Op mobiel apparaat: ZOEKFUNCTIE = Loep ( Icoontje links) en MENU = 3 streepjes ( Icoontje rechts)

Home » Achtergrondinformatie » あなたは、脳損傷後の騒音に悩まされている場合 Japan

あなたは、脳損傷後の雑音や光に悩まされている場合  JAPAN 

あなたは脳損傷を持っていますか?Heeft u hersenletsel?
あなたは、脳損傷後の過興奮に苦しむのですか? Heeft u last van prikkels na hersenletsel?

あなたは音やライトや運動に悩まされていますか?

None animated GIFHeeft u last van geluiden of beeld of beweging?

後天的脳損傷はしばしば目に見えない障害と呼ばれます。NAH geeft onzichtbare problemen/gevolgen

我々は、脳損傷を持つ人々のためのプロジェクトを持っています。 Wij hebben een project voor mensen met hersenletsel.

我々は、メーカーや科学者を探しています Wij zoeken fabrikanten en wetenschappers.

我々は、脳損傷を持つ人々を助けたいです Wij willen mensen helpen met hersenletsel.

フィルタリングノイズの問題を抱えている人 Mensen die problemen hebben met filteren van geluid.

脳の興奮性が高い人は、周囲からの刺激に対して過剰な反応を示します

バックグラウンドノイズをフィルタリングすることはできません人。Mensen met verhoogde prikkelbaarheid van de hersenen. Mensen die geluid niet meer kunnen filteren van achtergrondgeluid.

光に苦しむ人々 Mensen die last hebben van licht.

脳損傷を持つ人々は、ちょうど、世界中から私たちに参加。 Mensen met hersenletsel melden zich bij ons over de hele wereld.

だから我々は1関心基であります.. Zo vormen wij één belangengroep.

我々は、メーカーにとって一つの大きな市場を形成し... Wij vormen één grote markt voor fabrikanten.

だから、すぐに脳損傷を持つ人々を助けます。 Zodat straks de mens met hersenletsel geholpen is.

演習いいえ  Geen trainingen.

我々は、すべて私たちの心と連携 Wij werken allemaal met ons hart

我々は、脳損傷を持つ人々のために動いています Wij werken voor mensen met hersenletsel.

私たちは自主的に働きます。 Wij werken vrijwillig.

私たちは支払われません Wij worden niet betaald.

コストで私たちを助けたいですか? Wilt u ons helpen met de onkosten?

あなたが寄付したいのでしょうか? Wilt u misschien doneren?  

寄付 = DONEREN  ありがとうございました!Dank u wel!

そして、アンケートに記入することを忘れないでください?Vergeet u niet de vragenlijst in te vullen?

データを誰かに売ることはありません。we verkopen uw gegevens niet!

我々は手助けをしたいです we willen helpen.

この調査は中止されました。 私たちはすべてのデータを大学で処理し、その後に科学的出版を行うことを希望します。
また、ここでこれを発表します。 ありがとう。

もう調査を記入しないでください。 すでに停止しています。