De ZOEKFUNCTIE zie je op je mobiel als je het MENU aanklikt = 3 streepjes ( Icoontje) Bovenin het menu.

Wat is NAH?

Wat is NAH?

NAH (niet-aangeboren hersenletsel) is de verzamelnaam voor een hersenbeschadiging die in de loop van het leven ontstaan is. Het leidt tot een breuk in de levenslijn. Er is een tijd van vóór en een tijd na het hersenletsel. Na het hersenletsel is álles anders in het leven.
Deze hersenbeschadiging kan ontstaan door veel oorzaken, denk bijvoorbeeld aan een verkeersongeluk, geweld, hersentumor, hersenvliesontsteking, zuurstoftekort, beroerte of meer.

We hebben geprobeerd zoveel mogelijk oorzaken te beschrijven op deze website.

Opvallend is dat de gevolgen vaak overeenkomen, ondanks de verschillende oorzaken. We hebben veel gevolgen proberen te beschrijven op deze website. Ook zijn er overeenkomsten te zien tussen mensen met een beschadiging in een specifiek hersengebied. We hebben de gevolgen per hersengebied beschreven op deze website.

Definitie NAH

"Hersenletsel ten gevolge van welke oorzaak dan ook, anders dan rond of vanwege de geboorte ontstaan, dat leidt tot een onomkeerbare breuk in de levenslijn en tot het aangewezen zijn op hulpverlening".

Indeling van hersenletsel

Niet aangeboren hersenletsel (NAH) wordt ingedeeld naar oorzaken.

    Het eerste onderscheid wordt gemaakt in traumatisch hersenletsel en niet traumatisch hersenletsel. Met traumatisch hersenletsel wordt bedoeld dat het letsel is ontstaan door 'geweld of kracht van buitenaf' zoals een ongeluk of een val. Niet traumatisch hersenletsel betekent dat het hersenletsel ontstaan is door een aandoening of ziekte. In Nederland vallen ook degeneratieve ziekten onder hersenletsel bijvoorbeeld MS, Parkinson e.d.


    Als hersenletsel ontstaan is voor de geboorte of rondom de geboorte dan valt het onder aangeboren hersenletsel.
    We hebben meerdere pagina's beschreven over aangeboren hersenletsel.