Therapieën

Voorbeeld HTML

We krijgen vaak de  vraag of een training bij een audiologisch centrum zinvol is om te leren om te gaan met geluiden. Deze trainingen worden ook wel door allerhande andere therapeuten aangeboden.

Trainingen leren omgaan met geluiden

Allereerst moet je zeker weten of jij de diagnose hyperacusis (alles te hard horen) en tinnitus (piep, toon of zoem in je hoofd horen) hebt, óf dat je lijdt aan overprikkeling door geluid bij hersenletsel...??

In het laatste geval heb je hinder van geluiden en kan je je onmogelijk concentreren bij achtergrondgeluiden. Achtergrondgeluiden komen even hard binnen als "voorgrond"geluid =dat wat je moet beluisteren.

Daar ligt het verschil of jouw gestalttherapie en geluidentherapie zinvol is of niet. Bij geluidoverprikkeling is dat NIET zinvol.

 

We hebben meer dan 700 mensen in onze achterban die het hele traject van audiologisch centrum hebben gevolgd, zonder succes. Geluidstrainingen bleken niet effectief.

Mindfulness dan?
Mindfulness bij hersenletsel is al helemaal af te raden. Zie ons onderzoek dat we samen met een universiteit doen..
http://www.hersenletsel-uitleg.nl/informatie/onderzoek-mf

Uit de meer dan 800 ingevulde antwoorden blijkt dat mensen met hersenletsel niet beter worden van Mindfulness...De verbindingen tussen de frontaalkwab en de hersenstructuren in het middenbrein worden door deze trainingen iets minder sterk. Maar wat gebeurt er als je daar letsel hebt? Is nog door niemand onderzocht.

 

Wat wel onderzocht is , is dat in de frontaalkwab de functies zitten als planning, controle over gevoelens, zelfbeheersing, geweten, overzicht. Als de verbindingen naar en van deze functies verminderen wat gebeurt er dan in het brein? Waarom heeft niemand deze lange termijnsgevolgen bij mindfulness bij hersenletsel onderzocht? Het is een hype, maar niet geschikt voor mensen met NAH..


Een traject bij een audicien 
Audiciens hebben verstand van gehoorproblemen bij slechthorenden maar niet van prikkelverwerking in de hersenen. Hou dat voor ogen...
Wij gaan nu met een universiteit samenwerken om ons onderzoek dunnetjes over te laten doen waarbij we samen met die universiteit eind studiejaar 2018 met de eerste resultaten hopen te komen.
Dan hopen we ook iets meer te kunnen uitleggen over prikkelverwerking in het brein en hopen we dat medicijnfabrikanten iets kunnen ontwikkelen in de breinstructuur dat nu onvoldoende prikkels dempt.

 

De hulpmiddelen die een audicien aan kan bieden hebben wij al getest met onze achterban van de patiëntenbelangenorganisatie zie pagina nieuws. Wij hebben met de wereldmarktleiders in gehoormiddelen het beste van het beste mogen testen, maar het bleek dat hun beste richtmicrofoon nog teveel geluiden oppikte, en dat het geluid dat opgevangen werd te hinderlijk versterkt werd omdat dit in principe gemaakt is voor slechthorenden. Dat is onze doelgroep niet. Die kunnen geluiden niet filteren. Zelfs met de sterkste dempingswaarden kon het geluid niet afgezwakt worden tot normaal. 

Focustraining?

Focustraining gaat er vanuit dat jouw geluidsprobleem na hersenletsel te maken heeft met 'te weinig focus hebben'. Een aandachtstekortprobleem. Dat is een neuropsychologische 'aanname', die niet bewezen is. Het omgekeerde is wel waar. Mensen kunnen zich niet meer focussen doordat het brein een overload heeft en prikkels niet kán scheiden.
Het is een gevolg en geen oorzaak. Trainen van een gevolg heeft helaas geen zin ;)

 

Heb je wel hyperacusis en tinnitus?

Heb je wel hyperacusis en tinnitus, dan zijn er wel maskeerapparaten te verkrijgen bij audiciens. Maar ook dan zijn focustrainingen en mindfulness niet zinvol. Niet bij hersenletselgetroffenen.

SI training  Sensorische integratietraining?

We hebben ook bij deze therapie onze achterban bevraagd. Het hielp NIET tegen geluidoverprikkeling.  Het is ontwikkeld voor een doelgroep die niet een volwassen beschadigd brein heeft maar het is ontwikkeld voor kinderen met een stoornis in de zintuiglijke integratie. 
Per definitie is een kinderbrein totaal anders dan een volwassen brein, hetzelfde geldt voor de hersenen van autistische kinderen. Ze kunnen vergelijkbare klachten hebben, maar het brein werkt anders.

SI therapeuten zijn gespecialiseerde ergotherapeuten maar onthoud dat er nog NOOIT wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar prikkelverwerking in het brein bij hersenletselgetroffenen. 
SI therapie blijkt nog de meeste winst te kunnen bieden in balans en proprioceptie problemen.
Proprioceptie is positiezin (ook wel kinesthesie genoemd) is het vermogen van een organisme om de positie van het eigen lichaam en lichaamsdelen waar te nemen. Het woord proprioceptie komt van de Latijnse woorden proprius en perceptie (zelfwaarneming). Dat is met name verstoord na een whiplash.