Onderzoek Overprikkeling bij Niet-Aangeboren Hersenletsel

"Hoe beïnvloedt overprikkeling het leven van mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel"

Publicatie

De publicatie is in PDF in te zien en beslaat 13 pagina's. Soms met blanco stukken. De PDF is te downloaden bij onderzoeksbureau Soffos

De conclusie en discussie staan op pagina 11, 12 en 13.
De audio (zonder tabellen) is te beluisteren onder dit rapport:
Onder dit rapport bieden wij u de download aan.

U kunt het eindrapport hieronder lezen of puur de audio beluisteren:

20210207 Artikel Overprikkeling Bij Niet Aangeboren Hersenletsel
PDF – 930,4 KB

 

Definitie

 

Overprikkeling door hersenletsel is een toestandsbeeld van een uitputtende situatie die een neurologische oorsprong kent en die ontstaat als er meer cognitieve, emotionele en zintuiglijke (inclusief proprioceptieve en vestibulaire) informatie (in de vorm van prikkels) wordt ontvangen dan de hersenen kunnen verwerken. 
Het kan resulteren in:

  • algemene neurovegetatieve disbalans* (autonome zenuwstelsel) met een fight, flight of freeze reactie en/of
  • een kortdurende of langdurige verergering van neurologische en cognitieve hersenletsel klachten en/of
  • een kortdurend of langdurig presenteren van neurologische en cognitieve hersenletsel klachten.


E
r kunnen enkelvoudige klachten zijn of combinaties van neurovegetatieve, neurologische, cognitieve of emotionele hersenletselklachten

De ernst van de klachten kan fluctueren afhankelijk van de hoeveelheid prikkels en al dan niet gestapelde prikkels en wisselende dag-energie. De ernst van de klachten kan individueel verschillen en beïnvloed worden door locatie en ernst van het hersenletsel, algemene lichamelijke en geestelijke conditie, persoonlijkheidskenmerken, ontwikkelingsstoornissen of angststoornissen en in het bijzonder ook bijkomende aandoeningen van de zintuigen al dan niet acuut ontstaan of zich langzaam ontwikkelend en bijvoorbeeld medicatiegebruik.

 

definitie neurovegetatieve klachten = ziekteverschijnselen die kunnen ontstaan, wanneer het zenuwstelsel dat zelfstandig (buiten de wil om) zorgt voor het aansturen van verschillende organen, is ontregeld.  

 

Persbericht en inleiding

Titel: Hoe beïnvloedt overprikkeling het leven van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel?

Opdrachtgever voor het onderzoek: Hersenletsel-Uitleg
Onderzoek uitgevoerd door: Onderzoeksbureau Soffos

Subsidie ontvangen van: de ANBI-stichting Foundation of Brain Injury Explanation (FBIE)

 

Datum van publicatie: 15 februari 2021

Gepubliceerd op:

o   https://www.soffos.eu 

https://www.soffos.eu/?page=articles

o   https://www.overprikkeling.com/onderzoek-overprikkeling

o   https://www.hersenletsel-uitleg.nl/onderzoek-overprikkeling

 

Er is voor het eerst onderzoek gedaan naar het ziektebeeld van overprikkeling en naar de impact ervan op het leven onder mensen, getroffen door een vorm van niet aangeboren hersenletsel. In het bijzonder werd onderzocht welke invloed een zintuiglijke belasting heeft op ontstaan, aard der klachten en duur van het ziektebeeld.

 

Hersenletsel-uitleg heeft eerder onder 1400 mensen de ziekteklachten onderzocht die zijn ontstaan door hersenletsel. Een goed gefundeerde onderbouwing ontbrak aan dit eerdere onderzoek. Een dergelijke onderbouwing werd noodzakelijk geacht alvorens de ernst van de problematiek onder de aandacht kon worden gebracht van zorgverleners en van instanties als overheid, verzekeraars en UWV. Velen zien uit naar een veranderd beleid voor mensen met niet aangeboren hersenletsel; een beleid dat rekening houdt met de verminderde belastbaarheid op zintuiglijk gebied. Het ziektebeeld omvat ernstige tot zeer ernstige neurologische klachten die een variabele duur hebben, wachtend op een volgende overprikkeling.

 

Het inzicht dat een ziektebeeld kan ontstaan met neurologische klachten, soms gecombineerd met cognitieve klachten, is nieuw. Herstel van dit uit zintuiglijke overbelasting ontstane ziektebeeld kan weken, maanden en voor sommige mensen jaren duren. Op alle fronten is participatie ernstig bemoeilijkt.

 

In het heden gepubliceerde rapport staat een gehele en aangescherpte definitie voor het ziektebeeld van overprikkeling bij mensen met niet aangeboren hersenletsel. De veelheid aan klachten lijkt zijn oorsprong te vinden in de oudere delen van ons zenuwstelsel zoals de hersenstam met het reticulaire netwerk, cerebellum en middenhersenen.

 

“Overprikkeling” lijkt een containerbegrip te zijn geworden, waarbij iedereen het anders kan duiden. We pleiten voor een nieuwe naam specifiek passend bij hersenletsel. Tot we een passende naam hebben gevonden noemen wij het vanaf heden: hersenletsel gerelateerd Ziektebeeld door Zintuiglijke Overprikkeling.

Wilt u ervaringsverhalen gebruiken citeer dan s.v.p onze organisatie en kijk op https://www.overprikkeling.com/wat-is-overprikkeling/leven-met-overprikkeling


 

We hebben een handzaam boekje gepubliceerd voor hulpverleners, zorgverleners en directe omstanders. Hierin staan tips ter mogelijke preventie; een beschrijving hoe een naderend ziektebeeld bij een ander herkend kan worden, en advies waarmee wellicht het ontstaan daarvan is te voorkomen.

We hopen met heel ons hart dat de resultaten van dit onderzoek zullen leiden tot brede erkenning van dit ziekmakende gevolg van niet aangeboren hersenletsel.

 

 

Wij zien ernaar uit dat de mensen met dit ziektebeeld recht zal worden gedaan.

Het ziektebeeld brengt namelijk met zich mee dat men voortdurend waakzaam moet zijn en zich zoveel mogelijk moet terugtrekken en isoleren. Dat is nu de enige uitweg om eigen regie te voeren op fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen. Dit is in strijd met het concept van positieve gezondheid dat in 2012 geïntroduceerd werd in Nederland.

 

We wensen in het bijzonder dat het gerapporteerde bijdraagt aan het verbeteren van de levensomstandigheden doordat beleidsmakers dit rapport ter harte nemen.

 

Ariana van Schaaijk

 

© Afbeeldingen en tekst zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets van de tekst en geen afbeelding mag zonder overleg met ons gepubliceerd worden.
Lees de tussenrapportage.

We willen graag vervolgonderzoek doen. Donaties zijn van harte welkom. We zijn een ANBI stichting = goed doel

Folder Overprikkeling Met Info Over Onderzoek Naar Overprikkeling Tweezijdig Afdrukken en in drie delen vouwen.
PDF – 130,5 KB 2277 downloads

© Afbeeldingen en tekst zijn auteursrechtelijk beschermd. Geen afbeelding en niets van deze tekst mag zonder overleg met ons gepubliceerd worden.