Rijvaardigheid - Eigen Verklaring

Het is niet verstandig om direct weer aan het verkeer deel te nemen nadat u hersenletsel heeft opgelopen. Afhankelijk van de ernst van het hersenletsel mag u mogelijk geen auto of motor of zelfs fiets meer rijden. Vraag uw behandelend arts wat er in uw situatie mogelijk is.

 

Deelnemen aan het verkeer vergt veel van de snelheid van denken, reageren, inschatten, overzien, anticiperen op een situatie- vooruitdenken- de hogere cognitieve functies. Ook gezichtsvelduitval of functiebeperking of neglect kan van invloed zijn op het veilig besturen van een vervoermiddel en deelnemen aan het verkeer. Bent u erg prikkelgevoelig voor licht en beweging of snel afgeleid of snel vermoeid? Er zijn mensen met hersenletsel die zeer goed de eigen grenzen in de gaten kunnen houden en na vijf of tien minuten rijden pauze nemen en zich niet op de snelwegen begeven.

 

Niet het minst onbelangrijk is of de persoon met hersenletsel zich bewust is van gevaar of het eigen handelen goed kan inschatten. Er zijn verhalen bekend van mensen die na een beroerte al slingerend over de weg reden, en daar geen erg in hadden. De locatie van het hersenletsel is ook niet onbelangrijk. Zo is bekend dat schade bij bepaalde delen van de frontale kwab, risicovol gedrag vaker voorkomt.

 

Elke hersenletsel is anders en daarom zal niemand anders dan uw eigen arts een inschatting met u proberen te maken. Wel zijn er algemene 'veiligheidseisen' vanuit het CBR Centraal Bureau Rijvaardigheid waaraan u moet voldoen. Heeft uw auto een aanpassing nodig of wil u met een aangepaste auto een paar rijlessen nemen? Daar zijn speciale bedrijven voor. Lees meer...

Veilig Verkeer Nederland Opfriscursus

Maar ook verkeersregels veranderen. Telkens een klein beetje. Met de online verkeerstest van Veilig Verkeer Nederland ontdekt u in 2 minuten of uw kennis van de verkeersregels nog up to date is.

Doe de online verkeerstest op vvn.nl/opfriscursus.

Twijfel?

Twijfelt u of u in uw situatie nog in staat bent om veilig auto te rijden? Bijvoorbeeld omdat u naast hersenletsel bijvoorbeeld de diagnose diabetes heeft gekregen, een oogoperatie heeft gehad of een arm beperkt kunt gebruiken? Dan is het belangrijk dat u laat onderzoeken of u nog wel rijgeschikt bent. Vul daarom een Eigen verklaring in. Weet u niet zeker of u een Eigen verklaring moet invullen? Belt u dan met de Klantenservice.

Wij hebben meer informatie over rijden en een aantal veelvoorkomende gezondheidssituaties op een rij gezet:

 

Zorgen om de rijgeschiktheid van een ander

Vraagt u zich af of een familielid of bekende in staat is om te rijden? Stel hem of haar voor een Eigen verklaring in te vullen. Het CBR kan dan beoordelen of hij of zij rijgeschikt is. Die beoordeling is niet vrijblijvend. Het besluit ‘niet rijgeschikt’ betekent dat iemand niet meer mag rijden.

Een 'Eigen Verklaring' kunt u kopen op uw gemeentehuis of hier on-line invullen bij het CBR. Kosten on-line zijn 27,80 euro, betalen met IDeal.

Informatie van arts nodig?

Als u al langer hersenletsel heeft en uw neuroloog of revalidatiearts had geen bezwaar tegen autorijden dan is er in sommige gevallen nog meer

informatie nodig van een arts. Bijvoorbeeld als u 75 jaar of ouder bent of als u uw CDE-rijbewijs wilt verlengen of als u bepaalde vragen met 'ja' hebt beantwoord. (Zie de vragen onderaan deze pagina.) In dit geval moet u uw ingevulde Eigen Verklaring downloaden en printen om mee te nemen naar de arts. Als informatie van een arts nodig is, dan kan het CBR de Eigen verklaring pas in behandeling nemen als die informatie is ontvangen door het CBR. Het adres waar u de documenten naartoe kunt sturen, vindt u op de Eigen verklaring.

De volgende vragen staan op de Eigen Verklaring rijvaardigheid:
Opgelet! Dit is niet het formulier, dit is het voorbeeld waar u zich op kunt voorbereiden!

Vragen met toelichting:

1. Hebt u last van of last gehad van epileptische aanvallen, flauwvallen, aanvallen van abnormale slaperigheid overdag of andere bewustzijnsstoornissen? Abnormale slaperigheid overdag komt voor bij het slaapapneusyndroom, bij narcolepsie, maar ook als bijwerking van sommige geneesmiddelen.
2. Hebt u last van of last gehad van evenwichtsstoornissen of ernstige duizelingen? Ernstige duizeligheid kan optreden bij aandoeningen van het evenwichtsorgaan. Een bekende oorzaak is het syndroom van Menière. Hebt u last van erge duizelingen, ongeacht de oorzaak, vul dan ‘ja’ in.
3. Bent u onder behandeling of onder behandeling geweest voor een psychiatrische stoornis, een hersenziekte –zoals een beroerte– of een ziekte van het zenuwstelsel? Bij deze vraag moet u denken aan:
- hersenziekten zoals een beroerte, TIA, hersenbloeding, vaatafwijkingen in de hersenen, hersentumor, aangeboren hersenletsel of niet-aangeboren hersenletsel;
- aandachtsstoornissen zoals ADD en ADHD;
- stoornissen in de informatieverwerking zoals autisme, PDD-NOS, Asperger;
- neurologische ziekten zoals de ziekte van Parkinson, multiple sclerose, ALS, spierzwakte of coördinatieproblemen als gevolg van zenuwschade;
- psychiatrische ziekten zoals depressie, schizofrenie, obsessief compulsieve stoornis;
- dementie, zoals de ziekte van Alzheimer, frontotemporale dementie, vasculaire dementie.
4. Maakt u misbruik van of hebt u misbruik gemaakt van alcohol, geneesmiddelen, drugs of andere geestverruimende of bedwelmende middelen of bent u daarvoor ooit medisch onderzocht of onder behandeling geweest? Er kan sprake zijn van misbruik van deze middelen als u of uw omgeving zich zorgen maakt over uw gebruik ervan. Vul dan de vraag met ‘ja‘ in. En ook als u daar voor behandeld bent of ooit een onderzoek via het CBR hebt ondergaan. Ophttp://www.jellinek.nl/test-uw-kennis-of-gebruik/test-uw-gebruik kunt u een test doen. U vult hier ook ‘ja’ in als uw rijbewijs vanwege de recidiveregeling volgens de wet ongeldig is geworden.
5. Wordt of werd u behandeld voor inwendige ziekten als suikerziekte, hart- en vaatziekten, verhoogde bloeddruk, nierziekte of longziekte? Of hebt u een hart- of vaatoperatie ondergaan? Vul ook 'ja' in als u een pacemaker of ICD heeft.
6. Kunt u een arm, een hand of uw vingers niet of slechts beperkt gebruiken? Denk hierbij aan de gevolgen van reuma, spierziekten of verlamming. Als u een deel van een arm of hand mist, vult u hier dan ook 'ja' in.
7. Kunt u een been of voet niet of slechts beperkt gebruiken? Denk hierbij aan de gevolgen van reuma, spierziekten of verlamming. Als u een deel van een been of voet mist, vult u hier dan ook 'ja' in. Als u hulpmiddelen gebruikt bij het lopen, zoals een stok, rollator of prothese, vult u hier ook 'ja' in.
8a. Ziet u minder goed met één of beide ogen, zelfs als u gebruik maakt van een bril of contactlenzen? Als u met één of beide ogen minder goed kunt zien, vul dan 'ja' in. Als u met uw bril of contactlenzen goed ziet, dan mag u ‘nee’ invullen.
8b. Wordt of werd u behandeld door een oogarts? Of hebt u een oogoperatie of een laserbehandeling van de ogen ondergaan? Denk hierbij aan oogziekten als staar, glaucoom, een lui oog, maar ook aan een beperking van het gezichtsveld, of onvrijwillige oogbewegingen (nystagmus). Vul ook 'ja' in als uw ogen een laserbehandeling kregen, behalve als die behandeling was om geen bril te hoeven dragen en goed is geslaagd.
9. Gebruikt u medicijnen die volgens de bijsluiter de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, zoals slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen, antidepressieve middelen, antipsychotische middelen of opwekmiddelen? In de bijsluiter van geneesmiddelen kunt u informatie vinden over de invloed op de rijvaardigheid. U kunt uw arts of apotheker om informatie vragen.
10. Hebt u nog andere aandoeningen, ziekten of functiebeperkingen die het besturen van motorrijtuigen moeilijker maken? Hebt u een ziekte, aandoening of functiebeperking die in de vorige vragen nog niet genoemd is, maar waardoor er wel twijfels zijn of u veilig kunt besturen? Vul hier dan 'ja' in.
Door het vakje hiernaast aan te vinken, verklaar ik dat ik alle vragen naar waarheid heb beantwoord. Ik weet dat ik strafbaar ben als ik opzettelijk onjuiste informatie geef. (dan volgt op het echte formulier een hokje)

De Eigen verklaring moet naar waarheid worden ingevuld. Dit is een wettelijke verplichting volgens de Wegenverkeerswet 1994, artikel 114.

 

Mobiliteit, zelfstandigheid, participatie

Een rijbewijs betekent mobiliteit en vooral zelfstandigheid. Maar wat als u afhankelijk bent van een rolstoel? Of een arm of been niet goed kunt gebruiken? Kunt u eigenlijk met een lichamelijke of geestelijke beperking wel zelfstandig de weg op? In de meeste gevallen kan dat.

 

Er bestaat op internet een kennisbank over de volgende onderwerpen:

(De kennispagina's zelf zijn objectief en niet voorzien van reclame/promotie. Ook de overzichtspagina waar de kennispagina's vandaan komen zijn niet voorzien van reclame.)

 

De wet staat veel technische aanpassingen aan de auto of motor toe om beperkingen of handicaps te compenseren. Hoe u met een beperking of handicap uw rijbewijs kunt halen en houden, staat in de brochure 'hoe hou ik het rijbewijs' en de tweede folder geeft redenen waarom 'een medisch specialistisch onderzoek nodig' is. 

CBR rijgeschiktheid met handicap 981
PDF – 211,3 KB
CBR verwijzing naar medisch specialist / rijgesd911
PDF – 172,3 KB