Individuele begeleiding thuis

We hebben namens Hersenletsel-uitleg een aantal vragen gesteld aan Gertruud van Harten, om een beeld te schetsen wat een ambulant begeleider (of individueel begeleider) zoal kan betekenen voor mensen met hersenletsel, en hun naasten. Er zijn meerdere organisaties die deze begeleiding thuis leveren; voor adressen zie deze link. Wij benaderden een begeleider die voor de organisatie InteraktContour werkt. Gertruud koos er voor om de volgende vragen van ons al vertellende te beantwoorden:

  • Vertel eens over je vak en wat je als individueel begeleider kan betekenen voor de mens met hersenletsel en wat je zoal doet.
  • We vragen waarom zij voor dit vak gekozen heeft.
  • Welke opleiding heb je gedaan voor dit vak of welke opleidingseisen worden er gesteld, eventueel met cursussen op maat?
  • We vragen naar de begeleiding en tegen welke problemen mensen die hun hulp in vragen zoals aanlopen.
  • We vragen of er een soort van hulpaanbod bestaat voor de partner als hij of zij vastloopt in de thuissituatie.
  • Hoe wordt de geleverde zorg gefinancierd en is er een verwijzing nodig?
  • Wat maakt dit vak mooi?

Mijn naam is Gertruud van Harten en ik werk als senior individueel begeleider bij

InteraktContour. Wij bieden gespecialiseerde hulp aan mensen die problemen ervaren als gevolg van hersenletsel, na bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of hersentumor. InteraktContour helpt mensen met niet-aangeboren hersenletsel na hun revalidatie weer grip op hun leven te krijgen, met behulp van behandeling, begeleiding en wonen met zorg.

 

Als individueel begeleider ondersteun ik mensen met hersenletsel thuis bij verschillende hulpvragen in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld over wonen, werk, sociale relaties, zingeving, financiën en gezondheid. Zo help ik mensen bijvoorbeeld overzicht te houden over hun administratie en bij het opruimen van de post. Als iemand moeite heeft afspraken te onthouden, helpen wij met agendatraining. Ook kunnen we ondersteunen bij een lastig telefoontje of in het contact met instanties. Maar ook helpen wij om te gaan met onbegrip uit hun omgeving en bij het vinden van een zinvolle daginvulling. Of bij het zoeken van een vrijwilliger of maatje. En soms met gewoon een luisterend oor waardoor iemand het gevoel heeft er niet helemaal alleen voor te staan.

 

Het geeft mij voldoening wanneer ik een cliënt heb geholpen weer grip te krijgen op zijn administratie. Of wanneer ik iemand heb geholpen zijn energie beter over de dag te verdelen. Zo vertelde een cliënt mij onlangs dat hij minder gauw moe en gefrustreerd is, doordat hij op mijn advies tussen alle taken door rust neemt. Ik werk in de begeleiding multidisciplinair. Dat wil zeggen dat ik waar mogelijk samenwerk met andere hulpverleners die om de persoon heen staan.

 

Ook denk ik mee over welke hulpmiddelen iemand kan helpen zijn of haar zelfstandigheid te behouden en help ik bij het aanvragen daarvan. Zo kunnen cliënten van InteraktContour kosteloos e-health hulpmiddelen uitproberen. Zoals bijvoorbeeld een anti-noise koptelefoon bij overprikkeling, een gps-horloge met alarmering, een beeldhorloge, digitale agenda of een robotmaatje.

 

Bij InteraktContour weten we dat hersenletsel niet alleen impact heeft op het leven van de getroffene, maar ook op het leven van naasten. Daarom betrekken we ook de partner en/of kinderen in onze begeleiding. We leggen uit wat hersenletsel met iemand doet en hoe zij in het dagelijks leven kunnen ondersteunen. Maar we kijken ook naar wat zij als naasten nodig hebben om dit te kunnen doen, en hoe zij een nieuw evenwicht kunnen vinden in hun relatie.

 

Wat individuele begeleiding betreft werkt InteraktContour nauw samen met gemeenten. Wanneer iemand individuele begeleiding nodig heeft, kan dat via de WMO worden aangevraagd. Een verwijzing van een arts niet nodig.

 

Om dit werk te kunnen doen heb ik een HBO-opleiding gevolgd en een cursus coaching. Binnenkort start ik met de post-hbo cursus voor ambulant begeleiders van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Naast kennis van hersenletsel en de gevolgen hiervan, zijn goede communicatieve vaardigheden, invoelend vermogen, tact, geduld en gestructureerd en planmatig kunnen werken belangrijke vaardigheden in dit werk. Vanzelfsprekend is het belangrijk dat je respect hebt voor de eigen regie, wensen en persoonlijkheid van cliënten.

 

Ik heb in mijn nabije omgeving zelf meegemaakt hoeveel impact hersenletsel heeft op iemands leven en dat van hun naasten. Hierdoor voel ik mij verbonden met mensen met hersenletsel. Ik wil hen graag ondersteunen in het leren omgaan met de gevolgen van hun hersenletsel en de veranderingen in hun leven. En – met hulp van anderen in hun omgeving – zoveel mogelijk zelfstandig te kunnen blijven doen. Mijn werk als individueel begeleider bij InteraktContour geeft mij daarom veel voldoening.

 

Nawoord van deze site:
WMO
De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) heeft als voornaamste doel om ervoor te zorgen dat mensen hulp krijgen zodat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
Ook in 2023 betaalt iedereen voor hulp vanuit de Wmo hetzelfde bedrag aan eigen bijdrage, namelijk 20,60 euro per maand. Dus ongeacht inkomen en vermogen. En ongeacht hoe veel hulp, hulpmiddelen en ondersteuning men krijgt. Klik hier voor de meeste recente tarieven.
De gemeente kan de eigen bijdrage ook verlagen, bijvoorbeeld voor mensen met een lager inkomen.

WLZ
Krijgt u hulp vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ) en woont u nog thuis? Bijvoorbeeld met een modulair pakket thuis (MPT) of Volledig pakket thuis (VPT) dan betaalt u de lage eigen bijdrage.
Kijk op www.hetcak.nl/wlz voor meer informatie. Of bel ons gratis informatienummer 0800 – 0087 (werkdagen van 9.30 uur tot 17.00 uur)
Voor meer info over zorgwetten, zie onze speciale pagina.