Kennissite gemaakt door professionals en ervaringsdeskundigen sámen. Erkend door zorgprofessionals en patiëntenorganisaties. Winnaar Gouden Speld van Verdienste voor opvallend goed werk voor mensen met hersenletsel

Home » Onderzoek Overprikkeling

Onderzoek Overprikkeling bij Niet-Aangeboren Hersenletsel

"Hoe beïnvloedt overprikkeling het leven van mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel"

U kunt het eindrapport hieronder lezen of puur de audio beluisteren:

De publicatie is in PDF in te zien en beslaat 13 pagina's. Soms met blanco stukken.

De conclusie en discussie staan op pagina 11,12 en 13.
De audio (zonder tabellen) is hier te beluisteren:

© Afbeeldingen en tekst zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets van de tekst en geen afbeelding mag zonder overleg met ons gepubliceerd worden.
Lees de tussenrapportage.

We willen graag vervolgonderzoek doen. Donaties zijn van harte welkom. We zijn een ANBI stichting = goed doel

 

Definitie

 

Overprikkeling door hersenletsel is een toestandsbeeld van een uitputtende situatie die een neurologische oorsprong kent en die ontstaat als er meer cognitieve, emotionele en zintuiglijke (inclusief proprioceptieve en vestibulaire) informatie (in de vorm van prikkels) wordt ontvangen dan de hersenen kunnen verwerken. 
Het kan resulteren in:

  • algemene neurovegetatieve disbalans* (autonome zenuwstelsel) met een fight, flight of freeze reactie en/of
  • een kortdurende of langdurige verergering van neurologische en cognitieve hersenletsel klachten en/of
  • een kortdurend of langdurig presenteren van neurologische en cognitieve hersenletsel klachten.


E
r kunnen enkelvoudige klachten zijn of combinaties van neurovegetatieve, neurologische, cognitieve of emotionele hersenletselklachten

De ernst van de klachten kan fluctueren afhankelijk van de hoeveelheid prikkels en al dan niet gestapelde prikkels en wisselende dag-energie. De ernst van de klachten kan individueel verschillen en beïnvloed worden door locatie en ernst van het hersenletsel, algemene lichamelijke en geestelijke conditie, persoonlijkheidskenmerken, ontwikkelingsstoornissen of angststoornissen en in het bijzonder ook bijkomende aandoeningen van de zintuigen al dan niet acuut ontstaan of zich langzaam ontwikkelend en bijvoorbeeld medicatiegebruik.

 

definitie neurovegetatieve klachten = ziekteverschijnselen die kunnen ontstaan, wanneer het zenuwstelsel dat zelfstandig (buiten de wil om) zorgt voor het aansturen van verschillende organen, is ontregeld.  

 

Een woordje van dank

15 februari 2021

Onderzoeksbureau Soffos heeft het onderzoek naar Overprikkeling bij Niet Aangeboren Hersenletsel afgerond en beschreven in een rapport getiteld: Hoe beïnvloedt overprikkeling het leven van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel?

 

Het Team Hersenletsel is velen die het onderzoek mogelijk hebben gemaakt, dank verschuldigd.

Allereerst danken we iedereen die geld gedoneerd heeft aan de ANBI Foundation for Brain Injury Explanation (FBIE), de stichting achter Hersenletsel-uitleg, waardoor dit onderzoek mogelijk werd gemaakt. Donaties voor vervolg onderzoek zijn van harte welkom!

 

Ook bedanken we de patiënten- en belangenorganisaties voor mensen met Whiplash, ME/CVS of PTSS die hun achterban benaderden om mee te doen aan het onderzoek. Hersenletsel-Uitleg heeft onder de eigen achterban mensen met een vorm van niet aangeboren hersenletsel en al dan niet klachten van overprikkeling gevraagd zich bij Soffos te melden als deelnemer aan het onderzoek.


In het bijzonder bedanken we de meer dan 300 deelnemers aan het onderzoek en de gemiddelde Nederlanders die de controlegroep vormden. Maar, we zijn ook veel dank verschuldigd aan allen, die in de jaren tussen 2014 en 2017 de enquête van Hersenletsel-uitleg hebben ingevuld om de klachten te kunnen inventariseren!

Wij danken drs. Jenny Palm, neuropsycholoog en auteur, die mij,  Ariana van Schaaijk enthousiasmeerde om Hersenletsel-uitleg op te richten om mede onder een groot publiek de ziektelast van overprikkeling bij hersenletsel bekendheid te geven.


Tenslotte danken we onderzoeksbureau Soffos dat vanaf oktober 2019 met grote inzet bezig is geweest om het onderzoek vorm te geven, vragenlijsten te ontwikkelen, (potentiële) deelnemers desgewenst verdere toelichting en nadere informatie te geven, data te verzamelen, data te analyseren en tenslotte de resultaten van al deze inspanningen te verwerken in onderstaand eindrapport.

We hopen met heel ons hart dat de resultaten van dit onderzoek onder mensen met een vorm van hersenletsel zullen leiden tot een erkenning in brede kring van door hun ziekte ontstane beperkingen en aanvullende klachtenbeelden en dat hun recht zal worden gedaan. We wensen in het bijzonder dat het gerapporteerde bijdraagt aan het verbeteren van hun levensomstandigheden en dat beleidsmakers dit rapport ter harte nemen.

Namens Team Hersenletsel-uitleg,

Ariana van Schaaijk

© Afbeeldingen en tekst zijn auteursrechtelijk beschermd. Geen afbeelding en niets van deze tekst mag zonder overleg met ons gepubliceerd worden.