Soorten hersenletsel, ziektebeelden en oorzaken van NAH

Hieronder staat een snelmenu met de hersenaandoeningen die bij ons op de site genoemd zijn.
De vetgedrukte ziektebeelden geven meer algemene info over dat onderwerp en de pagina's daaronder gaan specifiek in op een onderwerp. Er zijn namelijk wel zeven soorten hersenbloedingen beschreven op deze website en er zijn elf pagina's over de verschillende herseninfarcten.
Besef dat veel letsels onzichtbaar zijn. Veel gevolgen zijn onzichtbaar. Daardoor niet minder invaliderend.

Uitklapmenu's:

Beroerte of CVA en TIA

Een beroerte wordt ook wel een CVA genoemd dat staat voor Cerebro Vasculair Accident. Het kan zowel om een hersenbloeding als om een herseninfarct gaan. Het heeft altijd te maken met een acuut probleem bij de doorbloeding van de hersenen. 


Lees alle vormen van hersenbloedingen en herseninfarcten in de uitklapmenu's hieronder:

- Soorten hersenbloedingen op alfabetische volgorde

De oorzaak van een hersenbloeding is een scheurtje in een bloedvat. Er stroomt dan bloed in of rond de hersenen. Het bloed hoopt zich op en duwt het hersenweefsel weg. Hierdoor wordt het hersenweefsel beschadigd. Lees meer:

- Soorten herseninfarcten op alfabetische volgorde

Een herseninfarct is een afsluiting of vernauwing van een hersenbloedvat (+ vele subvormen)
Door het vernauwde of afgesloten bloedvat krijgt het hersenweefsel daaráchter geen voeding en zuurstof meer.
Daardoor kunnen hersencellen afsterven en functies uitvallen.

Dat kan komen door een bloedpropje dat het bloedvat dichtdrukt of door een dichtgeslibd bloedvat. Het kan ook komen door een forse plotselinge bloeddrukdaling waardoor delen van de hersenen geen bloed krijgen.

- TIA

TIA = tijdelijke afsluiting bloedvat maximaal 24 uur. Een TIA is een lichte beroerte, een miniberoerte, waarbij een bloedstolsel (embolie) korte tijd een slagader in de hersenen afsluit, waardoor er uitval ontstaat. De grenslijn van 24 uur is vrij willekeurig gekozen. Waar het om gaat, is dat een TIA na korte tijd is verdwenen, terwijl een beroerte langere tijd aanhoudt.

Alle info:
TIA

Traumatisch hersenletsel na ongeluk, geweld, val, klap etc.

Traumatisch hersenletsel ontstaat door een oorzaak buiten het lichaam, een klap, ongeval of geweld van buitenaf. Bloed en vocht hopen zich op en nemen ruimte in beslag, waardoor de hersenen worden weggedrukt en beschadigd kunnen raken.  Lees meer:
Algemene en complete info over traumatisch hersenletsel

Soorten traumatische hersenletsels op alfabetische volgorde:

Zuurstoftekort

De hersenen hebben een noodenergievoorraad van zuurstof en glucose voor ongeveer drie minuten. Schade na zuurstoftekort ontstaat overal waar normaal gesproken bloed stroomt. Er sterven hersendelen af, verspreid over het hele brein en dat proces zet zich voort naarmate de minuten verstrijken. Meer info:

Zuurstoftekort bijvoorbeeld na:

Zuurstoftekort bij de geboorte; asfyxie
Cerebrale Parese CP

Anoxische encefalopathie
 + Postanoxische encefalopathie

 

Reanimatie overleefd? Kijk eens bij tabblad zuurstoftekort

Infecties / ontstekingen als oorzaak van hersenletsel

Als er een ontsteking in de hersenen (encefalitis) optreedt gaan de hersenen zwellen. De schedel begrenst de zwelling waardoor de gezwollen hersenen een andere richting in stuwen. Dit kan levensgevaarlijk zijn. De grens met een hersenontsteking en hersenvliesontsteking (meningitis) is onscherp. Er is vaak een mengvorm  te zien (meningo-encefalitis).

Algemene en complete info over infecties als oorzaak van hersenletsel

Soorten hersenletsels door infectie op alfabetische volgorde (niet alle genoemde infecties leiden per definitie tot hersenletsel):

Hersentumoren

Een tumor is een gezwel. Dat is abnormale nieuwe weefselvorming ergens in het lichaam. Deze kan goedaardig of kwaadaardig zijn.

Een tumor is kwaadaardig wanneer hij zich naar andere delen van het lichaam uitzaait. Een hersenabces, een holte gevuld met bacteriën (of schimmels) en pus, geeft dezelfde klachten als een hersentumor maar is geen hersenkanker.

Uitzaaiingen Hersenmetastasen

Uitzaaiingen - hersenmetastasen
Een metastase is een medische term voor uitzaaiing van een kwaadaardig gezwel /tumor van een ander deel van het lichaam. In principe kunnen alle kankersoorten uitzaaien naar de hersenen, maar het vaakst komt dat door borstkanker, longkanker of hoewel zeldzamer, door een melanoom (kwaadaardige vorm van huidkanker).

Na chemotherapie

Het effect van chemokuren kan twintig jaar later nog sporen nalaten in de hersenen. Ongeveer 30% van de mensen die een chemotherapie hebben ondergaan benoemden klachten op de lange termijn, dat wat voorheen zonder moeite afging nu inspanning kost.
Lees meer :
Chemobrein

Degeneratieve aandoeningen als je lichaam langzaam achteruitgaat

Een neurodegeneratieve aandoening is een multisysteemaandoening. Dat betekent dat diverse lichaamsfuncties en organen kunnen worden aangetast, met een scala aan symptomen. Bij neurodegeneratie is dat chronisch van aard.
Na verloop van tijd, soms jaren, sterven steeds meer zenuwcellen of de verbindingen tussen deze zenuwcellen in de hersenen af.

Algemene en complete info over degeneratieve aandoening

Soorten degeneratieve hersenletsels op alfabetische volgorde:

Info over vergiftigingen en middelengebruik

Vergiftiging of wel intoxicatie kan de oorzaak van hersenletsel zijn. De stoffen die giftig zijn voor het zenuwstelsel (neurotoxische stoffen) beïnvloeden de werking van neurotransmitters ( stofjes die hersencellen (neuronen) met elkaar laten communiceren).
Lees meer:
Algemene info over vergiftiging en middelengebruik
Specifieke info op alfabetische volgorde:

Metabole ziekten / Stofwisselingsziekten

Een stofwisselingsziekte of metabole ziekte is een erfelijke aandoening waarbij stoffen in de cellen in het lichaam minder goed worden verwerkt. Daardoor kan een bepaalde stof of afvalstof zich ophopen en tot klachten leiden. Afvalstoffen kunnen zich ophopen in cellen, weefsels en organen. Als  afvalstoffen zich ophopen in de hersenen kunnen ze neurologische afwijkingen geven en hersencellen kunnen afsterven.
Algemene en specifieke info over metabole ziekte/ stofwisselingsziekten
Specifieke metabole ziekten op alfabetische volgorde:

Medische encyclopedie / woordenboek neurologie

Alfabetische indeling:

advertentie