Alles over hersenletsel in gewone taal

Meer dan 250 pagina's informatie en uitleg over hersenletsel    

Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) is schade aan de hersenen die is ontstaan na de geboorte als gevolg van ziekte of ongeval. Kenmerkend is dat er sprake is van een onomkeerbare breuk in de levenslijn: alles wat voorheen vanzelfsprekend was, is dat nu niet meer.  

Ons doel: Betere toegang tot kennis over NAH voor getroffenen en naasten - maar ook voor de professionals om hen heen, om goed uit te leggen wat NAH is.

Heeft u hersenletsel? Zo ja, heeft u wel of geen overprikkelingsklachten?

Bekijk resultaten

Lees over onze patiëntenbelangenorganisatie

Wij werken pro bono = vrijwillig, 

maar maken wel  onkosten om de site draaiende  te houden.

Wil je ons steunen in de onkosten? Dank je!

                                 Dank! 

 

 

 



Deel onze website op jouw facebookpagina, met dank!