Afasie - de receptieve vorm /Wernicke's afasie

Deze pagina gaat over de Wernicke's afasie. 

Zoekt u de Broca afasie kijk dan bij:


Receptieve afasie:

Je hoort iemand praten of je leest een stuk tekst, maar je begrijpt niet wat het betekent. Je wilt aan iemand vertellen wat je gisteren hebt meegemaakt, maar de ander snapt helemaal niets van wat je zegt.

 

Bij receptieve afasie is er een probleem met het begrijpen van taal. Dit geldt voor zowel het schrijven alsook het spreken van taal. Vaak kunnen mensen nog wel in vloeiende zinnen praten en zich vlot in woorden uitdrukken. Deze zinnen hebben vaak geen goede inhoud of betekenis. In ernstiger vorm kan iemand ook moeite met lezen (alexie) of schrijven (agrafie) hebben.

 

Receptieve afasie wordt soms ook wel sensorische afasie, vloeiende afasie of Wernicke’s afasie genoemd, naar het hersengebied dat erbij betrokken is.

NB: na een CVA komen receptieve en expressieve afasie vaak in combinatie voor (gemengde afasie).

 

Dagelijkse problemen

Receptieve afasie kan zich op veel verschillende manieren uiten en is voor geen enkel persoon hetzelfde. Hieronder een aantal dagelijkse problemen die MOGELIJK ervaren kunnen worden bij receptieve afasie.

 •    Moeite met het begrijpen wat anderen zeggen
 •    Moeite met begrijpen van geschreven woorden
 •    Het verkeerd interpreteren van woorden, gebaren of plaatjes
 •    Verkeerde antwoorden geven op vragen
 •    Het gebruik van zelfverzonnen woorden
 •    Frustratie omdat de ander niet begrijpt wat je zegt
 •    Het niet bewust zijn van eigen problemen met begrip van taal of taalfouten
 •    Moeite met het herhalen van zinnen.

 

Hersengebieden betrokken bij receptieve afasie:

Bij receptieve afasie wordt vaak gedacht aan schade aan het ‘gebied van Wernicke’ (zie plaatje). Dit is een gebiedje dat bij de meeste mensen in de linkerkant van de hersenen ligt, in de gyrus temporalis superior op de overgang van de temporaal kwab naar de pariëtale kwab.

Wernicke.jpg

Tips bij receptieve afasie:

 •    (voor familie en vrienden) zorg dat je gesprekken simpel houdt (zonder kinderachtige taal te gebruiken). Gebruik bijvoorbeeld korte zinnen met 1 vraag per zin ( “Ga je mee wandelen?”  i.p.v. “Zullen we gaan wandelen en dan straks bij Piet koffie drinken?”)
 •    (voor familie en vrienden) probeer visuele hulpmiddelen of gebaren te gebruiken om duidelijk te maken wat je bedoelt.
 •    (voor familie en vrienden) schrijf steekwoorden op terwijl je praat
 •    (voor familie en vrienden) geef degene met afasie de tijd
 •    (voor familie en vrienden) maak oogcontact
 •    (voor familie en vrienden) gebruik je eigen stem op dezelfde manier
 •    (voor familie en vrienden) blijf degene met afasie betrokken houden bij dagelijkse gebeurtenissen en gesprekken.