Agressie

Gedragsveranderingen als agitatie en agressie komen bij ongeveer 10 tot 35% van de mensen met niet-aangeboren hersenletsel voor, zowel in de acute als in de chronische fase. Dit kan een tijdelijke fase zijn of, in sommige gevallen, langdurig.
In het eerste half jaar na het hersenletsel is bij ongeveer een derde van de mensen met hersenletsel agressief gedrag waargenomen. Dat aantal zakt terug naar ongeveer een vijfde van de mensen na vijf jaar
. Toch is agressie in de eerste drie maanden een redelijke aanwijzing voor agressief gedrag na jaren.
Verbale agressie komt het vaakst voor. Agressie en impulsiviteit gaan vaak samen.

In de vakliteratuur wordt de term gebruikt om te verwijzen naar symptomen van ontremming, woede en prikkelbaarheid ten gevolge van het niet beheersen van het gedrag en van emotionele impulsen.

Agressief gedrag na hersenletsel is váák een direct gevolg van schade aan hersengebieden die verantwoordelijk zijn voor emotie en gedrag, zoals we in een volgend hoofdstuk beschrijven.
Er spelen ook andere neurobiologische oorzaken een rol. Wie middelen gebruikt als alcohol en drugs zal nog minder remming op de emoties ervaren. Echter, als iemand al vóór het hersenletsel opstandig, geagiteerd of agressief gedrag vertoonde of een psychiatrische aandoening had, kan de agressie ná het letsel, niet alleen te wijten zijn aan beschadigde hersengebieden. Karaktertrekken kunnen versterkt worden. Ook kan hersenletsel gepaard gaan met PTSS (post traumatische stresssyndroom) dat een grote invloed kan hebben op gedrag.

P+B+LG+NS+SO = Persoonlijkheid en coping, Biografie, Lichamelijke Gezondheid, Neurologische schade, en de Sociale- en Omgevingsfactoren, geven samen een reden tot gedrag. Als je weet waar gedrag vandaan komt, kan je het niet alleen begrijpen maar mogelijk ook gaan beïnvloeden. Dat is goed voor alle partijen. Is er sprake van agressie? Zorg altijd voor de veiligheid van alle betrokkenen! Bepraat het als de rust terugkeert en met  mensen die je vertrouwt.

Ga zo nodig naar een gedragstherapeut, gedragsneuroloog, cognitief behandelaar, neuropsycholoog met verstand van hersenletsel. Of volg een module bij Hersenz.
MAAK HET BESPREEKBAAR!

Definitie agitatie

Agitatie
Agitatie is 'niet-intentioneel' gedrag, waarbij de innerlijke rusteloosheid leidt tot ondoelmatig gedrag, met een sterk repeterend karakter (Verenso, 2008).
Niet intentioneel betekent dat iemand dat niet bewust met een bedoeling doet.

Daarbij wordt onderscheiden:

 • motorisch agitatie: continu rondlopen, niet stil kunnen zitten of liggen, rammelen aan deuren, tikken op tafel, alles overhoophalen;
 • verbale agitatie: continu praten, mompelen;
 • vocale agitatie: jammeren, schreeuwen, roepen, zingen, (stereotype) geluiden maken.

Definitie agressie

 

Agressie
Agressie daarentegen is 'intentioneel' van karakter (Verenso, 2008). Intentioneel betekent dat iemand dat bewust en met een bedoeling doet.
Daarbij wordt onderscheiden:

 • verbale agressie: schelden, vloeken, beschuldigen, dreigen;
 • handelende agressie: slaan, duwen, schoppen, vernielen, met voorwerpen gooien, dreigende gebaren maken, zichzelf beschadigen (automutilatie).

Vier soorten agressie

Pathologische agressie is agressie dat voortkomt uit een aandoening, ziekte of drugs- of medicijngebruik. Een voorbeeld is agressie bij dementie. Deze vorm van agressie is moeilijk in te schatten, omdat vaak niet duidelijk is wat er in iemand omgaat. Ook werken de normale vormen van communicatie dan vaak niet.

Frustratieagressie komt voort uit opgestapelde emotie en frustratie. het was de druppel die de emmer deed overlopen. Het is belangrijk om de persoon in kwestie te proberen te begrijpen en serieus te nemen. Frustratieagressie kan heel snel oplopen, maar ook uitdoven afhankelijk hoe de gesprekspartner reageert.

Instrumentele agressie is agressie die op de ander gericht is. Het heeft als doel om de ander in negatieve zin te raken. Het kan zich uiten in manipuleren, neerbuigend gedrag, schelden, intimidatie, dreigen, bedreigen en discriminatie.


Fysiek explosieve agressie. Slaan, duwen, schoppen, vernielen, met voorwerpen gooien of zichzelf beschadigen (automutulatie).

 

Schade aan specifieke hersengebieden

De vraag is of iemand met hersenletsel bewust en intentioneel agressief is...

Woede kan aan de ene kant wijzen op een verminderde cognitieve controle, zoals emotieregulatie en een remmende controle.

Maar het beloningssysteem van de hersenen speelt ook een bijzondere rol bij woede en 'agressie als vergelding' als een reactie op frustratie.

 

Agressief gedrag na hersenletsel is vaak een direct gevolg van schade aan hersengebieden en de neurale circuits tussen die hersengebieden, die verantwoordelijk zijn voor regulering van emotie en gedrag, zoals de frontale kwab (prefrontale cortex [PFC]).

Die kwab heeft een belangrijke rol bij het het oplossen van problemen, redeneren, en het beheersen van impulsen. De frontale kwab remt bijvoorbeeld de amygdala af, één van de belangrijkste emotiecentra van de hersenen.
remmingfrontalekwabopamygdala.jpg
Een beschadiging van de frontale kwab (prefrontale cortex) vermindert die remming van de amygdala, wat een hoger niveau van agressie tot gevolg kan hebben.

 

Al deze functies van de frontale kwab zijn allemaal nodig om iemands gedrag te reguleren. Wanneer de frontale kwab beschadigd raakt, kan dit gedragsvaardigheden aantasten. Dat kan leiden tot agressief gedrag. Er is grote moeite om ongepast gedrag te beheersen. Vaak wordt dat in combinatie gezien met risicovol gedrag en slechte besluitvorming na hersenletsel. De overige hersengebieden die betrokken zijn bij agressief gedrag vind je in het uitklapmenu:

Welke andere hersengebieden zijn betrokken bij agressie ?

Andere hersengebieden die in verband worden gebracht met agressie na hersenletsel zijn hypothalamus, de kleine hersenen (en daardoor het Cerebellair Cognitieve Affectieve Syndroom), de pons, de hippocampus en de lenticulo-capsulaire basale gebieden. De lentiforme of lensvormige kern is een verzamelnaam voor twee kernen (het putamen en de globus pallidus) in de basale ganglia. Letsels in de basale ganglia kunnen in sommige gevallen ook leiden tot een tijdelijke psychotische symptomen zoals wanen, hallucinaties en veranderde psychomotorische activiteit, na bijvoorbeeld een herseninfarct.
De hypothalamus is verantwoordelijk voor de regulatie van het autonome zenuwstelsel, dat op zijn beurt reacties op emoties reguleert. Daarom kan schade aan dit gebied ook leiden tot ongepaste agressieve reacties.

 

Over het algemeen geeft letsel in de rechterhersenhelft en in het voorhoofd /(frontaalsyndroom) meer gedragsverandering en persoonlijkheidsverandering dan in de linkerhersenhelft. Letsel in de linkerhersenhelft geeft daarentegen kans op afasie, wat de communicatie bemoeilijkt en iemand fors kan frustreren. Bij linkshandige mensen kunnen de functies in de hersenen anders liggen.
Over gedrag na letsel in de frontale kwab (frontaal letsel / frontaalsyndroom) hebben we een specifieke pagina geschreven.

Meer hersengebieden en neurobiologische oorzaken worden nog onderzocht. Naarmate de kennis toeneemt, zullen we meer weten. Zie ook de afbeelding over dreigingsgevoelige hersengebieden onderaan deze pagina.

Oorzaken

Hoewel agressief gedrag onvoorspelbaar lijkt, wordt het regelmatig veroorzaakt door emotioneel of fysiek ongemak.

De frustraties van de veranderingen door het hersenletsel kunnen iemand zó onder druk zetten dat een 'explosie' kan volgen.
Iemand kan zich zo onwaardig voelen, zich afhankelijk voelen en geen controle meer over het leven ervaren, sneller een belediging of verwijt bespeuren dat dat al genoeg kan zijn voor een agressieve uitbarsting.

Voorbeelden van lichamelijke ongemakken:

 • de intense vermoeidheid (neurofatigue of organische vermoeidheid/ hersenmoeheid), de fysieke moeite die het kost om alleen al jezelf te wassen of aankleden pijn door het hersenletsel in het lichaam, een volle blaas of honger, een lage bloedsuiker, pijn, zintuiglijke prikkels als licht, geluid (achtergrondgeluid, omgevingsgeluiden), te drukke omgeving (teveel bezoek) of wordt er teveel gevergd?  Een te warm of te koude omgeving etc.

Voorbeelden van emotionele ongemakken:

 • depressieve stemming ten gevolge van het hersenletsel, te hoge (niet haalbare onrealistische) doelen van een revalidatie en/ of herstel, de verwachtingen die niet uitkomen, moeite om hulp te vragen, rouw om wat verloren is etc.

Deze andere oorzaken moet je uitsluiten!

 1. Uitgesloten moet worden of er sprake is van bijwerkingen van medicatie of het gebruik van middelen, die het risico op
  agressie verhogen (alcohol, drugs, koffie etc).
 2. Een stemmingsstoornis (depressie/manie), angststoornis of eventuele psychose moet worden uitgesloten.
 3. Een delirium moet ook uitgesloten worden. Een delirium is een toestand van geestelijke verwardheid, meestal veroorzaakt door een lichamelijke ziekte.

Voorkomen is beter dan...

Wie de meeste triggers kan herkennen en voorkomen is al een heel eind in het helpen leren beheersen van agressie.

Relatief eenvoudige omgevingsveranderingen kunnen vaak al tot grote vermindering van probleemgedrag leiden. Een prikkelarme (of in elk geval voorspelbare) omgeving, een vaste dagstructuur of een consequente en directieve benadering zijn van groot belang.

We zijn geen betweters, maar voelen wel mee met alle partijen.

Ermee omgaan /copingstrategieën voor de persoon met hersenletsel en agressie:

PS We zijn geen betweters, maar voelen wel mee met alle partijen.

 • Neem een Time-out. Ga even weg uit de situatie waarin je zo boos werd.
 • Ga bij je zelf na wat de agressieve uitbarsting veroorzaakte (Had je pijn? Was je zo enorm vermoeid? Kostte alles zo ontzettend veel inspanning? Zocht je naar woorden? Kon je je niet uiten? Voelde je schaamte om wie je bent? Voelde je je hulpeloos? Machteloos? Teleurgesteld? Tot last? Bang? Had je honger en een lage bloedsuiker? Was er teveel geluid? Teveel drukte of teveel fel licht? Moest je te veel? Werd er teveel verlangd van je? Ging alles te snel? Gaat het herstel te langzaam of zie je dat er geen herstel is? Voelde je een besef van rouw? Gebruikte je alcohol of een vorm van drugs? Zo ja, begrijp je dat je emoties nog minder geremd worden door alcohol en drugs? Dat dit tot gevaarlijke situaties kan leiden?
 • Bied altijd tóch je excuses aan na afloop of als je tot rust bent gekomen. Mensen kunnen niet in jouw hoofd kijken wat er gebeurde. Dat kan je later op een rustig moment wel proberen toe te lichten. Besef dat anderen heel erg geschrokken zijn.
 • Vertel hoe je je voelde en waardoor het werd veroorzaakt.
 • Begrip is altijd essentieel.
 • Wist je dat een groot deel van emotionele uitbarstingen een gevolg is van schade in specifieke hersengebieden? Dit is niet een excuus maar geeft je wel inzicht waarom het zo werkt. Met die kennis kan je beter om hulp vragen bij een professional.
 • Zoek uit waar je nog een betere balans kan vinden tussen belastbaarheid en belasting- rust en inspanning en erken dat mensen met hersenletsel heel snel moe kunnen worden. Het is wetenschappelijk bewezen dat de hersenen sneller moe zijn (hersenmoeheid /neurofatigue).
 • Als je woede voortkomt uit pijn en lichamelijk ongemak vraag eens een arts, fysiotherapeut of ergotherapeut mee te kijken naar jouw situatie.
 • Strategie: Probeer samen manieren te bedenken voor de toekomstige woede hoe dat misschien anders geuit kan worden. Afhankelijk van de oorzaak (emotioneel of lichamelijk ongemak) kan misschien een boksbal gebruikt worden of trekken aan een handdoek, slaan met een handdoek op een sterk voorwerp bijvoorbeeld een stoel.
 • Schaam je niet om hulp te zoeken bij agressie. Er zijn verschillende manieren om ermee te leren omgaan (copingstrategieën) Die kan je leren bij een goede hulpverlener met verstand van hersenletsel. Zoals een gedragstherapeut, neuropsycholoog, gedragsneuroloog etc. Hersenz biedt een module Omgaan met veranderingen aan. Je kunt jezelf mogelijk ander gedrag aanleren. https://hersenz.nl/wat-kan-ik-met-het-behandelprogramma-bereiken-0
 • Mogelijk kunnen medicijnen enige verlichting brengen.

 

Voor de omstanders die te maken krijgen met agressief gedrag

 • Veiligheid: Zorg altijd voor de veiligheid van kinderen, volwassenen en huisdieren.
 • Trek je terug: Neem een Time-out en vermijd nu de ruziezoekende persoon.
 • Benoem rustig: Geef altijd (zo rustig mogelijk) aan waarom je even weggaat en een Time-out neemt.
 • Zorg dat je een eigen ruimte hebt om even naar toe te gaan. Jóuw ruimte.
 • Als de rust is weergekeerd, probeer dan samen met de persoon met de agressieve ontlading te achterhalen wat het veroorzaakte. Maak het bespreekbaar.
 • Strategie: Probeer samen manieren te bedenken voor de toekomstige woede hoe dat misschien anders geuit kan worden. Afhankelijk van de oorzaak (emotioneel of lichamelijk ongemak) kan misschien een boksbal gebruikt worden of trekken aan een handdoek, slaan met een handdoek op een sterk voorwerp bijvoorbeeld een stoel.
 • Hulp: Vraag om hulp bij een gedragstherapeut, neuropsycholoog, gedragsneuroloog, relatiebemiddelaar specifiek voor hersenletsel etc. Zoek iemand die kennis heeft van hersenletsel. Want niet alles is leerbaar, helaas.

Download van dit document:

Richtlijn Behandeling Van Neuropsychiatrische Gevolgen Van Niet Aangeboren Hersenletsel 2007 Pdf
PDF – 416,6 KB

Hersengebieden die gevoelig zijn voor dreiging*

* belangrijkste hersengebieden met een dreigingsgevoeligheid en frustrerende geen-ontvangen-beloning als activerende voorwaarden en cognitieve controle als regulerende voorwaarde voor reactieve agressie:

Amygdala = amandelvormige gebiedjes

Caudatus nucleus /Nucleus caudatus,= staartkern, onderdeel van de basale kernen
Hypothalamus = onderdeel van het limbische systeem

dACC = dorsale anterieure cingulate cortex, gordelwinding, vlak voor de rugzijde

dlPFC = dorsolaterale prefrontale cortex = Hersenschors van de voorhoofdskwab aan de achter-zijkant

dmPFC = dorsomediale prefrontale cortex = Hersenschors van de voorhoofdskwab aan de achter-middenkant

IFG = inferieure frontale gyrus  Gyrus = onderste hersenwinding, de hersenplooien in het voorhoofd

Insula = eiland van Reil

IPL = inferieure pariëtale lobben, wandbeenkwab meer naar onderen

Mediale orbitofrontale cortex = Hersenschors van de voorhoofdskwab bij het midden van oogkassen

Peri-aqueductaal grijs 

Ventrolaterale prefrontale cortex =Hersenschors van de voorhoofdskwab aan buikzijde-zijkant

Ventromediale prefrontale cortex= Hersenschors van de voorhoofdskwab aan buikzijde-midden

Ventraal striatum (het gestreepte lichaam aan de buikzijde) Onderdeel van de basale kernen.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7661405/figure/Fig1/

bronnen:
Abdolalizadeh A, Moradi K, Dabbagh Ohadi MA, Mirfazeli FS, Rajimehr R. Larger left hippocampal presubiculum is associated with lower risk of antisocial behavior in healthy adults with childhood conduct history. Sci Rep. 2023 Apr 15;13(1):6148. doi: 10.1038/s41598-023-33198-9. PMID: 37061611; PMCID: PMC10105780.

Arciniegas DB, Wortzel HS: Emotional and behavioral dyscontrol after traumatic brain injury. Psychiatr Clin North Am 2014; 37:31–53

Bekiesinska-Figatowska M, Mierzewska H, Jurkiewicz E. Basal ganglia lesions in children and adults. Eur J Radiol. 2013 May;82(5):837-49. doi: 10.1016/j.ejrad.2012.12.006. Epub 2013 Jan 10. PMID: 23313708.
Bertsch K, Florange J, Herpertz SC. Understanding Brain Mechanisms of Reactive Aggression. Curr Psychiatry Rep. 2020 Nov 12;22(12):81. doi: 10.1007/s11920-020-01208-6. PMID: 33180230; PMCID: PMC7661405.
Brain injury and aggression, ca we get some help https://n.neurology.org/content/76/12/1032

Dyer KF, Bell R, McCann J, et al.: Aggression after traumatic brain injury: analyzing socially desirable responses and the nature of aggressive traits. Brain Inj 2006; 20:1163–1173

Durga Roy , M.D.,Sandeep Vaishnavi, M.D., Ph.D.,Dingfen Han, Ph.D.,Vani Rao, M.D. (2017 may) Correlates and Prevalence of Aggression at Six Months and One Year After First-Time Traumatic Brain Injury. https://neuro.psychiatryonline.org/doi/full/10.1176/appi.neuropsych.16050088


Falkner AL, Wei D, Song A, Watsek LW, Chen I, Chen P, Feng JE, Lin D. Hierarchical Representations of Aggression in a Hypothalamic-Midbrain Circuit. Neuron. 2020 May 20;106(4):637-648.e6. doi: 10.1016/j.neuron.2020.02.014. Epub 2020 Mar 11. PMID: 32164875; PMCID: PMC7571490.
First MB, Spitzer RL, Gibbon M, et al.: Structured Clinical Interview for DSM-IV–Clinical Version (SCID-CV) (User’s Guide and Interview). Washington, DC, American Psychiatric Publishing, 1997


Hersenletsel-uitleg

Rapoport M, McCauley S, Levin H, et al.: The role of injury severity in neurobehavioral outcome 3 months after traumatic brain injury. Neuropsychiatry Neuropsychol Behav Neurol 2002; 15:123–132 Medline,
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/neuropsychiatrische_gevolgen_na_nah_bij_volwassenen/agressie_en_agitatie_bij_nah_niet-medicamenteus.html
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/neuropsychiatrische_gevolgen_na_nah_bij_volwassenen/agressie_en_agitatie_bij_nah_medicamenteus.html

Rosell DR, Siever LJ. The neurobiology of aggression and violence. CNS Spectr. 2015 Jun;20(3):254-79. doi: 10.1017/S109285291500019X. Epub 2015 May 4. PMID: 25936249. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25936249/
Sabaz M, Simpson GK, Walker AJ, et al.: Prevalence, comorbidities, and correlates of challenging behavior among community-dwelling adults with severe traumatic brain injury: a multicenter study. J Head Trauma Rehabil 2014; 29:E19–E30

Saoût V, Gambart G, Leguay D, Ferrapie AL, Launay C, Richard I. Aggressive behavior after traumatic brain injury. Ann Phys Rehabil Med. 2011 Jun;54(4):259-69. English, French. doi: 10.1016/j.rehab.2011.04.003. Epub 2011 May 5. PMID: 21596642. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21596642/
Schievink, S., Douven, E., Aalten, P. et al. Neuropsychiatrische syndromen na een beroerte. Tijdschr Neuropsychol Gedragsneurol 3, 36–46 (2015). https://doi.org/10.1007/s40533-015-0008-7 https://www.researchgate.net/publication/272015634_Neuropsychiatrische_syndromen_na_een_beroerte

Silver JM, Yudofsky SC: The Overt Aggression Scale: overview and guiding principles. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 1991; 3:S22–S29
Zhu Z, Ma Q, Miao L, Yang H, Pan L, Li K, Zeng LH, Zhang X, Wu J, Hao S, Lin S, Ma X, Mai W, Feng X, Hao Y, Sun L, Duan S, Yu YQ. A substantia innominata-midbrain circuit controls a general aggressive response. Neuron. 2021 May 5;109(9):1540-1553.e9. doi: 10.1016/j.neuron.2021.03.002. Epub 2021 Mar 18. PMID: 33740417.

 

Curr Psychiatry Rep. 2020; 22(12): 81. Published online 2020 Nov 12. doi: 10.1007/s11920-020-01208-6