Home » Cognitieve therapie

Cognitieve therapie zinvol of niet

Brain training is "hot". Zowel onderzoekers als commerciële partijen hebben gecomputeriseerde programma's en hulpmiddelen ontwikkeld om cognitief disfunctioneren te verbeteren door uitgebreide training en praktijk.

Een dergelijke training zou veranderingen in de hersenen veroorzaken dank zij neuroplasticiteit.

Neuroplasticiteit wordt vaak gedefinieerd als de neurale functionele en structurele veranderingen in reactie op ervaring en stimulatie van het milieu (Shaw, Lanius, & Vandendoel, 1994 Shaw, CA, Lanius, RA, & Vandendoel, K. (1994).

Brain training is actueel maar controversieel. Resultaten zijn vaak beperkt tot taken die men al beheerste voor het letsel of waar men toe was opgeleid. Trainingen tot taken voor het dagelijks leven die men nooit had beoefend voor het letsel zijn vaak klein of ontbreken totaal.

Recente onderzoeken gebruiken bewijs uit de cognitieve neurowetenschappen over neuroplasticiteit die moeten resulteren in nieuwe cognitieve interventies.

De resultaten op de taken waarop men voor het letsel al getraind had, worden consistent gerapporteerd, maar generalisatie in termen van functionele uitkomst is beperkt en er is weinig bewijs gevonden van langetermijneffecten. Over het algemeen laten de studies veelbelovende, maar uitdagende trainingseffecten zien op cognitie bij gezonde personen en patiënten met cognitieve gebreken. Als zodanig kunnen ze worden gezien als positieve "proof of principle" -studies, waarbij wordt benadrukt dat cognitieve verbetering mogelijk is.

-------------------------------------------------------
Als de optimale uitkomst van revalidatie betere participatie in de samenleving is, moeten toekomstige studies over hersentraining ook functionele uitkomstmaten omvatten, en niet alleen neuropsychologische tests of taken gerelateerd aan cognitief functioneren. Daarnaast kunnen ook andere uitkomsten worden overwogen. Er is bijvoorbeeld aangetoond dat patiënttevredenheid en subjectief welbevinden gelijk werden verbeterd na een veelzijdig behandelingsprogramma voor uitvoerende disfunctie en een computergestuurd hersentrainingsprogramma (Spikman, Boelen, Lamberts, Brouwer, & Fasotti, Spikman, JM, 2010). Boelen, DH, Lamberts, KF, Brouwer, WH, & Fasotti, L. (2010)

Effecten van een veelzijdig behandelingsprogramma voor uitvoerende disfunctie na verworven hersenletsel op indicaties van uitvoerend functioneren in het dagelijks leven Journal of the International Neuropsychological Society, 16, 118 - 129. doi: 10.1017 / S1355617709991020 [Crossref], [PubMed], [Web of Science ®],, [Google Scholar]). Het ervaren van progressie in taakprestaties tijdens het spelen van een spel kan het effectieve mechanisme zijn dat leidt tot hogere niveaus van motivatie en dus welzijn. Dit mechanisme is ook gesuggereerd in een onderzoek van Akerlund, Esbjornsson, Sunnerhagen en Bjorkdahl (2013, Akerlund, E., Esbjornsson, E., Sunnerhagen, KS, & Bjorkdahl, A. (2013).) Kan gecomputeriseerde werkgeheugentraining verbeteren verminderd werkgeheugen, cognitie en psychische gezondheid? Brain Injury, 27, 1649-1657. doi: 10.3109 / 02699052.2013.830195 [Taylor & Francis Online], [Web of Science ®],, [Google Scholar]) waarin stemmingsverbeteringen werden getoond na computertraining voor patiënten met verworven hersenletsel die ook depressieve klachten hadden.

Het gebied van hersentraining heeft dringend behoefte aan grotere en grondiger ontworpen onderzoeken. Toekomstige studies zouden ook moeten kijken naar het dagelijks functioneren, zelf-effectiviteit en kwaliteit van leven, naast neuropsychologische tests of taken die verband houden met cognitief functioneren.

The origin of synaptic neuroplasticity – Crucial molecules or a dynamical cascade. Brain Research Reviews, 19(3), 241–263. doi: 10.1016/0165-0173(94)90014-0[Crossref], [PubMed], , [Google Scholar])

 
Shaw, Lanius, & Vandendoel, 1994 neuroplasticiteit

 

 • Abikoff, H. (1979). Cognitive training interventions in children: Review of a new approach. Journal of Learning Disabilities, 12, 123135. doi:10.1177/002221947901200213
 • Akerlund, E., Esbjornsson, E., Sunnerhagen, K. S., & Bjorkdahl, A. (2013). Can computerized working memory training improve impaired working memory, cognition and psychological health? Brain Injury, 27, 16491657. doi:10.3109/02699052.2013.830195
 • Claessen, M. H., van der Ham, I. J., Jagersma, E., & Visser-Meily, J. M. (2016). Navigation strategy training using virtual reality in six chronic stroke patients: A novel and explorative approach to the rehabilitation of navigation impairment. Neuropsychological Rehabilitation, 26(5–6), 822846. doi:10.1080/09602011.2015.1045910
 • Dynowski, A., Ponsford, J. L., & Willmott, C. (2016). Cognitive training approaches to remediate attention and executive dysfunction after traumatic brain injury: A single-case series. Neuropsychological Rehabilitation, 26(5–6), 866894. doi:10.1080/09602011.2015.1102746
 • Federal Trade Commission v. Lumos Labs, Inc., No. 3:16-cv-00001-sk (Filed Jan. 8, 2016).
 • Gooding, A. L., Choi, J., Fiszdon, J. M., Wilkins, K., Kirwin, P. D., van Dyck, C. H., … Rivera Mindt, M. (2016). Comparing three methods of computerised cognitive training for older adults with subclinical cognitive decline. Neuropsychological Rehabilitation, 26(5–6), 810821. doi:10.1080/09602011.2015.1118389
 • Jonkman, L. M., Hurks, P. P., & Schleepen, T. M. (2016). Effects of memory strategy training on performance and event-related brain potentials of children with ADHD in an episodic memory task. Neuropsychological Rehabilitation, 26(5–6), 910941. doi:10.1080/09602011.2015.1070735
 • Klingberg, T. (2010). Training and plasticity of working memory. Trends in Cognitive Sciences, 14, 317324. doi:10.1016/j.tics.2010.05.002
 • Lawlor-Savage, L., & Goghari, V. M. (2014). Working memory training in schizophrenia and healthy populations. Behavioral Sciences, 4, 301319. doi:10.3390/bs4030301 [Crossref][Google Scholar]
 • Lindeløv, J. K., Dall, J. O., Kristensen, C. D., Aagesen, M. H., Olsen, S. A., Snuggerud, T. R., & Sikorska, A. (2016). Training and transfer effects of N-back training for brain-injured and healthy subjects. Neuropsychological Rehabilitation, 26(5–6), 895909. doi:10.1080/09602011.2016.1141692
 • Makin, S. (2016). Brain training: Memory games. Nature, 531, S10S11. doi:10.1038/531S10a
 • Melby-Lervåg, M. & Hulme, C. (2013). Is working memory training effective? A meta-analytic review. Developmental Psychology, 49, 270291. doi:10.1037/a0028228
 • Park, D. C., & Bischof, G. N. (2013). The aging mind: Neuroplasticity in response to cognitive training. Dialogues in Clinical Neuroscience, 15, 109119.
 • Peijnenborgh, J. C., Hurks, P. M., Aldenkamp, A. P., Vles, J. S., & Hendriksen, J. G. (2016). Efficacy of working memory training in children and adolescents with learning disabilities: A review study and meta-analysis. Neuropsychological Rehabilitation, 26(5–6), 645672. doi:10.1080/09602011.2015.1026356
 • Rabipour, S., & Raz, A. (2012). Training the brain: Fact and fad in cognitive and behavioral remediation. Brain and Cognition, 79, 159179. doi:10.1016/j.bandc.2012.02.006
 • Reijnders, J., Van Heugten, C., & van Boxtel, M. (2013). Cognitive interventions in healthy older adults and people with mild cognitive impairment: A systematic review. Ageing Research Reviews, 12, 263275. doi:10.1016/j.arr.2012.07.003
 • Sandberg, P., Rönnlund, M., Derwinger-Hallberg, A., & Stigsdotter Neely, A. (2016). Memory plasticity in older adults: Cognitive predictors of training response and maintenance following learning of number-consonant mnemonic. Neuropsychological Rehabilitation, 26(5–6), 742760. doi:10.1080/09602011.2015.1046459
 • Sandberg, P., & Stigsdotter Neely, A. (2016). Long-term effects of executive process training in young and old adults. Neuropsychological Rehabilitation, 26(5–6), 761782. doi:10.1080/09602011.2015.1108205
 • Shaw, C. A., Lanius, R. A., & Vandendoel, K. (1994). The origin of synaptic neuroplasticity – Crucial molecules or a dynamical cascade. Brain Research Reviews, 19(3), 241263. doi: 10.1016/0165-0173(94)90014-0
 • Sigmundsdottir, L., Longley, W. A., & Tate, R. L. (2016). Computerised cognitive training in acquired brain injury: A systematic review of outcomes using the International Classification of Functioning (ICF). Neuropsychological Rehabilitation, 26(5–6), 673741. doi:10.1080/09602011.2016.1140657
 • Spikman, J. M., Boelen, D. H., Lamberts, K. F., Brouwer, W. H., & Fasotti, L. (2010). Effects of a multifaceted treatment program for executive dysfunction after acquired brain injury on indications of executive functioning in daily life. Journal of the International Neuropsychological Society, 16, 118129. doi:10.1017/S1355617709991020
 • Spreij, L., Visser-Meily, J., Van Heugten, C., & Nijboer, T. (2014). Novel insights into the rehabilitation of memory post acquired brain injury: A systematic review. Frontiers in Human Neuroscience, 8(993). doi:10.3389/fnhum.2014.00993
 • Vermeij, A., Claassen, J. A. H. R., Dautzenberg, P. L. J., & Kessels, R. P. C. (2016). Transfer and maintenance effects of online working-memory training in normal ageing and mild cognitive impairment. Neuropsychological Rehabilitation, 26(5–6), 783809. doi:10.1080/09602011.2015.1048694
 • Wentink, M., Berger, M., de Kloet, A., Meesters, J., Band, G., Goossens, P., Wolterbeek, R., & Vliet-Vlietland, T. (2016). The effects of an 8-week computer-based brain training programme on cognitive functioning, quality of life and self efficacy after stroke. Neuropsychological Rehabilitation, 26(5–6), 847865. doi:10.1080/09602011.2016.1162175
 • Wilson, B. A. (1997). Cognitive rehabilitation: How it is and how it might be. Journal of the International Neuropsychological Society, 3, 487496.
 • Wilson, B. A. (2002). Cognitive rehabilitation in the 21st century. Neurorehabilitation and Neural Repair, 16, 207210. doi:10.1177/0888439002016002003