Kennissite gemaakt door professionals en ervaringsdeskundigen sámen. Erkend door zorgprofessionals en patiëntenorganisaties. Winnaar Gouden Speld van Verdienste voor opvallend goed werk voor mensen met hersenletsel

Home » Hulp » N.A.H. Onderwijs <18 jaar

N.A.H. Onderwijs <18 jaar

De logo's van de scholen corresponderen met de adresgegevens onder de kaart

Mytylschool De Trappenberg
Crailoseweg 116A,

1272 Huizen

+31 35 691 5237
Hengstdal 3, 6574 NA Ubbergen
+31 24 324 3665
Middachtensingel 12, 6825 HN Arnhem
+31 26 352 6600
Roessinghsbleek-weg 35, 7522 AH Enschede
+31 53 433 5512