Algemene info oorzaken 


Als we spreken over hersenletsel wordt er een onderscheid gemaakt tussen aangeboren en niet aangeboren hersenletsel. Voor aangeboren hersenschade kijk op onze speciale pagina.

Niet aangeboren of verworven hersenletsel is iedere vorm van hersenletsel die zich heeft voorgedaan vanaf de geboorte. Soms wordt een half jaar grens aangehouden na de geboorte.

Landelijk is voor niet aangeboren hersenletsel (NAH) de volgende definitie gekozen: "Hersenletsel ten gevolge van welke oorzaak dan ook, anders dan rond of vanwege de geboorte ontstaan, dat leidt tot een onomkeerbare breuk in de levenslijn en tot het aangewezen zijn op hulpverlening".

 

Niet aangeboren hersenletsel (NAH) wordt ingedeeld naar oorzaken: 

Sommigen prefereren het algemene woord hersenaandoeningen.

​Traumatisch hersenletsel

Traumatisch hersenletsel is letsel van buitenaf. Het volgende onderscheid wordt gemaakt:


Niet traumatisch hersenletsel

Niet traumatisch hersenletsel ontstaat door een proces of aandoening binnen het lichaam, zoals:

Vergiftiging of wel intoxicatie kan de oorzaak van hersenletsel zijn. De stoffen die giftig zijn voor het zenuwstelsel (neurotoxische stoffen) beïnvloeden de werking van neurotransmitters ( stofjes die hersencellen (neuronen) met elkaar laten communiceren).

Focaal hersenletsel -focale pathologie; op een of meerdere plaatsen

Focaal letsel ontstaat meestal na een directe klap op het hoofd, waardoor een schedelbreuk ontstaat. Regelmatig is er sprake van een kneuzing in de hersenen onder de schedelbreuk. Zie de speciale pagina: Plaatselijk (focaal) letsel

  •  

  Diffuus hersenletsel - diffuse pathologie; verspreid over de hersenen

  Diffuus letsel ontstaat bijvoorbeeld na een auto-ongeluk of een val, waarbij de hersenen geschud zijn. Dit veroorzaakt schade aan de verbindingen tussen zenuwcellen, wat 'diffuse axonale schade' genoemd wordt. Dit soort schade is vaak over een groter deel van de hersenen verspreid dan een focale schade. Omdat een groter deel van de hersenen beschadigd is, zijn er mogelijk meer problemen. Zie de speciale pagina: diffuus verspreid letsel

  Witte stof? Grijze cellen?

  De hersenen bestaan uit witte en grijze stof. De witte stof bevindt zich binnenin de hersenen en de grijze stof zit aan de buitenkant van de hersenen. Het zit letterlijk als de schors er omheen; de hersenschors.

  Grijze stof = informatie ontvangen

  De grijze stof in de hersenen heeft als functie het verwerken van informatie.

  De grijsbruine kleur komt door het mengsel van bloedvaten en celkernen/ lichamen van zenuwcellen. Het bevat:

  • dendrieten
  • korte axonen
  • celkern /cel-lichaam neuronen
  • steuncellen (gliacellen)


  De hersenschors (cerebrale cortex) bestaat dus uit de grijze stof met de hersencellen. Daarom gebruikt men wel de term grijze cellen, als er over de hersenen gesproken wordt. De hersenschors is echt een dun laagje van twee tot zes millimeter dik.

   

  De witte stof = onderling communiceren

  De witte stof in de hersenen heeft als functie  het verzorgen van de communicatie tussen de zenuwcellen. De witte kleur komt van de myeline, het beschermlaagje of omhulsel dat voor de elektrische geleiding zorgt. Het axon stuurt informatie door naar andere hersencellen en ruggenmerg (het centraal zenuwstelsel). De verschillende delen van de hersenen worden zo onderling met elkaar verbonden.

  Wittestofafwijking afwijking in witte stof

  Afwijkingen aan de witte stof leiden vooral tot problemen met lopen of spreken (motorische problemen). Schade aan de kleine bloedvaten in de hersenen is op een MRI-scan te zien als zogenaamde witte stofafwijkingen. Witte vlekjes op een hersenscan, betekent niet altijd dat er een ziekte is.

   

   wit-001.jpg

  Als hersencellen onderling niet met elkaar kunnen communiceren ontstaan er  problemen. De problemen zijn voor de omgeving niet altijd zo zichtbaar als moeite met lopen, maar vormen wel een (grote) handicap voor de persoon in kwestie: hersenletsel met vaak ook niet zichtbare gevolgen.

  Witte stofziekten

  Er zijn ongeveer honderd verschillende witte stofziekten waaronder:


  Het blijkt dat de witte stofziekten zo onderling verschillen, dat ze een specifiek patroon hebben in de witte stof dat zichtbaar gemaakt wordt met een MRI-hersenscan.

  social media:

  Uitleg WITTE STOF ZIE ALINEA'S HIERBOVEN!!
  witte stofafwijkingen klik op link.

  auteursrecht

  bescherming Copyscape