Landingspagina voor de professional

Deze pagina is een landingspagina voor de professional die werkt, of gaat werken met mensen met hersenletsel.
Een landingspagina is een kort overzicht van de onderwerpen die je vanuit hier kunt vinden.

Niet iedere beroepsgroep heeft onderwijs of een cursus gehad in medische of neuropsychologische onderwerpen. We proberen daarom kennis over te brengen die voor ieder wat wils kan zijn.
Denk aan:

(Zie uitklapmenu!)

Inhoudelijke informatie

Praktische informatie

Samenwerking met familie en naasten

Hersenletsel heb je niet alleen. Het hele systeem ondervindt gevolgen van het hersenletsel. Hou oog voor ieders specifieke nood hierin. Betrek hen ook waar mogelijk!

Meetinstrumenten

Er is een diagnosticum om de ernst van zintuiglijke overprikkeling te kunnen meten. Zie de speciale pagina.
Voor een ieder die een waardeoordeel nodig heeft voor instanties en hulpverleners die meten volgens ICD of ICF.


Nah Signaleringsinstrument Kinderen en Jongeren
PDF – 189,7 KB 252 downloads
Checklist professional partner /familie onzichtbare gevolgen
PDF – 85,5 KB 1194 downloads

Diverse lesbrieven, modules, gesprekstechnieken, onderwijsprotocols en downloads

Axxon Leertrajecten omgaan met mensen met hersenletsel

Basiscursussen NAH

Deze tekst komt van Axon Leertrajecten:

Axon Leertrajecten biedt verschillende basiscursussen over NAH aan. Goede begeleiding van mensen met hersenletsel begint met gedegen basiskennis. Daarom hebben wij in samenspraak met het Nederlands Centrum Hersenletsel en diverse deskundigen op dit gebied een aantal basiscursussen ontwikkeld. Zo is er een basiscursus voor begeleiders, verzorgenden, verpleegkundigen, paramedici, maatschappelijk werkers en consulenten op MBO-niveau en op HBO-niveau. Maar ook een specifieke basiscursus over leerlingen met hersenletsel, een cursus over gezinnen met een kind met hersenletsel en een cursus voor arbeidsbegeleiders. Al deze cursussen zijn gecertificeerd door het Nederlands Centrum Hersenletsel en door diverse beroepsverenigingen geaccrediteerd.

Cursus NAH aanvragen

Wil je graag meer informatie over de basiscursussen NAH van Axon Leertrajecten? Neem dan contact met ons op om meer informatie aan te vragen. Het is ook mogelijk om je direct in te schrijven voor de diverse cursussen NAH.

Tips voor wijkprofessionals

De lesbrief voor wijkteams en begeleiders per hoofdstuk

Basisinformatie NAH voor wijkprofessionals en begeleiders

Vergroot de deskundigheid van begeleiders en professionals in sociale wijkteams. Download hieronder:

NAH-basisinformatie- voor wijkprofessionals begeleiders
PDF – 932,6 KB 1857 downloads

Module niet zichtbare beperkingen

1 accreditatiepunt halen (tegen 4 euro administratiekosten) in een gratis module Voor sociale wijkteams, en vrijwilligers in de wijk! Klik hier.

Oplossingsgerichte gesprekken in stappen/ Onderdelen van het boek: Hoofdstuk Opgelost

 1. Het in kaart brengen van het verhaal.
 2. Wat is er voor nodig om ..... weer te doen? Wat is ervoor nodig om het vaker te doen? Wat helpt daarbij? Wie kan je daarbij helpen?
 3. Wat is de huidige score op het gekozen doel op een schaal van 0-10 •Wat maakt dat je daar al staat?
  Zo worden alle hulpverlenende gesprekken, ook met stellen, in handige richtlijnen gestructureerd.

https://zadoks.nl/uitgeverij/books/show/47

Zie download hieronder

boek Hoofdstuk Opgelost:

door Merel van Zoelen en Wouter de Boer - ISBN 978-94-92649-03-4- Uitgeverij BreinDok

Download ze allemaal!

1 Het Eerste Oplossingsgerichte Gesprek In 6 Stappen
PDF – 46,8 KB 801 downloads
2 Het Volgende Oplossingsgerichte Gesprek In 5 Stappen
PDF – 44,6 KB 698 downloads
Gesprek met Stellen / Echtparen In 6 Stappen
PDF – 62,6 KB 808 downloads
Oplossingsgerichte Intervisie
PDF – 64,5 KB 733 downloads
Hoe Gaat Het Met Je
PDF – 32,7 KB 800 downloads
Hoe Vond Je Het
PDF – 45,9 KB 751 downloads

Onderwijsprotocol voor leerlingen met NAH

Het protocol heeft betrekking op zowel de kinderen die opgenomen zijn geweest als degenen die alleen gezien zijn op de Spoedeisende Hulp (SEH). Uiteraard heeft het protocol ook betrekking op kinderen die helemaal niet in het ziekenhuis gezien zijn. Via link of hieronder in de download:
https://www.heliomare.nl/media/1915/onderwijsprotocol-voor-leerlingen-met-nah.pdf

https://www.heliomare.nl/media/2170/nah-boekje-webpdf.pdf

Onderwijsprotocol-voor-leerlingen-met-NAH
PDF – 709,8 KB 981 downloads

Benaderingsmodel 5 K methode

5 K's (K kan ook C zijn maar wordt als K uitgesproken als ezelsbruggetje voor de hulpverlener)

Het doel van de methode is dat cliënten zich veilig voelen en zekerheid ervaren door een bepaalde structuur van omgang te bieden. 

Kort en bondig. Informatie moet kort en bondig worden overgebracht. Hierbij wordt slechts één onderwerp tegelijk behandeld.

(K) Concreet: Wees zo concreet mogelijk. Abstracte situaties en taalgebruik zijn moeilijk te bevatten. Daarom is het beter zo concreet mogelijk bij het hier en nu van de cliënten aan te sluiten. Door de situatie zichtbaar te maken, worden cliënten tot handelen uitgenodigd.

(K) Consequent: Het opnemen van informatie is een moeizaam proces. Opdrachten moeten eenduidig worden gegeven en verschillende begeleiders moeten in vergelijkbare situaties zo identiek mogelijk handelen (samen consequent). Dit biedt duidelijkheid en houvast voor de cliënt.

(K) Continu: Regelmaat is belangrijk.  Laat het werk naadloos op elkaar afgestemd zijn.

(K) Creatief: De begeleiders benaderen de cliënt op een creatieve manier. Dit geldt ook voor het oplossen van problemen.

Niet doen en juist wel doen

 • Wij, de vrijwilligers van Hersenletsel-uitleg blijven hameren op het feit dat elk letsel verschilt, en ieder mens uniek is. Zie de mens.
  Vergelijk niet met andere mensen met hersenletsel, die je kent.
  Verval niet in takenlijstjes. Denk niet in labeltjes. Vergroot de negatieve gevolgen niet uit, maar zie de nood.
  Help rouwen om wat niet meer gaat. Help in de kracht te brengen wat misschien nog wel lukt. Help met heel je hart.


 • Lees over hoe je de communicatie kan verbeteren en welke factoiren de communicatie beïnvloeden.
 • 'Don't judge a person until you have walked (a mile) in their shoes'. Dat betekent zoveel als: Besteed tijd aan het overwegen of begrijpen van andermans perspectieven, ervaringen of motivaties voordat je een 'oordeel' over hen velt. Je hebt immers niet meegemaakt wat de ander heeft doorstaan of nog doorstaat.
  'Je hebt niet een kilometer in hun schoenen gelopen.'

 • Stel je lerend en onderzoekend op, met de intentie om te willen begrijpen.

 • Martin Appelo hoofdwetenschappelijk onderzoek van de GGZ in Groningen bedacht de Boks en Bant methode; een benaderingsprogramma die je kunt gebruiken bij mensen met GGZ problematiek. (NB! Niet iedereen met hersenletsel heeft neuropsychiatrische gevolgen!)

  Boks moet je NIET gebruiken en BANT juist wel.
  Boks staat voor een klimaat waarbij het erom gaat wie de sterkste is. Bant staat voor een klimaat waar een relatie word geprobeerd aan te gaan. 
 • Versje 'hersenletsel kan iedereen overkomen'