Vergiftiging / Intoxicatie

en Middelengebruik

Neurotoxisch = giftig voor het brein

Vergiftiging of wel intoxicatie kan de oorzaak van hersenletsel zijn.

De stoffen die giftig zijn voor het zenuwstelsel (neurotoxische stoffen) beïnvloeden de werking van neurotransmitters

Neurotransmitters zijn stofjes die hersencellen (neuronen) met elkaar laten communiceren. Daarnaast laten ze zenuwcellen met spiercellen communiceren. Deze zenuwcellen hebben aan het uiteinde een contactplaats waar de signaaloverdracht plaatsvindt. Lees meer op de pagina over neurotransmitters.

 

Wanneer neurotransmitters niet meer goed kunnen communiceren kunnen er verschillende klachten ontstaan. Als de uitval blijvend is, spreekt men van hersenletsel of spieruitval. Vaak zijn de gevolgen van hersenletsel onzichtbaar. De onzichtbare gevolgen van hersenletsel zijn de gevolgen die het minst begrepen worden door de omgeving, maar die vaak het heftigst zijn voor de persoon in kwestie.

 

Voorbeelden van neurotoxische stoffen zijn:

 • zware metalen (lood, broom, koper (ziekte van Wilson), kwik en kwikverbindingen).
 • te hoge doses medicijnen of te lang gebruik van barbituraten en opioïden.
 • organische oplosmiddelen: azijnzuur, benzeen, chloroform, ethanol, di-ethyleen, heptaan, HMPA, methanol, mierenzuur, pentaan, THF en toluene. Deze stoffen kunnen ook leiden tot schildersziekte ook wel Chronische Toxische Encephalopathie (CTE) of Organisch psychosyndroom (OPS) genoemd. 
 • neurotoxinen (zenuwgassen, insecticiden, sommige bacteriën en gif uit dieren en planten)
 • alcohol. Van alcohol is bekend dat het een neurotoxische stof is voor de hersenen.
 • drugs, waaronder:
 • vapen /vapes
 • Vapen en Nicotine hebben een negatief effect op de hersenontwikkeling en is bovendien zeer verslavend, zegt ook het Trimbos instituut.
  Die stof die ook in vapes zit, kan leiden tot hartkloppingen, duizeligheid, hoge bloeddruk en zelfs epileptische aanvallen.
  Bij het roken van vapes, elektronische sigaretten, komen ook giftige metalen vrij. Die brengen schade toe aan de hersenen kluchtwegen en andere organen. Deze giftige metalen zijn onder andere lood, uranium en cadmium.

  Niet alleen kan vapen luchtwegklachten geven maar het vapen heeft zeker voor jongeren ook effect op de hersenen en psyche. Impulsiviteit, slechte impulscontrole, concentratieverlies en geheugenproblemen en depressie worden veel genoemd. De hersenen ontwikkelen zich tot ongeveer het 25e levensjaar. Als zij voor die tijd in de ontwikkeling geschaad zijn, is dat onherstelbaar. Meer info: https://artsenslaanalarm.nl/
  https://youtu.be/Di5PTNQsfQE

Bronnen:

 

Eyskens, E., Feenstra, L., Meinders, A. E., Vandenbroucke, J. P., & Van Weel, C. (1997). Codex Medicus (10e ed.). Maarssen, Nederland: Elsevier Gezondheidszorg.

Hersenletsel uitleg team | Hersenletsel-uitleg.nl. (2014.). van https://www.hersenletsel-uitleg.nl/

Kuks, J. B. M., Snoek, J. W., Oosterhuis, H. G. J. H., & Fock, J. M. (2003). Klinische neurologie (15e ed.). Houten, Nederland: Bohn Stafleu van Loghum.

J. van Amsterdam, T. Nabben & W. van den Brink (2015). Recreational nitrous oxide use: Prevalenceand risks. Regulatory toxicology and pharmacology, 73 (3), 790-79

Van Valen, E. (2018). Chronic solvent-induced encephalopathy: Diagnosis and course (scriptie). Geraadpleegd van https://pure.uva.nl/ws/files/24469376/Thesis.pdf

http://www.uva.nl/content/evenementen/promoties/2018/05/diagnostiek-en-beloop-schildersziekte-in-nederland.html
https://www.drugsinfoteam.nl/drugsinfo/lachgas/lachgas-risico
https://www.trimbos.nl/docs/fff0f1ee-c774-4ed0-adbb-b63493d6450f.pdf
https://mijn.bsl.nl/lachgas-distikstofoxide-farmacologische-en-toxicologische-aspect/634422?redirect=1