Zorgstandaard


Wat mag je redelijkerwijze verwachten en wat zijn je rechten?

Wat mag je redelijkerwijs aan zorg verwachten in Nederland bij (licht) traumatisch hersenletsel en bij een CVA (beroerte) /TIA of bij langdurige bewustzijnsstoornissen? Hiervoor zijn zogenaamde zorgstandaarden ontwikkeld.
Het is zorg, die vanuit professioneel oogpunt, in principe geleverd kan worden, mits de randvoorwaarden in voldoende mate aanwezig zijn.

In een zorgstandaard wordt het hele zorgproces beschreven vanuit het perspectief van de patiënt / cliënt. Door de beschrijving van het zorgproces is het mogelijk om ook bepaalde kwaliteitsafspraken te maken. Dit betekent dat iedereen, waar dan ook in Nederland, dezelfde kwalitatief goede zorgverlening behoort te krijgen.

 

Je rechten:
Elke persoon met Traumatisch hersenletsel (THL) heeft recht op een revalidatie-behandeling die past bij de diagnose, zijn fysieke en psychische gezondheidstoestand, de behandelmogelijkheden en de behoeften van de persoon zelf en/of zijn naasten. In principe is voor alle mensen met THL een snelle revalidatie en activering van belang.

In de chronische fase kan eventueel opnieuw gebruik gemaakt worden van (neuropsychologische) revalidatie-behandeling, bijvoorbeeld als de problemen als gevolg van het hersenletsel toenemen. (pagina 11)

In 2021 en 2022 zouden de ZORGSTANDAARDEN herschreven worden. Een logische update, en dat is hoog nodig.
Het is nu '23 en de tijd begint te dringen dat de zorgstandaard er komt.... Patiëntenbelangenorganisaties dringen aan dat  zintuiglijke overprikkeling door hersenletsel (óók de ergste variant, het hersenletsel gerelateerd Ziektebeeld door Zintuiglijke Overprikkeling; h-ZZO ) erkend wordt en geborgd wordt in de richtlijnen en zorgstandaarden.

Lees de huidige zorgstandaarden (tot 2021):


Download ze hieronder:

Zorgstandaard Traumatisch hersenletsel THL Volwassenen 2017 Totaal(1)
PDF – 4,3 MB 1305 downloads
Zorgstandaard Traumatisch hersenletsel HL Jeugd
PDF – 2,7 MB 1150 downloads
Zorgstandaard-CVA TIA-2012
PDF – 386,9 KB 1322 downloads
Passende zorg Langdurige bewustzijnsstoornissen LBS V4
PDF – 1,8 MB 1044 downloads

Of klik op onderstaande afbeelding om de samenvatting te downloaden:

Het hersenletsel gerelateerd Ziektebeeld door Zintuiglijke Overprikkeling h-ZZO

Velen zien uit naar een veranderd beleid voor mensen met niet aangeboren hersenletsel; een beleid dat rekening houdt met de verminderde belastbaarheid op ook zintuiglijk gebied. Het ziektebeeld omvat ernstige tot zeer ernstige neurologische klachten ontstaan voor een variabele duur.

 

Het inzicht is nieuw, dat er een ziektebeeld ontstaat met neurologische klachten al dan niet gecombineerd met cognitieve klachten. Het herstel van dit uit zintuiglijke overbelasting ontstane ziektebeeld kan weken, maanden en – soms en voor sommigen – jaren duren. Op alle fronten is participatie ernstig bemoeilijkt.

In het op 15 februari 2021 gepubliceerde rapport staat een gehele en aangescherpte definitie voor het ziektebeeld van overprikkeling bij mensen met niet aangeboren hersenletsel. De veelheid aan klachten lijkt zijn oorsprong te vinden in de oudere delen van ons zenuwstelsel zoals de hersenstam met het reticulaire netwerk, cerebellum en middenhersenen. Lees meer over de resultaten van het onderzoek naar deze klachten door zintuiglijke overprikkeling.

Het is zo belangrijk dat er een veranderd beleid komt, voor mensen met niet aangeboren hersenletsel; een beleid dat rekening houdt met de verminderde belastbaarheid op ook zintuiglijk gebied.