Voor de behandelaar

Hieronder is een download die veel dieper ingaat op de ernst van overprikkeling. Dit is niet een folder om neer te leggen maar uitleg om te overhandigen in een persoonlijk gesprek met je behandelend arts of UWV arts, tandarts of andere therapeut. 
Het komt voor jou op!

PDF
Uitleg aan individuele behandelaars (Niet om in wachtruimte te leggen) We komen hierin op voor jullie belang! (versie 2)
PDF [375.3 KB]

Tekst voor de behandelaar
Uw patiënt of cliënt heeft hersenletsel of een ernstige vorm van whiplash opgelopen en heeft persisterende klachten van overprikkeling.


Als deze klachten zich niet herstellen binnen twee jaar, verwachten wij niet dat er herstel te verwachten is.
Soms kunnen mensen zich nog enigszins redden met copingstrategieën maar die houden in de praktijk veelal in het vermijden van prikkels. 

 

Overprikkeling valt officieel onder de niet zichtbare gevolgen van hersenletsel, maar er zijn voldoende signalen af te lezen aan de persoon waaraan een buitenstaander kan opmerken dat het niet goed gaat. Zie de opsomming op de pagina Gevolgen.

We onderscheiden cognitieve overprikkeling, emotionele overprikkeling en sensorische overprikkeling, zie de uitleg op de pagina Wat is overprikkeling.

 

De vaak ogenschijnlijk ongeschonden buitenkant en/of verbale kracht verhult de diepe problematische beschadigingen waardoor iemand niet in staat is te functioneren in het sociale en maatschappelijke leven. Overprikkeling wordt ten onrechte soms gediagnosticeerd als SOLK of psychiatrisch beeld.

 
Ons advies

Wij adviseren daarom ook rekening te houden met deze onzichtbare gevolgen in het brein. Rekening houden met deze beperkingen zijn randvoorwaarden waaraan moet zijn voldaan opdat iemand met overprikkeling bij hersenletsel optimaal gebruik kan maken van zijn of haar intellectuele vermogens. 


Mogelijke maatregelen in uw praktijk
In uw praktijk zal dat kunnen inhouden dat u als de patiënt er is, de volgende maatregelen kunt nemen:

 • de radio of nieuwsfeeds op beeldscherm in de wachtkamer uit of u biedt een andere plek aan om te wachten. 
 • de radio in de behandelkamer uit.
 • het rammelspeelgoed in de wachtkamer waar mogelijk in een ruimte aanbieden waar ouders met kinderen wachten.
 • de lichten in de behandelkamer waar mogelijk dimmen.
 • laat de patiënt waar mogelijk met de rug naar afleidende prikkels zitten.
 • praat niet teveel met uw handen; elke beweging zien kan overprikkelen.
 • neem de tijd, als mensen zich opgejaagd voelen zullen zij minder goed kunnen nadenken.
 • spreek in rustige, eenduidige, niet te lange zinnen.
 • geef waar mogelijk een dubbele afspraak of plan de afspraak aan het einde van het spreekuur.
 • geef de mogelijkheid dat mensen hun klachten vooraf noteren op een briefje. De rit naar uw praktijk zal al zoveel vergen dat het goed benoemen van de klachten wellicht niet meer lukt.
 • besef dat pijn of bijkomende ziekte het functioneren erger belemmert. Het denken kan trager zijn. Mensen kunnen dan ook zonder afasie moeilijker uit de woorden komen en zelfs zonder apraxie in de voorgeschiedenis, minder goed taken uitvoeren. Dat is geen uiting van aanstellerij maar van overprikkeling of van het ziek zijn bij hersenletsel.