Wat is NAH?

Definitie Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

"Hersenletsel ten gevolge van welke oorzaak dan ook, anders dan rond of vanwege de geboorte ontstaan, dat leidt tot een onomkeerbare breuk in de levenslijn en tot het aangewezen zijn op hulpverlening".

Wat is NAH?

NAH (niet-aangeboren hersenletsel) is daarmee de verzamelnaam voor schade aan de hersenen die in de loop van het leven ontstaan is. NAH is geen medische diagnose.
Het opvallende is het vaak duidelijke verschil tussen de situatie vóór het hersenletsel en de situatie ná het hersenletsel. Het leidt tot een breuk in de levenslijn. Na het hersenletsel is álles anders in het leven.

Indeling van hersenletsel

Niet aangeboren hersenletsel (NAH) wordt ingedeeld naar oorzaken. Schade aan de hersenen kan ontstaan door veel oorzaken; denk bijvoorbeeld aan een verkeersongeluk, geweld, hersentumor, hersenvliesontsteking, zuurstoftekort, beroerte of meer.

 

  Het eerste onderscheid wordt gemaakt in traumatisch hersenletsel en niet traumatisch hersenletsel. Met traumatisch hersenletsel wordt bedoeld dat het letsel is ontstaan door 'geweld of kracht van buitenaf' zoals een ongeluk of een val. Niet traumatisch hersenletsel betekent dat het hersenletsel ontstaan is door een aandoening of ziekte. In Nederland vallen ook degeneratieve ziekten onder hersenletsel, bijvoorbeeld MS, Parkinson e.d.


  Als hersenletsel ontstaan is voor de geboorte of rondom de geboorte dan valt het onder aangeboren hersenletsel.
  We hebben meerdere pagina's beschreven over aangeboren hersenletsel.

  We hebben geprobeerd zoveel mogelijk oorzaken te beschrijven op deze website.

   

  Opvallend is dat de gevolgen vaak overeenkomen, ondanks de verschillende oorzaken. We hebben veel gevolgen proberen te beschrijven op deze website. Ook zijn er overeenkomsten te zien tussen mensen met een beschadiging in een specifiek hersengebied. We hebben de gevolgen per hersengebied beschreven op deze website.

  Fases van hersenletsel

  De acute fase omvat de periode van de eerste dagen tot weken na het ontstaan van het hersenletsel; de subacute fase is de periode tot drie (maximaal 6 maanden) maanden. Daarna spreekt men over de chronische fase.

  Elk hersenletsel is anders

  Ondanks dat veel gevolgen overeen kunnen komen, is het belangrijk te beseffen dat elk hersenletsel verschilt!
  Hersenletsel is niet een eenvoudige opsomming van kenmerken. Ieder mens is uniek. Elk hersenletsel is uniek.
  Ja, karaktertrekken kunnen soms versterkt worden door hersenletsel, maar niet altijd is dat het negatieve beeld zoals

  in de media geschetst wordt.

  Hou oog voor de unieke mens achter de mens; voor de gaven en talenten die mogelijk nog aangeboord kunnen worden.

  Hou oog voor de specifieke nood en rouw om wat niet meer gaat, en neem de tijd om je in te lezen, bijvoorbeeld via deze website, om de persoon met hersenletsel, al is het maar een beetje, te gaan begrijpen. Zie de mens!

  Hersenletsel...het kan iedereen overkomen.

  Wat is NAH+ en NAH++ ?

  NAH+ staat voor dubbele problematiek. Dat is NAH mèt... bijvoorbeeld psychische problemen of een verslaving of...
  In Nederland leven naar schatting ongeveer 500 mensen met complex hersenletsel (NAH+). Er is sprake van NAH+ als er een complexe combinatie is van stoornissen die direct of indirect samenhangen met hersenbeschadiging, die zowel somatisch, psychiatrisch als sociaal kunnen zijn.
  Waarbij de
  draaglast de draagkracht overschrijdt, zodat de cliënt en zijn directe omgeving een uitzonderlijk en langdurig beroep op meerdere zorgspecialismen
  moeten doen.

  NAH++ staat ook voor deze problematiek, maar dan met hogere zorgcomplexiteit en grotere veiligheidsrisico's.