Herken snel een beroerte !

De 3 meest voorkomende signalen zijn:

 • een scheve mond of tong
 • verwarde spraak
 • een lamme arm.


Herken je deze signalen? Noteer het tijdstip. Bel dan direct 112!

Hoe sneller in het ziekenhuis hoe beter.
beroertealarm-3.jpg

pijl-4.jpg

Door krachtige medicijnen waardoor het bloedstolsel oplost, kan bij een herseninfarct de afsluiting van de slagader in de hersenen in bepaalde gevallen worden opgelost, waardoor de schade beperkt blijft. Dat moet binnen vier en half uur beginnen na de eerste verschijnselen van een beroerte. NB! Een hersenbloeding kan níet met bloedverdunnende middelen worden verholpen. De arts zal daarom eerst moeten weten of het een hersenbloeding is of een herseninfarct. Voor beide situaties geldt: 'hoe sneller in een ziekenhuis hoe beter'.

Vrouwen vertonen vaker atypische symptomen, zoals desoriëntatie, verwarring en/of bewustzijnsverlies. In geval van twijfel neem het zekere voor het onzekere en bel 112!


Snelle check:

Mond, Spraak, Arm = Beroerte alarm

FAST = Face, Arm, Speech, Time (tijdstip noteren)

PLAT = (laten) Praten, Lachen, Armen beide omhoog, Tong naar buiten

pijl.jpg

Praten – Is er sprake van een abnormale houding van de mond en vreemd praten?

Stel een simpele vraag, zoals: welke dag van de week is het vandaag? Waar zijn we nu? Let op onduidelijk en verward spreken.

Lachen – Vraag om te lachen en de tanden te laten zien. Hangt de mond scheef, met een mondhoek duidelijk naar beneden?

Armen – Is de houding van de arm abnormaal?

Vraag om de ogen dicht te doen en beide armen recht vooruit te strekken, handpalm naar boven en dat dertig seconden vol te houden. Bij een beroerte zal een van beide armen naar beneden zakken of gaan rondzwalken. Om verwarrend corrigeren tegen te gaan is het belangrijk dat de ogen gesloten blijven.

Tong naar buiten + tijdstip. Vraag of de persoon de tong naar buiten kan steken. Heeft de persoon moeite om dit te doen? Of staat de tong scheef?
pijl-1.jpg

Noteer het tijdstip van de beroerte en bel 112.

In het ziekenhuis wil men dit graag weten, omdat de behandeling van een beroerte die zich kort geleden heeft voorgedaan anders is dan van een oudere beroerte. Minimaliseer de klachten niet!
pijl-6.jpg

Alle plotselinge symptomen: (symptomen verschillen per persoon)
Dit zijn de alarmbellen:

Sommige symptomen waren soms de énige genoemde klacht.

 • Plotselinge zwakte of verlamming in de arm, het been of aan één kant van het lichaam; in arm of been. Slapend been. De arm niet goed kunnen sturen; alsof je arm een eigen leven leidt. Niet meer kunnen schrijven. Veranderd handschrift.
 • Scheve tong.
 • Verdoofd gevoel aan één kant van het lichaam.
 • Hangende gezichtshelft; één mondhoek, één ooglid.
 • De pupil van dat oog met afhangend ooglid kan heel klein zijn.
 • Minder goed zien met één of beide ogen. Verlies van gezichtsvermogen, kleiner wordend gezichtsveld. Donkere vlek in de ooghoek. Plotseling verlies van het gezicht in een oog, een hangend oog of dubbelzien. Wegdraaiende ogen.
 • Afname van kracht.
 • Afname van coördinatie.
 • Duizeligheid. Draaiduizeligheid, vaak gepaard gaande met misselijkheid, braken, koorts, hikken of moeilijkheden met slikken. Evenwichtsstoornissen.
 • Zeer zware hoofdpijn die plotseling ontstaat. Stekende hoofdpijn. Migraine bij mensen die daaraan lijden. Soms is er een gevoel alsof er spelden in het hoofd worden gestoken.
 • Bewustzijnsvermindering, bewustzijnsverlies of plotselinge slaperigheid.
  • waaronder ook véél willen slapen
 • Onduidelijke of verwarde spraak. Taalproblemen, langzamer of moeizamer spreken of niet kunnen spreken.
 • Gedesoriënteerd zijn, verward overkomen
 • Moeite met het begrijpen van gesproken taal.
 • Verdoofd gevoel aan één kant van het lichaam, niet helemaal in het hier en nu zijn.
 • Misselijkheid en braken.
 • Moeite met slikken of hoesten.
 • Zomaar een val, omvallen.
 • Sommige mensen vertonen gedrag alsof ze dronken zijn.
 • Emotionele labiliteit.
 • Moeite met ademhalen.
 • Alleen maar een 'knap-je' voelen in het hoofd en weten dat er iets aan de hand is.
 • Niet kunnen denken.
 • Niet kunnen lezen.
 • Je beroerd voelen.
 • Het zien van regenboogkleuren om lampen heen.
 • Het zien van vlekken.

Sommige mensen zijn naar huis gestuurd met een diagnose burn-out. Het bleek achteraf een beroerte (CVA).


Opgesomd: Sommige symptomen waren soms de énige genoemde klacht:


Informatie

Van alle beroertes is ongeveer:

Er zijn wel acht pagina's over de verschillende soorten hersenbloedingen beschreven en vijftien pagina's over de verschillende herseninfarcten
We beschrijven de klachten per slagader, bij letsel via deze link.

Gevolgen

Op de pagina lichamelijke gevolgen gaan we uitgebreid in op alle mogelijke lichamelijke gevolgen. Zie eveneens de pagina gevolgen op emotie en gedrag.
Of de pagina cognitieve gevolgen en de pagina "onzichtbare gevolgen van hersenletsel". Een beroerte valt namelijk onder niet aangeboren hersenletsel.