Hersenbloeding

Als een bloedvat scheurt stroomt er bloed uit dat op hersenweefsel drukt. Dat gebied krijgt geen zuurstof en voeding meer en sterft af:

Soorten hersenbloedingen op deze site:

Hersenbloedingen algemeen

Een hersenbloeding valt onder de verzamelnaam 'beroerte' (CVA) waar ook een herseninfarct (bloedvatverstopping /afsluiting) onder valt. CVA staat voor Cerebro Vasculair Accident dat letterlijk vertaald, een ‘ongeluk in de bloedvaten van de hersenen’ is. Bij een beroerte werkt ineens een deel van de hersencellen niet meer.

De persoon in kwestie krijgt dan uitvalverschijnselen, zoals een verlamde arm, een scheve mond of diegene kan moeilijk praten.

Vrijwel altijd heeft een beroerte een halfzijdige verlamming aan de tegenover gelegen lichaamshelft tot gevolg (met eventueel een spraakstoornis). Meestal is er sprake van een bewustzijnsdaling.

Op deze pagina behandelen we alleen de beroerte door het kapotgaan van een hersenbloedvat; een hersenbloeding.

Hoe ontstaat een hersenbloeding?

De oorzaak van een hersenbloeding is een scheurtje in een bloedvat. Er stroomt dan bloed in of rond de hersenen. Het bloed hoopt zich op en duwt het hersenweefsel weg.

Hierdoor wordt het hersenweefsel beschadigd. Een hersenbloeding kan ontstaan door een door een zwakke plek in de bloedvaten (aneurysma) of misvorming in de bloedvaten (arterioveneuze malformatie, AVM) of door hoge bloeddruk. 

Maar een bloeding kan ook komen door een ongeval of door een zeldzame bloedziekte.

Aneurysma

Een aneurysma is een plaatselijke verwijding of uitstulping van een slagader. Een aneurysma ontstaat langzaam gedurende het leven. Met het ouder worden groeit het aneurysma langzaam tot een ballonnetje. Door de spanning komt de vaatwand onder spanning te staan. Hoge bloeddruk en slagaderverkalking versnellen dit proces.
Als de wand, van een hersenslagader waar het aneurysma zit te zwak wordt, scheurt of knapt deze en dan ontstaat een hersenbloeding. Als een hersenaneurysma barst, ontstaat vaak een bloeding in de ruimte tussen de schedel en de hersenen; een subarachnoïdale bloeding (SAB).

Ook als de wand niet scheurt kan er een gevaarlijke situatie ontstaan, omdat het bloed rond wervelt in het uitgerekte ballonnetje, en zo zelfs een lang gerekt bloedstolsel kan ontstaan. Stukjes stolsel kunnen loslaten en een herseninfarct veroorzaken.

Bij een aneurysma zijn twee behandelingen mogelijk:

Coilen: het opvullen van de uitstulping met een dun draadje van platina.
Clippen: het afsluiten van de uitstulping met een klemmetje.
Lees ook de info over dissectie; als de bloedvatwand scheurt.

 

Waar zit de bloeding?

Sommige hersenletselgetroffenen vertellen dat ze getroffen zijn door een beroerte, een ander zal misschien vertellen dat ze een subarachnoïdale bloeding heeft gehad.

Wat is het verschil? Misschien heeft de arts de term epiduraal hematoom of epidurale bloeding genoemd.

bljpg.jpg
We kunnen de maker van deze afbeelding niet achterhalen

Een bloeding wordt onderverdeeld in

 

 

 • subdurale bloeding = een bloeding tussen het harde hersenvlies en het spinnewebvlies,  is een bloeding als gevolg van een ongeval meestal met schedelletsel. 

 

 • epiduraal hematoom = epidurale bloeding, een bloeding buiten het harde hersenvlies, tussen het harde hersenvlies en de schedel. Vaak met een hoofdtrauma als oorzaak. Dit is vaak een slagaderlijke bloeding. 

 

Bij onderzoek met een CT-scan is het verschil duidelijk te zien.


Om het verschil uit te leggen is het belangrijk te weten hoe de beschermlagen rondom de hersenen zijn opgebouwd.

 

De hersenvliezen

Om de hersenen heen liggen de hersenvliezen. Deze hersenvliezen vervullen een functie in de voeding van de hersenen en dienen ook als stootkussen, ter bescherming van de hersenen.

Van buiten naar binnen:

 • Hoofdhuid
 • Beenvlies
 • Bot
 • Harde hersenvlies (dura mater) 

 • Spinnenwebvlies (arachnoidea)

 • Zacht hersenvlies (pia mater) dat de plooien van het zenuwweefsel volgt.

 

39854vlies.jpg

 

Verschillende oorzaken

Een bloeding ín de hersenen (intracerebraal hematoom) kan verschillende oorzaken hebben, zoals hoge bloeddruk (hypertensie), vaatafwijkingen en een hersentumor maar ook als gevolg van zwangerschapscomplicaties en zeldzame bloedziekten.

Subdurale bloedingen en epidurale bloedingen zijn vaak het gevolg van een ongeval (trauma).

Een uitstulping van een slagader veroorzaakt door een zwakke plek in de vaatwand, ook wel aneurysma, leidt veelal tot een subarachnoïdale bloeding.

De woorden hematoom en bloeding worden meestal door elkaar heen gebruikt. Hematoom is letterlijk bloeduitstorting.

 

Samenvatting

Als een bloedvat in de hersenen knapt of openscheurt dan bloedt het in het omringende hersengedeelte. De hersencellen en kleinere bloedvaatjes in dat gebied krijgen dan onvoldoende zuurstof en voeding en sterven af.

Door het vrijgekomen bloed ontstaat meer druk/zwelling in dit hersengebied. Een bloeding kan het gevolg zijn van hoge bloeddruk of aangeboren bloedvatziekte, aderverkalking, aneurysma.

Op de pagina hersenbloedvaten leggen we alle gevolgen uit per bloedvat dat betrokken is geraakt bij een beroerte/ CVA.
Met een schematisch overzicht van de gevolgen en de stroomgebieden per slagader.

Hemorrhagic = hemorragisch = bloeding. Bekijk de film via deze link of op you tube

Filmpje over een beroerte, CVA

Het woord ischemic (=ischaemie) in dit filmpje  betekent plaatselijk verminderde- of geen bloedtoevoer bijvoorbeeld door beschadigde bloedvaten. Aanvoer van zuurstof en belangrijke voedingstoffen voor de hersenen is daardoor onmogelijk voor de hersenen. Hierdoor sterven hersencellen af.

Het woord hemorrhagic (=hemorragie) betekent juist bloeding. Het woord thrombotic (= trombose)= stolsel in bloedvat.

https://youtu.be/LAzRf06BFsg?t=4

Uitvalverschijnselen

Een beroerte is aan de volgende symptomen te herkennen:

·         verlammingen in het gezicht (scheve mond bijvoorbeeld)
·         warrig spreken en denken, moeilijk praten
·         tintelingen
·         verstoring of verlies van het gezichtsvermogen (wazig zien,

           dubbelzien of eenzijdige gezichtsvelduitval)
·         ernstige hoofdpijn
·         duizeligheid en evenwichtsstoornissen
·         verlammingen, een verdoofd gevoel of krachtsverlies. 
Een overzicht van álle symptomen staat op de pagina beroerte herkennen.

  Bel bij twijfel en ook bij deze signalen direct 112.

  Hemiparese en hemiplegie

  De termen 'hemiparese' en 'hemiplegie' worden in de praktijk naast elkaar gebruikt.

  Hemiparese = krachtsverlies van de spieren aan één kant van het lichaam (gelaat en/of arm en/of been). 

  Hemiplegie = halfzijdige verlamming, een verlamming van een kant van het lichaam.

  Hemisfeer = hersenhelft; linker- of rechterhelft van de grote hersenen.

   

  In feite betekent de term “plegie” volledige verlamming en “parese” gedeeltelijke, dan is nog een geringe mate van bewegen mogelijk.

  Hemi = aan één zijde van het lichaam. Ook wel halfzijdige verlamming genoemd.

    

  Bij een beroerte in de rechterhersenhelft is men links verlamd en omgekeerd. Maar verlamming kan ook uitblijven. Het taal en spraakcentrum bevindt zich bij rechtshandigen in de linkerhersenhelft.

   

  Een beroerte in de linkerhersenhelft geeft veelal stoornissen in het gebruik van de taal. Zowel wat betreft spreken als begrijpen.

   

  Een beroerte in de rechterhersenhelft kan een verlamming aan de linkerzijde veroorzaken, maar resulteert ook vaak alleen in andere, minder direct opvallende stoornissen.

   

  Opvallend of niet, ze kunnen wel degelijk zeer belemmerend voor het dagelijks leven zijn. Naarmate er meer hersenweefsel beschadigd is, zijn de gevolgen ernstiger.

   

   

         

   

  Vlak na de hersenbloeding zijn de aangedane ledematen volledig slap, later kunnen lastige spiersamentrekkingen, spasmes, plaatsvinden en kan de coördinatie van bewegingen moeizaam zijn.

                    

  Hersenbloedingen per oorzaak onderverdeeld:


   

   

  Bronnen: J.B.M. Kuks, J.W. Snoek, H.J.G.H. Oosterhuis. Klinische Neurologie 15e druk, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, 2003, hartstichting, nederlandse vereniging voor neurologie, www.neurologie.nl,  hartwijzer, codex medicus tiende druk, hersenstichting nederland, locked in ,nederlandse vereniging van neurochirurgen, Heliomare- Erny Groet, neuropsycholoog: subdurale bloeding, Gabriël Rinkel neuroloog :subarchnoïdale hersenbloeding, neurochirugen zwolle,