Op mobiel apparaat: ZOEKFUNCTIE = Loep ( Icoontje links) en MENU = 3 streepjes ( Icoontje rechts)

Home » Gevolgen per hersengebied » Cortex orbitofrontalis

Cortex orbitofrontalis

Wat betekent de naam?

Cortex betekent hersenschors. Daar bevinden zich de 'de grijze cellen' in het brein.
Orbito betekent oogkas.

Frontalis betekent vooraan in het hoofd.
Met de naam wordt dus de ligging in het hoofd aangeduid.

Functie

De cortex orbitofrontale (onderdeel van de prefrontale schors) is betrokken bij:

  • redeneren
  • plannen
  • beslissingen nemen op basis van informatie die het krijgt uit andere breinstructuren (geluid-, smaak- geur- tast- en visuele informatie (uit het secundaire visuele gebied slaapkwab of temporale kwab).
  • affectieve beslissingen (volgens Antonio Damasio van de Universiteit van Iowa)
  • aanleren van associaties tussen een stimulus en een bekrachtiger  lees: beloning of straf. (volgens Edmund Rolls van de Universiteit van Oxford)

 

Mensen met letsel in dit gebied hebben volgens Damassio vaak een onvermogen om emotionele prikkels te evalueren en/of beslissingen te nemen aan de hand van feedback (terugkoppeling) van sociaal-emotioneel relevante informatie.

 

Als in dit stukje hersenen zoveel input komt van zintuiglijke prikkels, én dit stukje brein o.a. emotionele prikkels moet evalueren is het bijna niet verwonderlijk dat het bij een deel van de mensen met overprikkeling bij hersenletsel effecten heeft op de emoties. Op onderstaande afbeelding lichtblauw.
orbitofrontal-1.jpg

Letsel in dit gebied

Letsels in dit gebied kunnen een scala aan gevolgen hebben zoals een ontremming in gedrag. Er kunnen problemen zijn als de relatie tussen de stimulus en de bekrachtigers omgekeerd zijn. dan wordt beloning juist straf en straf wordt beloning.
Letsels in de voorhoofdskwab kunnen leiden tot het frontaalsyndroom.

 

Omgaan met iemand met frontaalsyndroom:

Omdat iemand met het frontaalsyndroom niet goed de gevolgen kan inschatten van acties in het heden hebben ze meer grenzen, structuur en duidelijkheid nodig.
Leg plannen, taken en acties goed uit, stap voor stap maar weet dat het onthouden misschien niet zal lukken en blijf dus rustig de stappen herhalen.


Taken kunnen frustraties oproepen als het niet goed lukt. Besef dat angst voor falen of schaamte of angst voor boosheid van anderen ook mee kan spelen en geef steun.

Probeer stress te vermijden. Uit studies bleek dat het werkgeheugen (korte termijngeheugen) niet kan functioneren bij stress.Kopieer niet onze tekst, u kunt juridische acties tegemoetzien © Hersenletsel-uitleg.nl Wij hebben software cookies die wij meezenden in dit bericht..

Vermijd discussies en strijdpunten, blijf rustig. Probeer uit de eigen emotie te blijven en blijf uit een machtsconflict. Als het toch uit de hand loopt, neem even een time out, dan wijs je de persoon niet af maar je geeft jezelf en de persoon even rust en afleiding. Kom daarna met vriendelijkheid terug.

 

Geef rust in huis, ook qua geluiden en andere storende prikkels. Een prikkelarme omgeving biedt meer rust en minder afleiding.  

Er kan professionele begeleiding en psycho-educatie gegeven worden aan de partners en familie om om te leren gaan met het soms onvoorspelbare gedrag van iemand met een frontaalsyndroom.    

De persoon met een frontaalsyndroom kan ook begeleiding krijgen, psycho-educatie  en gedragstherapie, maar alles is afhankelijkheid van de leerbaarheid. Het is belangrijk te beseffen dat het letsel en de combinatie van de locatie in het brein dit gedrag zo veroorzaakt.
De persoon met dit frontaalsyndroom kan het (afhankelijk van de locatie) ook verdrietig vinden dat diegene zo geworden is.

We hebben een eigen pagina voor de emotionele gevolgen als ontremd of onaangepast gedrag.

Onderdeel van het limbische systeem

De cortex orbitofrontalis behoort tot het limbische systeem, afgeleid van het Latijnse woord limbus dat 'rand' betekent. Het limbische systeem ligt aan de rand onder de hersenkwabben.

Het hele limbische systeem wordt gevormd door een groep hersenstructuren in de grote hersenen die betrokken zijn bij emotie, emotieregulering, emotioneel geheugen, genot en motivatie. Hier worden onder andere hormonen geproduceerd en wordt de temperatuur en de eetlust geregeld. Schade aan het limbisch systeem kan het hormonale systeem uit balans brengen. Het vermogen om honger of een gevoel van verzadiging waar te nemen is verminderd en emotionele reacties kunnen veranderen.

bronnen:

Damasio, A.R. (1994). Descartes' Error: Emotion, Reason and the Human Brain. Putnam, New York.
Hersenletsel-uitleg

Kessels, R., Eling, P., Ponds, R., Spikman, J & Zandvoort, M. van (Red.) (2012). Klinische neuropsychologie. Amsterdam: Uitgeverij Boom.

Nieuwenhuys, R., Voogd, J., Huijzen, C. van (1988). The human central nervous system: a synopsis and atlas (3de uitgave). Berlijn/Heidelberg/New York: Springer

Rolls, E. R. (1999). The brain and Emotion. Oxford University Press. Oxford.