Nominaties voor de Gouden Speld

Aankondiging van de nominaties voor de gouden speldje van de winst 2019

De BreinPijn Nederland Foundation geeft jaarlijks de Gouden Pin of Earnings uit aan individuen of instellingen die zichzelf bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt om de kwaliteit van leven van mensen met niet-geboren hersenletsel te verbeteren. Daartoe heeft de stichting een onafhankelijke commissie van aanbeveling, voorgezeten door Jenny Palm.

Wie zijn genomineerd in 2019? Waarom zijn zij genomineerd? Lees het hier: http://bit.ly/2Ji6h9p

We feliciteren alle genomineerden van harte!

Nog een teamlid van Hersenletsel-uitleg genomineerd!

Arnie Craninckx zet zich al vijf jaar bijna dag en nacht in voor de mensen met hersenletsel en voor het netwerk daaromheen.

Arnie heeft voor Zorgbelang Brabant|Zeeland het project Eye-Opener mee opgezet. Dit is een intervisieproject waarin eerstelijns hulpverleners voor NAH-ers samenwerken met ervaringsdeskundigen. Arnie zat als ervaringsdeskundige met teams aan tafel om haar visie vanuit het perspectief van de cliënt te geven. Dit leverde voor de hulpverleners waardevolle eye-openers op.
 
Ook is Arnie voor Zorgbelang in gesprek gegaan met hulpverleners en patiënten over het project '3 goede vragen'. www3goedevragen.nl. Met name in het ziekenhuis Bernhove in Uden was dit een belangrijk item om de zorg te verbeteren, en het voor de patiënt helderder te maken.
 
Zowel bij de Avans Hogeschool in Den Bosch als bij de Fontys Hogeschool in Eindhoven heeft Arnie gastlessen gegeven. De vele voorbeelden uit haar leven met hersenletsel, lieten de studenten inzien wat het is om hersenletsel te hebben. Praktijkvoorbeelden blijken vaak beter te beklijven dan theorie.
 
Arnie bezoekt regelmatig lezingen, congressen en symposia om haar kennis, alsmede haar netwerk te vergroten.
 
Arnie heeft een boek geschreven "Prettig verstoord brein", naar aanleiding van haar herseninfarct in 2010.
In dit lezenswaardige boek heeft zij beschreven hoe ze in het dagelijkse leven omgaat met de zichtbare en onzichtbare beperkingen van dat hersenletsel. Dit doet zij op een toegankelijke manier. Niet zwaar, maar wel duidelijk met letsel. Een bijzondere combinatie van kwetsbaarheid en veerkracht. Door dit boek hoopt Arnie de beeldvorming van de onzichtbare beperkingen te vergroten en daarmede ook de zorg voor mensen met hersenletsel te verbeteren.
 
Ze is dagelijks belangeloos van vroeg tot laat aan het werk, vrijwillig. Geen bloemetje, geen cadeaubon per jaar.

Niet alleen ondersteunt ze Hersenletsel-uitleg met social media want daaruit voortvloeiend, komen er ongeveer evenveel chats en gesprekken uit voort als het aantal mensen dat in een jaar getroffen wordt door hersenletsel.

Ze luistert naar-, troost en plakt pleisters. Ze kent de website van Hersenletsel-uitleg uit haar hoofd en kan daardoor met kennis beluisteren of evt. adviseren en verwijzen naar. Ze is wars van ellebogenwerk, ze blijft in alles rechtvaardig en trouw dienend.
 
Ze helpt de lasten te dragen van anderen.
Ze noemt het zelf zo:
 
“In de medische wereld wordt altijd de weg afgelegd van onderzoeken, diagnose tot aan de behandeling. Ik noem dat de Dorpsstraat. Veel artsen vergeten echter, of hebben er simpelweg geen tijd voor, dat er ook nog een Kerkstraat is. Dit is de weg van de emoties, de bezorgdheid om de naasten en om zichzelf, het begrip, het omgaan met het hersenletsel. Daar ligt mijn kracht, in de Kerkstraat. Het ondersteunen van mensen met hersenletsel, bemoedigen, en waar nodig, de weg terugwijzen naar de Dorpsstraat.
 
 
De mensen die ik dagelijks spreek noemen me een verbinder en een inspirator. Doordat ik zelf hersenletsel heb, weet ik een beetje wat die mensen voelen, meemaken en doormaken. Ik ben trouw aan deze contacten omdat mijn hart naar hen uitgaat die vast dreigen te lopen.
Daarnaast blijf ik door Hersenletsel-uitleg op de hoogte van wat er gaande is in de Dorpsstraat. Ik heb enorm veel geleerd de laatste jaren, door er gewoon mee bezig te zijn en heel veel te lezen en te praten met zowel mensen uit de Dorpsstraat als de Kerkstraat. Mijn doel is om hersenletsel zo bekend mogelijk te maken, en dan ook het gehele plaatje. Tot en met de ernstigste vorm van overprikkeling.”

En dan te bedenken dat Arnie met gillende sirenes de dag ervoor met hartritmestoornissen opgenomen is geweest en onder narcose een cardioversie kreeg...(flink wat stroomstoten...) Lees haar blog hier...

JennyPalmenArnieCraninckx.jpg

Wij van Hersenletsel-uitleg zijn dankbaar voor zulke gouden teamleden!