Vergiftiging / Intoxicatie

en Middelengebruik

Neurotoxisch = giftig voor het brein

Vergiftiging of wel intoxicatie kan de oorzaak van hersenletsel zijn.

De stoffen die giftig zijn voor het zenuwstelsel (neurotoxische stoffen) beïnvloeden de werking van neurotransmitters

Neurotransmitters zijn stofjes die hersencellen (neuronen) met elkaar laten communiceren. Daarnaast laten ze zenuwcellen met spiercellen communiceren. Deze zenuwcellen hebben aan het uiteinde een contactplaats waar de signaaloverdracht plaatsvindt. Lees meer op de pagina over neurotransmitters.

 

Wanneer neurotransmitters niet meer goed kunnen communiceren kunnen er verschillende klachten ontstaan. Als de uitval blijvend is, spreekt men van hersenletsel of spieruitval. Vaak zijn de gevolgen van hersenletsel onzichtbaar. De onzichtbare gevolgen van hersenletsel zijn de gevolgen die het minst begrepen worden door de omgeving, maar die vaak het heftigst zijn voor de persoon in kwestie.

 

Voorbeelden van neurotoxische stoffen zijn:

Bronnen:

 

Eyskens, E., Feenstra, L., Meinders, A. E., Vandenbroucke, J. P., & Van Weel, C. (1997). Codex Medicus (10e ed.). Maarssen, Nederland: Elsevier Gezondheidszorg.

Hersenletsel uitleg team | Hersenletsel-uitleg.nl. (2014.). van https://www.hersenletsel-uitleg.nl/

Kuks, J. B. M., Snoek, J. W., Oosterhuis, H. G. J. H., & Fock, J. M. (2003). Klinische neurologie (15e ed.). Houten, Nederland: Bohn Stafleu van Loghum.

J. van Amsterdam, T. Nabben & W. van den Brink (2015). Recreational nitrous oxide use: Prevalenceand risks. Regulatory toxicology and pharmacology, 73 (3), 790-79

Van Valen, E. (2018). Chronic solvent-induced encephalopathy: Diagnosis and course (scriptie). Geraadpleegd van https://pure.uva.nl/ws/files/24469376/Thesis.pdf

http://www.uva.nl/content/evenementen/promoties/2018/05/diagnostiek-en-beloop-schildersziekte-in-nederland.html
https://www.drugsinfoteam.nl/drugsinfo/lachgas/lachgas-risico
https://www.trimbos.nl/docs/fff0f1ee-c774-4ed0-adbb-b63493d6450f.pdf
https://mijn.bsl.nl/lachgas-distikstofoxide-farmacologische-en-toxicologische-aspect/634422?redirect=1