Kennissite gemaakt door professionals en ervaringsdeskundigen sámen. Erkend door zorgprofessionals en patiëntenorganisaties. Winnaar Gouden Speld van Verdienste voor opvallend goed werk voor mensen met hersenletsel

Home » Soorten hersenletsel hersenaandoeningen » Vergiftiging en Middelengebruik

Vergiftiging / Intoxicatie

en Middelengebruik

 

Hersenletsel kan optreden als gevolg van blootstelling aan stoffen die giftig zijn voor het zenuwstelsel (neurotoxische stoffen) bijvoorbeeld:

 • zware metalen (lood, broom of kwik en kwikverbindingen)
 • te hoge doses medicijnen of te lang gebruik van barbituraten en opioïden
 • drugs; psychoactieve middelen (GHB, heroïne, cannabis, cocaïne, XTC, mescaline en kalmeringsmiddelen)
 • alcohol
 • organische oplosmiddelen op alfabetische volgorde: azijnzuur, benzeen, chloroform, ethanol, di-ethyleen, heptaan, HMPA, methanol, mierenzuur, pentaan, THF en tolueen zie ook chronische-toxische-encephalopathie-cte/schildersziekte
 • neurotoxinen (zenuwgassen, insecticiden, sommige bacteriën en gif uit dieren en planten)
 • lachgas, dit gas blokkeert de glutamaatreceptor, een neurotransmitter die betrokken is bij allerlei processen in de hersenen. Het zorgt voor een tijdelijk zuurstofgebrek in de hersenen. Wanneer iemand in korte tijd grote hoeveelheden lachgas gebruikt, kan een vitamine B12-tekort leiden tot hersenschade
  Bij intensiever gebruik kan de schade oplopen. Ook kan het vitamine B12 tekort geven dat tot uitval i
  n het ruggenmerg.

 

De stoffen die giftig zijn voor het zenuwstelsel (neurotoxische stoffen) beïnvloeden de stofwisseling van neurotransmitters. Neurotransmitters zijn signaalstoffen die de neuronen (hersencellen/zenuwcellen) onderling laten communiceren en die zenuwcellen met spiercellen laten communiceren.

Zenuwcellen hebben aan het uiteinde een contactplaats waar de signaaloverdracht plaatsvindt. Dat noemen we de synaps. Het woord komt van het Griekse woord voor raakpunt, verbinding. Lees meer op de pagina over neurotransmitters.

 

Communicatie van hersencellen  naar spiercellen en hersencellen onderling verstoord 

Als hersencellen niet meer onderling kunnen communiceren en/of als hersencellen niet meer met spieren kunnen communiceren is dat een ernstige situatie. Als de uitval blijvend is, spreekt men van hersenletsel of spieruitval.

 

Een persoon kan in een coma geraken. 30% van de coma spoedgevallen op een Spoedeisende Hulp komt door intoxicatie. Giftige stoffen kunnen een hartstilstand of een ademhalingsstilstand geven. 

 

De gevolgen van hersenletsel kunnen lichamelijk zijn of op cognitief vlak, of emotioneel vlak en in zich uiten in gedrag, communicatie en intelligentie.

 

De onzichtbare gevolgen van hersenletsel zijn de gevolgen die het minst begrepen worden door de omgeving, maar die vaak het heftigst zijn voor de persoon in kwestie.

 

Jarenlange blootstelling

In sommige beroepen worden mensen vaak langdurig blootgesteld aan giftige stoffen. Hier komt langzamerhand meer aandacht voor omdat duidelijk wordt hoe ernstig de gevolgen hiervan kunnen zijn. 

Een voorbeeld is de schildersziekte of chronische toxische encephalopathie (CTE) dat vaak sluipend begint met concentratiestoornissen, vergeetachtigheid, moeheid, verlies van reukzin, hoofdpijn, traagheid, moeite met nieuwe informatie opnemen, sneller geïrriteerd zijn. Het kan ook acuut ontstaan met sufheid en duizeligheid na jarenlange blootstelling aan hoge concentraties oplosmiddelen. Dat wordt het Organisch Psycho Syndroom (OPS) genoemd.

 

Nieuw onderzoek (mei,2018) van Evelien van Valen (neuropsycholoog) van de Universiteit van Amsterdam toont dat er geen verhoogde kans op dementie is bij de schildersziekte (CTE), dat de klachten stabiliseren maar niet verdwijnen. Sommige mensen ondervinden wel een achteruitgang. Het aantal patiënten met deze aandoening is flink gedaald in onze landen maar niet in Azië en Afrika, waar nog steeds gewerkt wordt met oplosmiddelen. Van Valen onderzocht 137 mensen met de schildersziekte, dat ook voorkomt bij autospuiters, drukkers, stoffeerders en schoonmakers.
Heeft u vragen op het gebied van CTE? Stel uw vraag via de Solvent helpdesk.

Logo1letselschadecom.jpg

Betrouwbaar, betrokken, onafhankelijk, deskundig.  Bel (078) 644 34 40 voor gratis advies.

Bronnen:

 

Eyskens, E., Feenstra, L., Meinders, A. E., Vandenbroucke, J. P., & Van Weel, C. (1997). Codex Medicus (10e ed.). Maarssen, Nederland: Elsevier Gezondheidszorg.

Hersenletsel uitleg team | Hersenletsel-uitleg.nl. (2014.). van https://www.hersenletsel-uitleg.nl/

Kuks, J. B. M., Snoek, J. W., Oosterhuis, H. G. J. H., & Fock, J. M. (2003). Klinische neurologie (15e ed.). Houten, Nederland: Bohn Stafleu van Loghum.

J. van Amsterdam, T. Nabben & W. van den Brink (2015). Recreational nitrous oxide use: Prevalenceand risks. Regulatory toxicology and pharmacology, 73 (3), 790-79

Van Valen, E. (2018). Chronic solvent-induced encephalopathy: Diagnosis and course (scriptie). Geraadpleegd van https://pure.uva.nl/ws/files/24469376/Thesis.pdf

http://www.uva.nl/content/evenementen/promoties/2018/05/diagnostiek-en-beloop-schildersziekte-in-nederland.html
https://www.drugsinfoteam.nl/drugsinfo/lachgas/lachgas-risico
https://www.trimbos.nl/docs/fff0f1ee-c774-4ed0-adbb-b63493d6450f.pdf
https://mijn.bsl.nl/lachgas-distikstofoxide-farmacologische-en-toxicologische-aspect/634422?redirect=1