FAQ Dag van Overprikkeling

Vraag: U heeft een persbericht de wereld ingezonden. Wat zei u daarin?
Antwoord:
Het gehele persbericht kunt u nalezen op deze pagina op onze website: Dag van Overprikkeling.

 

Vraag: Geeft u ook lezingen / bijscholingen / na scholingen? 

Antwoord: helaas nog niet, vanwege gebrek aan bemensing. We zoeken nog vakbekwame vrijwilligers met hart voor deze handicap. (Zie verder vacatures) Iedereen die professional is of partner van iemand met overprikkeling en meer wil leren over overprikkeling kunnen we wel in contact brengen met mensen met deze klachten bij hersenletsel in een gemengde groep op Facebook. Aanmelden kan via: platformfbgroep@xs4all.nl

 

Vraag: Bent u een patiënten-belangenorganisatie? Kunt u ook hulp verlenen? Wij hebben een cliënt met erge overprikkeling, waar kan zij terecht?

 

Antwoord: Ja, we zijn een erkende patiënten-belangenorganisatie aangesloten bij de Dutch Brain Council, een overkoepelende organisatie. Wij komen voor algemene belangen op, maar kunnen helaas niet individuele belangen beantwoorden omdat we daar nog te weinig mankracht voor hebben. We vragen geen lidmaatschapsgeld. Mensen met overprikkelingsklachten door hersenletsel kunnen zich aanmelden in het mailformulier op de pagina http://www.hersenletsel-uitleg.nl/over-ons/patientenbelangen-organisatie

 

Als zij Facebook hebben kunnen zij zo lid worden van onze Facebookgroep waar specifiek op deze problematieken wordt ingegaan. We hebben een kleine duizend leden. Alle vragen die ze hebben kunnen ze stellen en er zijn meestal leden die de vraag al kunnen beantwoorden en anders wel één van de teamleden van Hersenletsel-uitleg. Individuele medische vragen dienen echter aan de eigen behandelaar gesteld te worden of middels een gratis schriftelijk consult aan een hersenletselteam in de regio. Voor adressen in uw regio zie pagina: http://www.hersenletsel-uitleg.nl/informatie/links-naar/hersenletselteams-samenwerkingsverbanden-nah 

Revalidatiecentra, ergotherapeuten  en Hersenz bieden modules aan voor mensen met een vorm van overprikkeling, die nog in groepsverband kunnen zijn. Daar leren ze voornamelijk de overprikkeling op tijd te herkennen en de eigen lichaamssignalen beter te herkennen om overprikkeling voor te zijn en ze leren om te gaan met de weinige energie.

De mensen die niet meer kunnen reizen of in groepsverband kunnen zijn vallen wel tussen wal en schip.

Behandelen van overprikkeling is helaas nog niet mogelijk. Voor adressen zie de pagina: http://www.hersenletsel-uitleg.nl/informatie/links-naar/poli-klinische-revalidatie-en-behandelcentra

NB! (Kwaliteitstoets: stuur deze kwaliteitstoets dan eens uw bevindingen vanaf de intake tot het laatste contact om de kwaliteit te toetsen voor wij zomaar reclame maken.)

 

Vraag: We lezen dat u onderzoek heeft gedaan, kunt u al wat zeggen over wanneer de resultaten daarvan openbaar worden?

 

Antwoord: Helaas kunnen we inhoudelijke kennis vrijgeven als het onderzoek wetenschappelijk is verantwoord en gepubliceerd. We hebben nu nog geen zicht op de termijn, maar er wordt achter de schermen hard gewerkt. Zodra wij kunnen, zullen wij dit op onze NIEUWS-pagina vermelden en middels social media. Zie pagina: http://www.hersenletsel-uitleg.nl/nieuws

 

Vraag : Kan ik mij aanmelden als vrijwilliger?

 

Antwoord: Jazeker. We hebben een vacaturepagina zie: http://www.hersenletsel-uitleg.nl/over-ons/vacatures Daar staan de plekken die nog open zijn in ons team. Daar staan ook de vaardigheden of opleidingsvereisten die we bij een taak in gedachten hebben. Er zijn vaak ook hand- en spandiensten te verrichten maar dan moet u wel zelfstandig kunnen werken en misschien met eigen creatieve ideeën komen, dan kunnen wij daar zeker naar kijken. Dank u voor de belangstelling.

 

Vraag: Is dit een internationale dag? 

 

Antwoord: Ja. We hebben contact met mensen met overprikkeling na hersenletsel in 56 landen. We hebben sinds kort een Engelstalige Facebookgroep waar mensen met deze klachten lid van kunnen worden. Kijk daarvoor op onze Engelse website pagina http://www.braininjury-explanation.com/about-us-our-mission/join-our-facebook-group  Opgelet: dit is alleen voor mensen met deze overprikkelingsklachten. Bent u professional of partner van- of ouder van- of familie van- dan hebben we een gemengde groep. Aanmelden kan via: platformfbgroep@xs4all.nl

 

Vraag: Is overprikkeling te genezen/ behandelen? 

 

Antwoord: Helaas nog niet. Het is zeer belangrijk dat er erkenning komt voor deze invaliderende gevolgen bij hersenletsel en dat er meer onderzoek komt naar de specifieke oorzaken in het brein. We hebben in ons eigen onderzoek wel aanknopingspunten gevonden om verder onderzoek naar te laten doen, mits er voldoende subsidie vrijgegeven kan worden door bijvoorbeeld de Hersenstichting of ZonMw.

In de tussentijd is het belangrijk dat er hulpmiddelen ontwikkeld worden die het leven draaglijk maken waardoor mensen iets kunnen deelnemen aan het openbare en sociale leven.

 

Welke aanpassingen zouden nu al doorgevoerd kunnen worden?

 

Antwoord: Het  is belangrijk dat woonvormen en verpleeghuisinstellingen alert worden op de groep mensen met hersenletsel in hun midden die zich soms niet meer verbaal kunnen uiten, om bijvoorbeeld hun intolerantie  voor geluid kenbaar te maken.

 

Er is een grote groep mensen die wel voor een woonvorm in aanmerking zou komen die nu niet geholpen kunnen worden om dat woonvormen nog altijd groepsgericht zijn. Onze doelgroep kán niet in gezelschap of gemeenschappelijke ruimtes verblijven. Niet in dagbestedingen, niet in gemeenschappelijke eetzalen of dergelijke.

 

We hebben wel 'een pakket van eisen' waaraan een woonvorm of verpleeghuis zou dienen te voldoen, willen ook mensen met overprikkeling een woonplek met verpleging en verzorging kunnen vinden. Voor informatie over zo'n pakket van eisen, neemt u dan contact met ons op! Dank u wel.

 

Ook als u als ziekenhuis of revalidatiecentrum renovatie/ verbouwplannen heeft, neemt u alstublieft contact met ons op, waar mogelijk kunnen we nèt het verschil maken voor de mens met visuele en auditieve prikkelgevoeligheid die zeker ook in uw patiëntengroep zijn.

 

Wij benadrukken dat alle mensen die nu met overprikkeling leven, op een gegeven moment oud of zorgbehoeftig worden, als zij dat nu nog niet zijn. Stel dat de mantelzorger wegvalt. Waar kunnen deze mensen dan terecht? Welke plek is stil en prikkelarm genoeg om verpleegd te worden?

 

Vraag: Wij willen wel aandacht besteden aan de dag van de overprikkeling, maar willen er ook graag een boodschap in meegeven. Kunnen jullie aangeven wat die boodschap zou kunnen zijn, behalve aandacht voor overprikkeling?

 

Antwoord: Dank u wel voor uw medewerking! U vraagt welke boodschap meegegeven kan worden. Dat zou wat ons betreft zijn:

  • "Overprikkeling maakt fysiek ziek en geeft uitputting met lang herstel. Elk geluid, elke prikkel kan teveel zijn".

Het is belangrijk te weten dat deze mensen sociaal buitengesloten leven, omdat elke prikkel er één teveel kan zijn. Elk geluidje, elk achtergrondgeluid, elk druk patroon zien, elke licht-weerkaatsing of het zien van felle lamp kan ziekmakende gevolgen hebben. 

N.B. Wij zijn geen voorstander van 'behandelprogramma's' tegen overprikkeling zonder dat wetenschappelijk onderzoek onomstotelijk het bewijs van goede effectiviteit heeft geleverd. Er zullen altijd mensen zijn die een graantje mee proberen te pikken van de nood bij anderen, helaas.
 

Nieuwe films rond 23 juni; Dag van Overprikkeling: Eerder gepubliceerde films over overprikkeling bij hersenletsel:


De internationale poster:

Posterengels-1.jpg