijn-, temperatuur- en proprioceptie= somatosensorische cortex 
  • bewegen= motorische cortex.
  • reuk- en overlevingsfuncties waaronder emoties in de slaapkwab/ temporale kwab.

Maar ook voor veel van deze functies geldt dat ook de subcorticale gebieden gedeeltes van deze functies voor hun rekening nemen.

 

De subcorticale gebieden bevatten o.a:

De subcorticale witte stof vormt ongeveer de helft van het menselijk breinvolume. Het is verantwoordelijk voor de onderlinge verbinding van corticale en subcorticale gebieden.

Hersenen werken samen!

Misschien kan je dan wel anatomisch verschillen zin in bouw en structuur maar de functies liggen dwars door alle hersengebieden heen: Het brein werkt als een geheel samen.
Eigenschappen als het bewustzijn, de taal, de emotie en intelligentie zitten niet op een plek. Een beschadiging van één onderdeel heeft invloed op het hele systeem. Het uitvallen van een schakel uit de ketting leidt tot verstoringen die soms weer op een andere plaats opgepikt wordt, hetgeen wel meer energieverbruik kost. 

Een voorbeeld: muziek beluisteren terwijl je de songtekst leest, kost meer moeite omdat de linkerhersenhelft de tekst volgt en de rechterhersenhelft de melodielijn volgt. Dat vergt kort na hersenletsel veel energie.

Kopieer niet onze tekst dit valt onder copyright hersenletsel-uitleg. U bent strafbaar
 hlftlr.jpg

Wetenschappers ontdekken steeds meer over de complexe samenhang tussen cognitieve functies over meer hersenstructuren (hersengebieden).
Er zijn talloze onderlinge verbindingen zodat de hersenen  als één geheel kunnen samenwerken. Neem het geheugen: er zijn gebieden waar informatie binnenkomt, gebieden waar informatie wordt vastgehouden en gebieden waar informatie wordt opgehaald. De verschillende hersendelen leveren elk een eigen bijdrage.

Lees meer over het geheugen... 

 

Ook bij het gebruik van taal blijkt dat woordbegrippen verspreid liggen over de hele hersenschors en het hele brein naar woorden kán zoeken...lees meer..

Echter "het taalcentrum" zit bij rechtshandigen meestal in de linkerhersenhelft en bij linkshandigen kan dat in de linkerhersenhelft maar zelf ook in de rechterhersenhelft zitten. Bij mensen die zowel links- als rechtshandig (ambidextrie) zijn kan dat ook in de rechterhersenhelft zitten.

 

Beschadigde hersendelen kunnen elkaar helpen. Zo kan de rechterhersenhelft een beschadigde linkerhersenhelft (door bijvoorbeeld een beroerte) helpen bij visuele aandacht.

None animated GIF  

Meerdere hersenstructuren worden gebruikt bij een gedachte.

Het lijkt wel op een grote ‘wegenkaart' daarboven in de hersenen, met drukke knooppunten en snelwegen die elkaar kruisen; de zenuwcellen werken samen in een groot netwerk van verbindingen.
automatischebeweging.jpg

 

 

Bloed en hersenvocht worden rondgepompt en afgevoerd.

In onderstaande afbeelding zie je hoe met een amplified MRI, de bewegingen in de hersenen zelf in beeld gebracht worden door de hartslag.
Met behulp van een algoritme dat kleine bewegingen uitvergroot, hebben onderzoekers van de Stanford University, Stevens Institute of Technology in Hoboken, New Jersey, en van  de Universiteit van Auckland in Nieuw-Zeeland een film gemaakt van de ritmische kronkelingen van de hersenen.

Bloed en hersenvocht worden rondgepompt en afgevoerd.
Lees meer over het hersenvocht in de hersenkamers.

 

 credits: Stanford University and University of Auckland

Het centraal zenuwstelsel uitgesplitst:

Ruggenmerg
Hersenen Oude achterhersenen
(Rhombencephalon)
Myelencephalon Verlengde merg
Achterhersenen
(Metencephalon)
Pons, Kleine hersenen (Cerebellum), Vierde ventrikel
Middenhersenen (Mesocephalon) Vierheuvelenplaat, Crus cerebri, Pretectum, Aquaduct van Sylvius
Voorhersenen 
(Prosencephalon)
Tussenhersenen
(Diëncephalon)
Epithalamus, Thalamus, HypothalamusSubthalamus, Hypofyse, Pijnappelklier of Epifyse, Derde ventrikel
Eindhersenen
(Telencephalon)
Basale ganglia, Rhinencephalon, Amygdala, Hippocampus, Neocortex, Zijventrikels

Neem een 3D kijkje in het brein (externe link)


 

bronnen: hersenletsel-uitleg.nl, de maatschap Palm en Meurs, Cranenburgh, B over de gevolgen van hersenbeschadiging Neuropsychologie Elsevier/ de Tijdstroom, Forskning Neuropsychologi Danmark, Region Hovedstaden  Københavns Universitetshospital , W.Zuckschwerdt Verlag GmbH, D Fortschritte in der Neurotraumatologie und Klinischen Neuropsychologie, Hochstenbach The cognitive, emotional and behavioral consequences of stroke. Left brain Right Brain Springer & Deutch New York, 3D brain data is from Anatomography. "Four lobes" by Images are generated by Life Science Databases(LSDB). - from Anatomography,

 

De reclame onderaan deze site is NIET van onze site