Tinnitus

 

Tinnitus, of oorsuizen, komt van het Latijnse woord voor 'rinkelen'. Iemand kan verschillende geluiden horen, die niet buiten het hoofd te horen zijn: fluittonen, gezoem, gesis, gerinkel of gebrom tot en met watervalgeluiden.

 

Als de trilharen in het oor beschadigd zijn, ga je óf slechter horen óf ze geven de verkeerde informatie door aan de hersenen, zoals een pieptoon, bromtoon of een ruis. Het horen van geluid is of een reactie van de hersenen op gehoorverlies, of op schade of doordat er teveel spanning staat op het binnenoor (standsafwijking of spierspanning).

Tinnitus kan soms leiden tot ernstige slaapproblemen of slapeloosheid, concentratieverlies, angst of zelfs depressies. Het kan enorme gevolgen hebben voor het dagelijks leven.

Omdat de geluiden die gehoord worden, niet door anderen gehoord worden, is het voor een bewijslast vaak moeizaam, om aan te tonen dat je zo 'ziek' kan worden van 'geluiden horen' en dat het een reactie van de hersenen is. Met een (f)MRI scan kan het hersengebied gelokaliseerd worden waar de tinnitus actief is.

Oorzaken:
Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor  tinnitus:

Vaak zie je een overlap tussen deze oorzaken.

Tinnitus komt vaak gelijkertijd voor met hyperacusis, dat letterlijk vertaald uit het Grieks staat voor 'teveel horen'.


Tip!
Download een decibel-app. Is het geluid harder dan 80 decibel? Neem dan maatregelen. De huidige wetgeving vindt dat muziek tot 103 decibel mag gaan op party's, discotheken etc. Let op dit is mèt oordoppen in....Dat is vele malen hoger dan wat gezond zou zijn.

Luister goed!
Veel namen over geluidgevoeligheid worden op één hoop gegooid. Op de pagina hyperacusis leggen we de verschillen uit tussen:

 

Ervaren?
Wil je ervaren wat iemand hoort met tinnitus? Hieronder staat een filmpje met de verschillende tinnitusgeluiden.
Onderaan de pagina van oorcheck en op de pagina van stichting Hoormij zijn ook verschillende geluiden te beluisteren, zoals de piep, de ruis, de brom, bonk en fluittoon.

Veel gestelde vragen (externe links)


Meer Info:

Patiëntenvereniging en vraagbaak: www.stichtinghoormij.nl/nl-nl/tinnitus
De Commissie tinnitus van de NVVS kan je in contact brengen met lotgenoten.
Overzicht van locaties van Audiologische Centra: www.fenac.nl/fenac/locaties/
https://www.kno.nl/patienten-informatie/oor/oorsuizen/

Zelfhulpboeken en behandeling
De behandelopties hebben een medische, audiologische of psychologische basis. Tinnitus is meestal niet te genezen. Wel kan de hulp bestaan uit het doorbreken van de vicieuze cirkel om niet langer gefixeerd zijn op de geluiden. Ook kan iemand leren omgaan met de klachten als spanning en vermoeidheid die tinnitus kunnen geven. Zo kan het leven met tinnitus dragelijker worden.
De "behandeling" hangt dus af van de de oorzaak. Neem daarvoor contact op met je arts of met een audicien.

Er zijn ook info en zelfhulpboeken op de markt:
Boek van psycholoog en tinnitus specialist Arno Lieftink: 'Oorzaken'. Arno Lieftink werkt in het UMC Utrecht en Erasmus ziekenhuis Rotterdam.
Boek van psycholoog Olav Wagenaar: 'Eerste hulp bij oorsuizen'.

Tinnitus filmpje Hoorzaken.nl: