Snelmenu achtergrondinformatie

Als we spreken over hersenletsel wordt er een onderscheid gemaakt tussen aangeboren en niet aangeboren hersenletsel. Voor aangeboren hersenschade kijk op onze speciale pagina.

Niet aangeboren of verworven hersenletsel is iedere vorm van hersenletsel die zich heeft voorgedaan vanaf de geboorte. Soms wordt een half jaar grens aangehouden na de geboorte.

Landelijk is voor NAH de volgende definitie gekozen: "Hersenletsel ten gevolge van welke oorzaak dan ook, anders dan rond of vanwege de geboorte ontstaan, dat leidt tot een onomkeerbare breuk in de levenslijn en tot het aangewezen zijn op hulpverlening".

Er worden daarnaast nog twee termen gebruikt:

NAH+ staat voor dubbele problematiek. Dat is NAH mèt... bijvoorbeeld psychische problemen of een verslaving of...
In Nederland leven naar schatting ongeveer 500 mensen met complex hersenletsel (NAH+). Er is sprake van NAH+ als er een complexe combinatie is
van stoornissen die direct of indirect samenhangen met hersenbeschadiging, die zowel somatisch, psychiatrisch als sociaal kunnen zijn.
Waarbij de
draaglast de draagkracht overschrijdt, zodat de cliënt en zijn directe omgeving een uitzonderlijk en langdurig beroep op meerdere zorgspecialismen
moeten doen.

NAH++ staat ook voor deze problematiek, maar dan met hogere zorgcomplexiteit en grotere veiligheidsrisico's.

 

Wilt u als bedrijf hier staan met uw logo en link? Wilt u ons dan sponsoren of anderszins een bijdrage leveren aan de site? 

Giften zijn aftrekbaar van de belastingen, want wij zijn een ANBI stichting. Lees meer