Op mobiel apparaat: 3 streepjes = MENU ( Icoontje rechts) Loep = ZOEKFUNCTIE ( Icoontje links)

Home » Gevolgen » Taal- en spraakproblemen

Taal- en spraakproblemen


Verklaring van woorden:

Globale afasie = Problemen met de betekenis van de taal.  Onvermogen om gedachten in taal om te zetten en problemen om anderen te begrijpen.

Transcorticale afasie = Afasie met schade in meerdere hersengebieden.

Motorische afasie = moeite met produceren van taal. Onvermogen tot het uitdrukken in spreken, schrijven en gebaren maken (inclusief gebarentaal). Synoniem = is expressieve afasie / afasie van Broca's, naar de naam van ontdekker.     

Sensorische afasie = Moeite met het begrijpen van taal. Er is een verstoord taalbegrip. Er wordt niet begrepen wat er wordt gezegd. Synoniem = receptieve afasie / Wernicke's afasie, naar de naam van de ontdekker.


Geleidingsafasie = Moeite met nazeggen. Synononiem is conductieafasie. Er wordt begrepen wat er gezegd wordt en iemand kan zichzelf ook uiten.


Amnestische of verbale afasie =
Taalstoornis met moeite in het vinden van woorden en namen. Deze vorm van afasie wordt vaker gezien bij schade in de slaapkwab (temporaalkwab) en achterhoofdskwab (occipitaalkwab).

Ook bij de ziekte van Alzheimer komt amnestische (verbale) afasie voor.