Op mobiel apparaat: ZOEKFUNCTIE = Loep ( Icoontje links) en MENU = 3 streepjes ( Icoontje rechts)

Home » Gevolgen » Niet-zichtbare gevolgen

Niet-zichtbare gevolgen van hersenletsel

We hebben onzichtbare gevolgen op een rijtje gezet opdat mensen sneller klachten kunnen koppelen aan het hersenletsel. Omdat anders mensen pas gaandeweg de klachten gaan herkennen. Door vallen en opstaan.

Te weinig hulpverleners herkennen de klachten van hersenletsel of brengen ze in verband met een eerder doorgemaakt letsel in de jeugdjaren bijvoorbeeld.


Het kan lang duren voordat mensen in de omgeving begrijpen dat een verandering in denken, gedrag of emotie een gevolg van hersenletsel is. Dit kan zowel door de omgeving als door de persoon met hersenletsel tot onbegrip en frustratie leiden. Voor de persoon met letsel kan het ook lastig zijn om zijn/haar eigen onzichtbare gevolgen te begrijpen. Het kan een tijd (soms jaren) duren voordat iemand weet dat iets door het hersenletsel komt, vervolgens passende hulp vindt en  er over kan praten met de omgeving.

Ook kunnen de klachten zichtbaar worden wanneer patiënten weer intensiever gaan deelnemen in de samenleving. Op dat moment kan blijken dat bepaalde zaken niet meer lukken.

 

Zintuiglijke (sensorische) gevolgen: Dit betreffen gevolgen die het zicht, gehoor, tastzin, temperatuur, smaak en geur aangaan.

 

 

 

Problemen met communicatie: Communicatie problemen kunnen zich op veel verschillende manieren manifesteren. Zo hebben sommige mensen problemen met praten en het formuleren van woorden, terwijl anderen juist problemen ervaren met het begrijpen van taal. Ook kunnen cognitieve problemen zoals ‘vertraagde informatieverwerking’ problemen geven met communicatie. Het kan bijvoorbeeld lastig zijn om iemand die erg snel praat goed te kunnen volgen.

 

 

 

Cognitieve gevolgen: Met cognitie bedoelen we processen die nodig zijn om te kunnen nadenken. Cognitie bestaat uit heel veel verschillende functies. Enkele voorbeelden zijn het onthouden van informatie, aandacht en concentratie en planning en organisatie. Cognitieve functies hebben we nodig bij bijna alles wat we in ons dagelijks leven doen.

  

 

 

Emotionele- en gedragsveranderingen: Emotionele- en gedragsveranderingen kunnen enerzijds een rechtstreeks gevolg zijn van het letsel in de hersenen. Anderzijds kunnen emotionele gevolgen ook ontstaan door de traumatische impact van het hersenletsel. Ook kan de emotionele impact van het ervaren van beperkingen, als gevolg van het hersenletsel bijdragen aan veranderingen in emoties.
Het besef wat verloren gegaan, het besef dat iemand niet alles meer kan, of bijna helemaal niets meer, kan gevoelens van rouw veroorzaken. Lees meer op de volgende pagina over rouw en levend verlies of over rouwverwerking door hersenletsel.
 

 

 

Algemene niet-zichtbare gevolgen

 

 

Soms zijn de gevolgen die ervaren worden heel algemeen en kunnen ze niet precies in een categorie worden ondergebracht. Deze gevolgen kunnen indirect heel veel van de bovengenoemde specifieke functies beïnvloeden en daarmee dus een grote impact hebben op iemands dagelijks leven.

 

 

Tot slot: Er is niet één hersenletsel gelijk aan een andere

Voor iedereen zijn de gevolgen verschillend. Sommigen hebben één klacht, anderen meerdere. De expressie ervan kan zeer verschillen in de tijd. Er is vaak sprake van een combinatie van letsel en overgebleven vaardigheden, overgebleven kennis en begrip (intelligentie), denkvermogen (cognitie), gedrag en persoonlijkheid. 

 

Er zijn zoveel gradaties in hersenletsel dat je nooit kan vergelijken.

Soms is het rouwen om wat niet meer gaat, en soms is het goed te beseffen wat je nog kan. Lotgenotencontact kan soms helpen om dat laatste goed te realiseren.

 

Als er geen rolstoel te zien is

Te vaak worden de onzichtbare gevolgen van hersenletsel foutief als psychiatrische klachten geduid. Dat dat veel schade berokkent en de mens in de kou laat staan met deze klachten is overduidelijk.

Zonder ook maar iets af te willen doen aan de nood die mensen met psychische problemen hebben of mensen met NAH en een dubbeldiagnose.
Wij pleiten alleen voor bijscholing in de gevolgen van NAH voor die hulpverleners die een diagnose of een levens-ingrijpende beslissing moeten nemen.

 

 nikstezienNAH-035.jpgnoteveryhandicapisvisible9_n.jpg

 

 

Als de MRI niets aantoont...

 

Veel hersenletselgetroffenen waarbij je aan de buitenkant niets ziet, hebben te maken met vooroordelen van hun omgeving, zelfs van artsen of verzekeringsmaatschappijen. Ze hebben het hersenletsel overleefd maar staan in de kou wat steun betreft om het leven aan te gaan met de enorme beperkingen...

 

Sommige sceptici weigeren te geloven dat hersenletsel bestaat, tenzij er sprake is stevig medisch bewijs. Focaal hersenletsel , dat wil zeggen niet verspreid over het brein maar op één of enkele plekken) laat littekens achter die duidelijk te zien zijn op MRI of CT-scans, mits groter dan 0,5 millimeter. Echter letsel op celniveau of axonaal letsel , dat kleiner is dan 0,5 millimeter kan met de meeste MRI scans niet zichtbaar gemaakt worden. Bovendien heeft het brein een beperkte capaciteit om zichzelf te genezen; en in sommige gevallen, kan het bewijs niet meer op een scan aangetoond worden, na jaren of zelfs al na maanden na het letsel, hoewel de cognitieve tekorten blijven.

 

Er is ook diffuus hersenletsel, dat wil zeggen verspreid over het brein, waarbij schade optreedt op microscopisch niveau over de hersenen, en die worden niet weergegeven op scans ondanks de enorme impact die het kan hebben.

Lees daarom onze pagina over wat een hersenscan wel en niet in beeld kan brengen.
We hebben een speciale pagina gemaakt voor als je niet geloofd wordt.

 

Hoe beter je weet wat er aan de hand is, hoe beter je om hulp kan vragen...

De WMO ambtenaar hanteert vaak een ZRM matrix (zelf redzaamheid matrix) waarbij mensen met NAH tussen wal en schip kunnen vallen met de onzichtbare gevolgen bij NAH! Bereid je daarom voor, het liefst met nog iemand ( zie ook praktische adviezen ) en inventariseer eerst de onzichtbare gevolgen. Lees de tips hoe je kan voorbereiden op een gesprek met de WMO ambtenaar met de WMO gesprekswijzer.

 

Onzichtbare gevolgen in woord en beeld:

Onderstaand filmpje NAHvigeren van de site www.nahvigeren.nl, wil de onzichtbare gevolgen van hersenletsel in woord en beeld weergeven:

Als het filmpje mobiel niet zichtbaar is, klik dan hier..tekst en idee: Willemien.

 

Niets te zien...onzichtbare handicaps...levenslange impact

 

Juist de onzichtbare handicaps, de verborgen handicaps maken het leven zwaar.

Hersenletselpatiënten waar niets aan te zien valt en 'gezond' ogen kunnen chronisch overvraagd worden door hun omgeving en daardoor overbelast raken. Chronische vermoeidheid tot uitputting kan zo'n gevolg zijn.   

                                             

De opmerking; "Was er maar wat te zien, zelfs met een been in het gips wordt al rekening gehouden", wordt veel gehoord. Het is voor anderen moeilijk voor te stellen wat een 'fout in de regelkamer' voor consequenties kan hebben wanneer dat aan iemands buitenkant niet te zien is.

 

Bovendien kan iemand met hersenletsel zelf vaak niet inschatten hoe ver de invloed van het letsel reikt. Laat staan dat goed aan anderen uitleggen. bron hersenletsel.nl

 

citaat: Mensen met hersenletsel zijn vrij stabiel. Als zij plotseling achteruitgang vertonen, dan zijn zij of overvraagd en overbelast de laatste tijd, of er is iets anders aan de hand dan het bekende hersenletsel. bron: Jenny Palm                                                 

NB! Gevaar van opsommingslijsten

 

De ene mens met schade in een hersengebied/ hersenhelft, heeft misschien één of twee van de opgesomde klachten, de ander heeft er meerdere of in meer of mindere mate. De locatie van het hersenletsel bepaalt welke verschillende veranderingen en klachten er zijn. Lees meer...

 

Hersenletsel en agressie:

Klaas Arts - gedragsneuroloog gaf een lezing over agressie na hersenletsel.
Voorkomen is beter dan blussen- Agressie na hersenletsel is moeilijk te bestrijden maar goed te vermijden

 

 

 

Agressie bij hersenletselpatiënten is een probleem dat alle betrokkenen voor grote problemen stelt. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is het zelden een symptoom dat direct voortkomt uit het hersenletsel; meestal gaat het om gedrag dat een inzichtelijke achtergrond heeft in het brein, de persoon en de situatie van de patiënt.

Naarmate we die beter begrijpen, kunnen we effectiever handelen. In deze presentatie worden de verschillende vormen van agressie behandeld en verklaard vanuit hun ontstaanswijze.

 

Vervolgens wordt toegelicht hoe medicamenteuze beïnvloeding van neurotransmitter systemen en het creëren van een voor de patiënt adequate omgeving agressie overbodig kunnen maken.

Want dat is de uiteindelijke boodschap: agressie is moeilijk te behandelen maar goed te voorkomen. Een effectieve aanpak vraagt om hechte samenwerking tussen patiënt, verzorgers, artsen en overige behandelaren, vanuit een gedeeld inzicht in het ontstaan van agressie.

Tezamen kunnen zijn de voorwaarden creëren waardoor dit gedrag voor de patiënt een overbodige overlevingsstrategie wordt. 

 

Zie ook de studie van E. van Benthem , hogeschool Windesheim, naar psychomotore therapie bij agressie bij NAH:

 

Agressie bij NAH door Benthem__Evert_van
PDF – 792,0 KB
Niet pluis gevoelens huisarts ouder leerkracht
PDF – 1,1 MB

 


bron: hersenletsel-uitleg,

praktijk Hulp bij hersenletsel (gestopt wegens pensionering), Grondslagen van de neuropsychologie Luria, Aandachtsstoornissen. Een neuropsychologisch handboek Eling& Brouwer, Omgaan met hersenletsel Palm, hersenletsel-uitleg.nl, Attention, mental speed and executive control after closed head injury, Spikman, Cognitive psychology Neisser, New York, M.T. Banich (2004). Cognitive Neuroscience and Neuropsychology. 2e editie. Houghton Mifflin Cie en J.B.M. Kuks, J.W. Snoek, H.J.G.H. Oosterhuis. Klinische Neurologie 15e druk, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, 2003, ISBN 90-313-4028-6