Hersenkamers  of hersenholtes / ventrikels

Inleiding
Diep in de hersenen (cerebrum) bevindt zich een systeem van vier onregelmatig gevormde holten die de hersenkamers of ventrikels of hersenholtes genoemd worden. Elke hersenhelft heeft een zijventrikel.

Klik op de afbeeldingen om te vergoten:

Vierde ventrikel in het rood

Derde ventrikel in het rood

Zijventrikels of laterale ventrikels in het rood

Afbeeldingen info see footnotes.

Tussen het derde en het vierde ventrikel ligt een smal met hersenvocht gevuld kanaaltje: het Aquaduct van Silvius.

Gangenstelsel van holtes en kanalen

De hersenkamers staan met elkaar in verbinding door middel van kanalen en openingen. Deze holtes produceren en bevatten een helder, waterig vocht dat hersenvocht of liquor wordt genoemd.
Qua samenstelling lijkt het vocht op bloedplasma maar bevat meer waterstofionen (H+).


Andere namen voor dit vocht zijn:

 • hersenvloeistof
 • cerebrospinale vloeistof
 • liquor
 • zenuwvocht
 • ruggenmergsvocht (het vocht dat lager is dan de hersenstam)

 

Dat hersenvocht circuleert en de stroom komt uiteindelijk terecht in de ruimtes rond de hersenen, hersenvliezen en ruggenmerg waar het aan de oppervlakte van de hersenen bij de subarachnoïdale ruimte wordt opgenomen in de bloedbaan.

c-h.jpg

Productie van hersenvloeistof

In de ventrikels (beide zijventrikels , derde en vierde ventrikel) ligt een vlechtwerk van de fijnste haarvaten (capillairen) dat heet de plexus chorioideus. Hier wordt elke dag 400 tot 500 milliliter hersenvocht aangemaakt door gespecialiseerde hersencellen.

 

Meermalen per dag wordt deze vloeistof ververst, want de hersenen bevatten in totaal maar 150 milliliter hersenvocht. Er vindt dus permanent een aanmaak, transport en afbraak van hersenvocht plaats en er is een natuurlijke balans tussen aanmaak en afvoer. Als  dit evenwicht verstoord raakt kan er verhoogde en verlaagde druk zijn.

Functie van hersenvloeistof

De hersenvloeistof dient als stootkussen voor de hersenen en ruggenmerg. De hersenen drijven als het ware in dit vocht en het vocht vangt bij een botsing de eerste klappen op. De vloeistof voedt ook de zenuwcellen en voert afvalstoffen van de zenuwcellen af en helpt mede de temperatuur te regelen.

Ontwikkeling

In de ontwikkeling en groei van de hersenkamers of hersenventrikels kunnen net als bij andere delen van het zenuwstelsel drie fasen worden onderscheiden.

 • de embryonale fase (van de bevruchting tot de achtste week),
 • de foetale fase (van de negende week tot de geboorte),
 • de neonatale fase (eerste vier weken na de geboorte).

Verhoogde hersendruk door teveel hersenvocht

Het gevolg van ziekte of beschadiging is dat de hersenvochtproductie toeneemt en daarmee de balans verstoort van aanvoer, transport en afbraak.
Als het hersenvocht niet goed kan afstromen ( of niet of nauwelijks wordt opgenomen in de bloedbaan)  gaan de hersenkamers stuwen, uitzetten. Ze worden dus groter, dat wordt ventriculomegalie genoemd.

 

Deze toename aan hersenvocht geeft daarmee een verhoogde hersendruk. De oogzenuwen zijn kwetsbaar voor verhoogde hersendruk.

 

Door de toename van het vocht ontstaat een situatie van een waterhoofd. Lees verder op onze pagina hydrocephalie /waterhoofd of hydrocephalus (hydro=water, cefalus =hersenen). 

De ziektes en beschadigingen

Er kunnen meerdere oorzaken zijn dat de productie van hersenvocht toeneemt of dat het transport tussen de holtes of de afvoer van hersenvocht verstoord raakt.

 • verstoring in de afvoer van het hersenvocht door een hersenvliesontsteking
 • verstoring in de afvoer van het hersenvocht  kort na een sub-arachnoïdale bloeding (SAB) In dat geval zijn de kamers gevuld met bloed.
 • intraventriculaire bloeding of intraventriculair hematoom (IVH). In de hersenkamers, ventrikels heeft een bloeding plaatsgevonden.
  • 1e graad; de bloeding treedt op in een klein gebied van de vertrikels

  • 2e graad; de bloeding komt ook voor in de ventrikels

  • 3e graad; de ventrikels zetten uit en worden groter door het bloed

  • 4e graad; er zijn ook bloedingen in de hersenweefsels rond de ventrikels

   Vaak is zo'n intraventriculaire bloeding een hersenbloeding in de eerste levensdagen van een baby die te vroeg geboren is, vaak met een laag geboortegewicht.
   Intraventriculaire bloeding (IVH) bij volwassenen komt meestal voor bij aneurysmale subarachnoïdale bloeding (SAB) of een hersenbloeding die veroorzaakt wordt door een te hoge bloeddruk (hypertensie-gerelateerde intracerebrale bloeding).
   De grootste dreiging van een IVH is de ontwikkeling van een acute hydrocephalie /waterhoofd met een afsluiting. Als dat een neurologische achteruitgang betekent, moet deze met spoed worden behandeld met een drain (externe ventriculaire drainage /EVD) via een intraventriculaire katheter (IVC). Een ventrikeldrain wordt ook wel shunt genoemd.
 • verkleving na een hersenbloeding, na infecties of een ongeval, of na tumoren (goedaardig en kwaadaardig)
 • aangeboren afwijking
 • vernauwing van de verbinding tussen de derde en vierde hersenkamer
 • verstoring in de ontwikkeling van de vierde hersenkamer
 • hersentumor
 • tumor in het aanmaakorgaan van hersenvocht (plexuspapilloom)
 • vergrote hersenkamers /vergrote ventrikels na traumatisch hersenletsel /post traumatische ventriculomegalie.  Dit wordt gemiddeld bij een derde van de patiënten gezien, na traumatisch hoofdletsel waar geen verband is met leeftijd.
 • Normale Druk Hydrocefalie door ouderdom, lijkt zelfs wat op dementieel beeld. Wordt ook wel NPH genoemd; Normal Pressure Hydrocephalus. Zie de pagina waterhoofd.

Idiopatische intracraniële hypertensie (IH / IIH)

Bij idiopathische intracraniële hypertensie (IH / IIH) is er sprake van een verhoogde hersendruk. Eigenlijk is er een hoge hersenvloeistof- of liquordruk dat veroorzaakt wordt door een verstoring in de balans tussen productie en afvoer van het hersenvocht. Idiopathisch betekent dat er geen verklaring is waarom er stuwing is van het hersenvocht. Intracranieel betekent dat het binnen de schedel is. Hypertensie is hoge druk.

 

Soms ligt de oorzaak in medicijngebruik, soms in overmatig vitamine A gebruik of in ziektes als Besnier Boeck of Lupus Erythematodes (of andere bloedziekten, waarbij er trombose kan optreden, of een ophoping van ontstekingscellen in de afvoerende holtes (veneuze sinussen) of andere oorzaken van het chronische verstopt raken (dichtslibben) van deze holtes.

Er kan ook teveel hersenvocht aangemaakt worden.
Overgewicht, vooral bij vrouwen tussen de 20 en 44 jaar, wordt wel in verband gebracht met deze aandoening. Mogelijk ook door gebruik van de anticonceptiepil, die een verhoogde stollingsneiging van het bloed kan geven. Daardoor kunnen de holtes mogelijk dichtslibben. Dit gebeurt overigens zelden*.* bron NVnN


De klachten kunnen gelijk zijn gelijk aan een tumor in het hoofd: hoofdpijn, misselijkheid, braken, wazig, minder scherp zien, gezichtsvelduitval en dubbelzien.

Kenmerkend is een vernauwing van het gezichtsveld aan de buitenrand.
Bij verhoogde druk in het hoofd heeft de plek waar de oogzenuw in het oog komt (de intredeplek), opgeworpen wazige randen (stuwingspapil). Er is dan vochtophoping (oedeem) in de kop van de oogzenuw. Dat wordt papiloedeem of oogzenuwzwelling genoemd. De oogzenuw kan door de verhoogde druk soms blijvend beschadigd raken (papilatrofie).Het is in de praktijk moeilijk onderscheid te maken tussen hoofdpijn van migraine en van idiopathische intracraniële hypertensie (IHH).


Indien géén sprake is van hoofdpijn én géén sprake is van papiloedeem kan de diagnose IIH in principe niet worden gesteld. Soms is een MRI scan nodig om tóch de afwijkingen te kunnen vinden, als er in eerste instantie geen papiloedeem gevonden was.

Overige klachten kunnen zijn: pijn in de nek, rug en/of schouders of armen en kloppend oorsuizen (pulserende tinnitus). Soms is er lichtovergevoeligheid en misselijkheid. Soms zijn er cognitieve klachten.

Synoniemen voor IIH

Soms worden nog verouderde termen gebruikt voor Idiopathische Intracraniële Hypertensie:

 • Benigne Intracraniële Hypertensie (BIH) = goedaardige hoge druk in de hersenen.
 • Pseudotumor cerebri (PTC) = een schijnbare hersentumor. 

Soms vallen de hersenkamers samen wat de aanleg van een drain om overtollig hersenvocht moet afvoeren, bemoeilijkt.

De verhoogde hersendruk kan ook komen doordat de hersenen zwellen na een ongeluk. Dit kan gevaarlijk zijn omdat de hersencellen verdrukt worden, gestuwd raken. De neuroloog zal alles in het werk stellen om de druk in de hersenen te verlagen en om verlies van het zicht te voorkomen.

De patiënt wordt dan in slaap gebracht of gehouden, pijnstilling wordt gegeven. Medicijnen om de druk te verlagen worden toegediend en een drukmeter kan via een dun slangetje door de neurochirurg worden ingebracht.

Dankzij de nieuwe richtlijn idiopathische intracraniële hypertensie is het ziektebeeld te herkennen. Daardoor kan de meest geschikte behandelmethode voor de patiënt toegepast worden.

Uit onderzoek blijkt dat patiënten met Idiopathische Intracraniële Hypertensie (IIH) een verhoogd risico lopen op het Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS).

Misschien interessant:

Facebookpagina van hersenletsel.nl/IIH.PTC :
https://www.facebook.com/hersenletselnl-iihptc-423420861191559/?fref=ts

Facebookgroep van hersenletsel.nl/IIH voor lotgenotencontact :
https://www.facebook.com/groups/263029610742764/

Post-traumatische ventriculomegalie

Na traumatisch hersenletsel wordt gemiddeld bij een derde van de patiënten een variant van waterhoofd gezien; de post-traumatische ventriculomegalie, letterlijk vertaald: vergrote ventrikels. Ventrikel is, zoals we eerder op deze bladzijde scheven, een ander woord voor hersenkamer. Deze vergroting van de hersenkamers werd na ernstig hoofdletsel gezien in 39.3% van de gevallen. Er was dan geen verband met leeftijd.

Na middelzwaar traumatisch hersenletsel kwam het bij 27.3 % van de patiënten voor. Het was duidelijk zichtbaar op een scan na 4 weken na het letsel bij 57,6% van de getroffenen en na twee maanden bij 69,7% . Dit is een veel over het hoofd gezien probleem. 

 

Lateral_ventricle_small.gif

Vergrote ventrikels (ventriculomegalie) bij Alzheimer

Vergrote hersenkamers duiden in het algemeen op hersenatrofie = krimp van de hersenen maar dat wordt ook gezien bij normale veroudering.
Bij de ziekte van Alzheimer zie je ook vergrote hersenkamers/holtes, omdat het hersenweefsel afneemt. De hersenschors krimpt.

1-images.jpg

Bronnen:
Drake, R.L., Vogl, W. and Mitchell, A.W.M. (2005), Gray’s Anatomy for Students, Elsevier Churchill Livingstone, London.
Edwards, R.J., Dombrowski, S.M. et al. (2004), “Chronic hydrocephalus in adults”, Brain Pathol, vol. 14, no. 3, July, pp. 325-336 (Engels)

Etminan, M , F. Khosrow‐Khavar , M. Sodhi , B. Carleton , L. A. Magee , H. Tremlett 

Pseudotumor cerebri syndrome with different types of hormonal contraceptives in women of child‐bearing age

18 August 2020 https://doi.org/10.1111/ene.14480

Hersenletsel-uitleg.nl
Marieb, E.N. (1998), Human Anatomy & Physiology, 4th ed, Benjamin/Cummings Publishing Company, California.

Kinsman SL, Johnston MV. Hydrocephalus. In: Kliegman RM, Behrman RE, Jenson HB, Stanton BF, eds. Nelson Textbook of Pediatrics (Engels)

Rosenberg GA. Brain edema and disorders of cerebrospinal fluid circulation. In: Daroff RB, Fenichel GM, Jankovic J, Mazziotta JC, eds. Bradley's Neurology in Clinical Practice (Engels)
Pictures afbeeldingen
zijn afkomstig van anatomografie die wordt beheerd door Life Science Databases (LSDB).

日本語:第四 脳 室。 画像 は Life Science Databases (LSDB) の Anatomografie と い う サ イ ト よ り。


Naff., . Intraventricular Hemorrhage in Adults. Curr Treat Options Neurol . 1999 Jul;1(3):173-178. doi: 10.1007/s11940-999-0001-0. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11096707/

PubMed - NCBI . 
Poca María A , Juan Sahuquillo, María Mataró, Bessy Benejam, Fuat Arikan, Marcelino Báguena (2005) Journal of Neurotrauma. 2005 Nov;22(11):1303-10 Ventricular enlargement after moderate or severe head injury: a frequent and neglected problem ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1630531

Polygon data are from BodyParts3D maintained by Database Center for Life Science(DBCLS).

日本語: 海馬傍回。。 ポリゴンデータはDatabase Center for Life Science(DBCLS)の作成しているBodyParts3Dより。
https://www.icd10data.com/ICD10CM/Codes/G00-G99/G89-G99/G93-/G93.2


Yiangou, A., Mitchell, J.L., Nicholls, M. et al. Obstructive sleep apnoea in women with idiopathic intracranial hypertension: a sub-study of the idiopathic intracranial hypertension weight randomised controlled trial (IIH: WT). J Neurol 269, 1945–1956 (2022). https://doi.org/10.1007/s00415-021-10700-9

lateral ventricle. Images are from Anatomography maintained by Life Science Databases(LSDB).

日本語: 側脳室。 画像はLife Science Databases(LSDB)のAnatomographyというサイトより。