De ZOEKFUNCTIE zie je op je mobiel als je het MENU aanklikt = 3 streepjes ( Icoontje) Bovenin het menu.

Hoofdpijn

Hoofdpijn is één van de meest genoemde klachten na hersenletsel. Meer dan 41 % van de hersenletselgetroffenen klaagt over hoofdpijn in het eerste jaar.


Direct na een hersentrauma kan de hoofdpijn veroorzaakt door het litteken, door bloedstolsels die nog druk geven en door vocht in de hersenen.

 

Hoofdpijn die lange tijd na het letsel voorkomt, kan onder andere optreden door de verandering in de hersenstructuur door het letsel, letsel in nek en schedel, door stress en spanningen, door overbelast zijn, bij neurofatigue (hersenmoeheid) en overprikkeling* (bron enquêtes van hersenletsel-uitleg /project overprikkeling) en het kan zelfs komen door medicatie.
Hoofdpijn kan komen en gaan. Het kan iemands functioneren geheel beïnvloeden, ook op cognitief gebied.

Er zijn meerdere soorten hoofdpijn door hersenletsel:

 

Migraine

 • Bonzend, kloppend gevoel, meestal aan één kant van het hoofd,
 • Vaak misselijkheid of overgeven
 • Licht en geluid gevoeligheid
 • Matig tot ernstige hoofdpijn
 • Soms komt het voor dat de persoon aura's ziet voorafgaand aan een aanval; minder goed zien, vlekken zien die langzaam veranderen, golven of licht zien
 • Uren tot dagen durend 
 • Erfelijke factoren, hormonale factoren zoals menstruatie en externe factoren
 • Uit studies blijkt dat migraine een risicofactor kan zijn voor structurele veranderingen in de hersenen. In 2012 verscheen het onderzoek in het Journal of the American Medical Association (JAMA) dat iets minder dan 10% van de migrainepatiënten heel kleine op herseninfarcten gelijkende afwijkingen gevonden werden.  In de kleine hersenen van het achterste bloedbaangebied komen kleine infarctjes bij migrainepatiënten vaker voor als bij een gezonde bevolking. Ook werden afwijkingen in de witte stof (wittestofafwijkingen WSA of in het Engels: WMA's) gevonden, infarct-achtige letsels (ILL's) en veranderingen in grijze en witte stof (GM, WM) en cognitieve schade. Opvallend was dat wittestofschade wel bij vrouwen (zonder aura bij de migraine) voorkwam en niet bij mannen. Herseninfarcten door migraine mèt aura komen ook voor. Ander onderzoek toonde kleine hersenveranderingen; afname van grijze stof, voornamelijk in de visuele hersenschors gebieden (V3 en V5), in vergelijking met controlegroepen. 

 

Spanningshoofdpijn

De term spanningshoofdpijn is misleidend. Spanningen noch spierspanningen zijn niet altijd de oorzaak.

 • Drukkende, knellende pijn alsof er een band om het hoofd zit of aan weerszijden van het hoofd
 • Licht tot matige hoofdpijn, minder erg dan migraine
 • Vaak gevoelige nek, schouders en schedel maar zelden verhoogde spierspanning te vinden in nek en schouders,
 • Soms licht en geluid gevoeligheid, maar dat is niet standaard bij spanningshoofdpijn
 • Soms tegenzin aan eten
 • Bezigheden kunnen nog worden uitgevoerd
 • Spanningen zijn niet per sé de oorzaak van deze pijn, kan wel verergeren bij spanningen of bij verkeerde lichaamshouding,
 • Minuten tot dagen durend; episodische vorm (minder dan 15 dagen per maand) en een chronische vorm (meer dan 15 dagen per maand).


Cervicogene hoofdpijn

Pijn vanuit de nek naar voren

 • Zeurend niet kloppende hoofdpijn, soms aanvalsgewijs
 • Matig tot ernstige hoofdpijn
 • Hoofdpijnklachten vanuit de nek of achterhoofd soms uitstralend tot frontotemporaal (zijkant voorhoofd) en boven het oog
 • Aan één kant van het hoofd, soms beiderzijds
 • Nekbeweging of positionering kan de pijn erger maken
 • Deze hoofdpijn komt meestal niet samen met misselijkheid, braken en lichtgevoeligheid en als ze er wel zijn dan zijn deze klachten mild
 • Uren tot dagen durend.

 

Supra-orbitalis neuralgie / zenuwpijn

Zenuwpijn veroorzaakt door schade aan de nervus supra-orbitalis

 • Eenzijdige hoofdpijn van het voorhoofd en het oog
 • Tintelend, prikkend brandende pijn
 • Pijn kan verergeren bij het aanraken
 • Een proefblokkade van de zenuw die deze pijn veroorzaakt kan de diagnose bevestigen.

 

Clusterhoofdpijn

Van deze hoofdpijn is niet bekend of dat door hersenletsel getriggerd kan worden, maar we kunnen deze oorzaak niet uitsluiten.

 • Strikt eenzijdige ernstigste hoofdpijn
 • Heftig borende stekende vlammende pijn rond en achter het oog,
 • Soms gepaard met een tranend oog of hangend ooglid, loopneus of rood oog. Dit komt niet bij iedereen voor
 • Van de pijn niet meer kunnen stilzitten, komt ook niet bij iedereen voor
 • Aanvalsgewijs van 15 minuten tot uren
 • Clusters aanvallen van enige weken tot maanden, waarbij de aanvalsfrequentie varieert van één per twee dagen tot acht per dag/nacht. Na zo'n periode kan een patiënt  maanden tot meerdere jaren aanvalsvrij zijn. Zeldzamer is de chronische clusterhoofdpijn vorm (plusminus bij 15% van de mensen met deze hoofdpijn) waarbij er géén aanvalsvrije periodes zijn.
  Lees meer:


Ontwenningshoofdpijn / Rebound hoofdpijn

Soms kunnen juist de medicijnen die geslikt worden tegen hoofdpijn of andere pijn reboundhoofdpijn veroorzaken.

Wanneer pijnmedicatie dagelijks op een regelmatig schema worden genomen, kan het hoofdpijn veroorzaken als één of twee doses worden overgeslagen.

Een 'rebound' hoofdpijn kan zich ook ontwikkelen als iemand de hoeveelheid dagelijkse cafeïne vermindert zoals in koffie, thee of energydranken.

 • Chronische hoofdpijn
 • Drukkende pijn
 • Duurt de hele dag
 • Erger in de ochtend en bij inspanning

 

Bronnen en referenties

Hoge CW, McGurk D, Thomas JL, Cox, AL, Engel CC, Castro C A (2008). Mild traumatic brain injury in u.S. Soldiers returning from iraq. N Engl J Med, 358(5), 453-463.
Lahz S, Bryant RA (1996). Incidence of chronic pain following traumatic brain injury. Arch Phys Med Rehabil, 77(9), 889-891.
Lew HL, Lin PH, Fuh JL, Wang SJ, Clark DJ, Walker WC (2006). Characteristics and treatment of headache after traumatic brain injury: A focused review. Am J Phys Med Rehabil, 85(7), 619-627.
Marcus DA (2003). Disability and chronic posttraumatic headache. Headache, 43(2), 117-121.
Mihalik JP, Stump JE, Collins MW, Lovell MR, Field M, Maroon JC (2005). Posttraumatic migraine characteristics in athletes following sports-related concussion. J Neurosurg, 102(5), 850-855.
Kathleen R. Bell, MD, Jeanne Hoffman, PhD, and Thomas Watanabe, MD http://www.pmrjournal.org/article/S1934-1482(14)00308-6/abstract
https://www.thuisarts.nl/hoofdpijn, http://www.pijn.com/nl/zorgverleners/pijndiagnose/pijndiagnoses-per-regio/aangezicht-hoofd-nek/cervicogene-hoofdpijn/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9443481

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23986301 

Migraine and structural changes in the brain: a systematic review and meta-analysis Bashir A1, Lipton RB, Ashina S, Ashina M.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23986301 en https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24751961

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14747499 Migraine as a risk factor for subclinical brain lesions.