Home » Informatie » Anatomie uitleg » Hersengebieden uitgelegd

Gevolgen van letsel per hersengebied

Waar zit het letsel? Per hersengebied uitgelegd onder elke button: (let op copyright©!)

Twee hersenhelften

De functies zijn grofweg als volgt verdeeld: in de linkerhersenhelft zitten vooral verbale zaken zoals taal, en in de rechterhersenhelft de non-verbale zaken zoals ruimtelijk denken, verbeelding, emotie etc. Kort gezegd is het de linkerhersenhelft van de grote hersenen dat het rechterdeel van het lichaam aanstuurt en omgekeerd; de rechterhersenhelft van de grote hersenen dat het linkerdeel van het lichaam aanstuurt. De linker-en de rechterhersenhelft hebben interactie via de hersenbalk, het corpus callossum.

 

Hersenen werken samen!

Het brein werkt als een geheel samen. Eigenschappen als het bewustzijn, de taal, de emotie en intelligentie zitten niet op een plek. Een beschadiging van één onderdeel heeft invloed op het hele systeem. Het uitvallen van een schakel uit de ketting leidt tot verstoringen die soms weer op een andere plaats opgepikt wordt, hetgeen wel meer energieverbruik kost. 

Een voorbeeld: luisteren naar muziek met een songtekst kort na hersenletsel. Dat kost meer moeite, omdat de linkerhersenhelft bezig is met de tekst te volgen en de rechterhersenhelft volgt de melodielijn.

Kopieer niet onze tekst dit valt onder copyright hersenletsel-uitleg. U bent strafbaar
 hlftlr.jpg

Wetenschappers ontdekken steeds meer over de complexe samenhang tussen cognitieve functies over meer hersenstructuren (hersengebieden).
Er zijn talloze onderlinge verbindingen zodat de hersenen  als één geheel kunnen samenwerken. Neem het geheugen: er zijn gebieden waar informatie binnenkomt, gebieden waar informatie wordt vastgehouden en gebieden waar informatie wordt opgehaald. De verschillende hersendelen leveren elk een eigen bijdrage.

Lees meer over het geheugen... 

 

Ook bij het gebruik van taal blijkt dat woordbegrippen verspreid liggen over de hele hersenschors en het hele brein naar woorden kán zoeken...lees meer..

 

Beschadigde hersendelen kunnen elkaar ook helpen. Zo kan de rechterhersenhelft een beschadigde linkerhersenhelft (door bijvoorbeeld een beroerte) helpen bij visuele aandacht.

None animated GIF  

Meerdere hersenstructuren worden gebruikt bij een gedachte.

Het lijkt wel op een grote ‘wegenkaart' daarboven in de hersenen, met drukke knooppunten en snelwegen die elkaar kruisen; de zenuwcellen werken samen in een groot netwerk van verbindingen.
automatischebeweging.jpg

 

Bloed en hersenvocht wordt rondgepompt en afgevoerd.

In onderstaande afbeelding zie je hoe met een amplified MRI, de bewegingen in de hersenen zelf in beeld gebracht worden door de hartslag.
Met behulp van een algoritme dat kleine bewegingen uitvergroot, hebben onderzoekers van de Stanford University, Stevens Institute of Technology in Hoboken, New Jersey, en van  de Universiteit van Auckland in Nieuw-Zeeland een film gemaakt van de ritmische kronkelingen van de hersenen.

Bloed en hersenvocht worden zodoende rondgepompt en afgevoerd.
Lees meer over het hersenvocht in de hersenkamers.

                                     credits: Stanford University and University of Auckland

 


Het centraal zenuwstelsel uitgesplitst:

Ruggenmerg
Hersenen Oude achterhersenen
(Rhombencephalon)
Myelencephalon Verlengde merg
Achterhersenen
(Metencephalon)
Pons, Kleine hersenen (Cerebellum), Vierde ventrikel
Middenhersenen (Mesocephalon) Vierheuvelenplaat, Crus cerebri, Pretectum, Aquaduct van Sylvius
Voorhersenen 
(Prosencephalon)
Tussenhersenen
(Diëncephalon)
Epithalamus, Thalamus, HypothalamusSubthalamus, Hypofyse, Pijnappelklier of Epifyse, Derde ventrikel
Eindhersenen
(Telencephalon)
Basale ganglia, Rhinencephalon, Amygdala, Hippocampus, Neocortex, Zijventrikels

Neem een 3D kijkje in het brein (externe link)


 

bronnen: hersenletsel-uitleg.nl, de maatschap Palm en Meurs, Cranenburgh, B over de gevolgen van hersenbeschadiging Neuropsychologie Elsevier/ de Tijdstroom, Forskning Neuropsychologi Danmark, Region Hovedstaden  Københavns Universitetshospital , W.Zuckschwerdt Verlag GmbH, D Fortschritte in der Neurotraumatologie und Klinischen Neuropsychologie, Hochstenbach The cognitive, emotional and behavioral consequences of stroke. Left brain Right Brain Springer & Deutch New York, 3D brain data is from Anatomography. "Four lobes" by Images are generated by Life Science Databases(LSDB). - from Anatomography,

 

De reclame onderaan deze site is NIET van onze site