De ZOEKFUNCTIE zie je op je mobiel als je het MENU aanklikt = 3 streepjes ( Icoontje) Bovenin het menu.

Home » VOOR WIE ? sitemap » Voor de professional

professionals.jpg

.


professionals.jpg

Tips voor wijkprofessionals


Basis informatie NAH voor wijkprofessionals en begeleiders

Hiermee kan de deskundigheid van begeleiders en professionals in sociale wijkteams vergroot worden op het gebied van (NAH). Zie hieronder:

NAH-basisinformatie- voor wijkprofessionals begeleiders
PDF – 932,6 KB 1577 downloads

De lesbrief voor wijkteams en begeleiders per hoofdstuk:

Module Niet Zichtbare Beperkingen 

1 accreditatiepunt halen (tegen 4 euro administratiekosten) in een gratis module Voor sociale wijkteams, en vrijwilligers in de wijk! Klik hier.

Oplossingsgerichte gesprekken in stappen

Onderdelen van het boek: Hoofdstuk Opgelost
door Merel van Zoelen en Wouter de Boer - ISBN 978-94-92649-03-4- Uitgeverij BreinDok

Stap 1: Het in kaart brengen van het verhaal.
Stap 2:
Wat is er voor nodig om ..... weer te doen? Wat is ervoor nodig om het vaker te doen? Wat helpt daarbij? Wie kan je daarbij helpen?

Stap 3: Wat is de huidige score op het gekozen doel op een schaal van 0-10 •Wat maakt dat je daar al staat?

Zo worden alle hulpverlenende gesprekken, ook met stellen, in handige richtlijnen gestructureerd.

boek Hoofdstuk Opgelost:

Download ze allemaal!

1 Het Eerste Oplossingsgerichte Gesprek In 6 Stappen
PDF – 46,8 KB 504 downloads
2 Het Volgende Oplossingsgerichte Gesprek In 5 Stappen
PDF – 44,6 KB 450 downloads
Gesprek met Stellen / Echtparen In 6 Stappen
PDF – 62,6 KB 522 downloads
Oplossingsgerichte Intervisie
PDF – 64,5 KB 473 downloads
Hoe Gaat Het Met Je
PDF – 32,7 KB 508 downloads
Hoe Vond Je Het
PDF – 45,9 KB 495 downloads

NAH signaleringslijst kinderen en jongeren

Van Kennisplein Vilans en Maastricht University

Nah Signaleringsinstrument Kinderen en Jongeren
PDF – 189,7 KB

Onderwijsprotocol  voor leerlingen met NAH

Het protocol heeft betrekking op zowel de kinderen die opgenomen zijn geweest als degenen die alleen gezien zijn op de Spoedeisende Hulp (SEH). Uiteraard heeft het protocol ook betrekking op kinderen die helemaal niet in het ziekenhuis gezien zijn. Via link of hieronder in de download:
https://www.heliomare.nl/media/1915/onderwijsprotocol-voor-leerlingen-met-nah.pdf
onderwijsprotocol-voor-leerlingen-met-nah
PDF – 709,8 KB

Benaderingsmodel 5 K methode

5 K's (K kan ook C zijn maar wordt als K uitgesproken als ezelsbruggetje voor de hulpverlener)

Het doel van de methode is dat cliënten zich veilig voelen en zekerheid ervaren door een bepaalde structuur van omgang te bieden. 

Kort en bondig. Informatie moet kort en bondig worden overgebracht. Hierbij wordt slechts één onderwerp tegelijk behandeld.

(K)Concreet: Wees zo concreet mogelijk. Abstracte situaties en taalgebruik zijn moeilijk te bevatten. Daarom is het beter zo concreet mogelijk bij het hier en nu van de cliënten aan te sluiten. Door de situatie zichtbaar te maken, worden cliënten tot handelen uitgenodigd.

(K)Consequent: Het opnemen van informatie is een moeizaam proces. Opdrachten moeten eenduidig worden gegeven en verschillende begeleiders moeten in vergelijkbare situaties zo identiek mogelijk handelen (samen consequent). Dit biedt duidelijkheid en houvast voor de cliënt.

(K)Continu: Regelmaat is belangrijk.  Laat het werk naadloos op elkaar afgestemd zijn.

(K)Creatief: De begeleiders benaderen de cliënt op een creatieve manier. Dit geldt ook voor het oplossen van problemen.

Martin Appelo hoofdwetenschappelijk onderzoek van de GGZ in Groningen bedacht de Boks en Bant methode; een benaderingsprogramma die je kunt gebruiken. Boks moet je NIET gebruiken en BANT juist wel.
Boks staat voor een klimaat waarbij het erom gaat wie de sterkste is. Bant staat voor een klimaat waar een relatie word geprobeerd aan te gaan. 
BOKS:  Betutteling, Overbezorgdheid, Kritiek en Straf (niet doen!)
BANT:
  Bekrachtigen, Assertiviteit, Negeren van psychopathologie en Time out. (wel doen!)
https://sites.google.com/site/despiegeling3/de-boks-en-bant-methode  

Competentieprofiel werken met NAH

Geactualiseerd Competentieprofiel werken met NAH
PDF – 327,8 KB 1502 downloads

Checklist NAH voor partners familieleden en professionals:

checklist partner /familie onzichtbare gevolgen
PDF – 85,5 KB

Versje 'hersenletsel kan iedereen overkomen'