Halfzijdige verlamming links met letsel in de rechter hersenhelft / Hemiplegie

Rechterhersenhelft   

De grote hersenen bestaan uit twee hersenhelften (hemisferen). Grofweg speelt de rechterhersenhelft een rol bij non-verbale zaken, en de linkerhersenhelft meer met de verbale zaken als taal. Grofweg stuurt de rechterhersenhelft het linkerdeel van het lichaam aan en omgekeerd. Bij een halfzijdige verlamming aan de linkerkant van het lichaam heeft er een beroerte in de rechterhersenhelft plaatsgevonden.

De rechterhersenhelft bestuurt het proces hoe we leren, non-verbale communicatie en controleert bepaalde vormen van het gedrag. Bij letsel in deze hersenhelft kunnen problemen ervaren worden met het geheugen en concentratievermogen, en ook kan de getroffen persoon overmatig praten. Deze persoon kan een verminderde gewaarwording hebben als ook verminderde ruimtelijke vaardigheden.

 

Symptomen na een beroerte of ander letsel in de rechterhersenhelft:

(De ene mens met een beroerte of ander letsel in deze hersenhelft heeft misschien één of twee van deze klachten, de ander heeft er meerdere:) 

 • bewegingsstoornissen

 

 • gevoelsstoornissen, zwakte of verlamming aan de linkerkant van het lichaam

 

 • verminderd gezichtsvermogen aan de linkerkant van beide ogen. Alsof beide brillenglazen aan de linkerkant zijn afgeplakt per glas (hemianopsie)

 

 • niet beseffen dat de linkerzijde van het lichaam of ruimte bestaat neglect,

 

 • het gevoel voor ruimte en tijd kan slecht zijn waardoor iemand diepte, vorm, kleur en afmetingen niet kan inschatten en verdwaalt. ruimtelijk inzicht problemen

 

 • visueel ruimtelijke problemen

 

 • vaak heeft iemand weinig inzicht in zijn eigen gedrag, problemen en beperkingen (anosognosie)

 

 • minder inzicht

 • hij /zij ‘snapt’ de sociale situaties niet of minder

 

 • taal wordt vaak te letterlijk genomen en grapjes en achterliggende boodschappen worden niet gauw begrepen

 

 • moeite met het begrijpen van humor

 

 • moeilijk inschatten wat de ander aan emotie in de stem legt als boosheid,opluchting, verdriet, vreugde  (prosodie )

 

 

 • moeite met het overzien van het geheel

 

 • niet meer weten hoe je je moet aankleden in welke volgorde (apraxie)

 

 • snel, impulsief gedrag en soms onaangepast gedrag

 

 • soms weinig rekening houden met anderen

 

 • zichzelf overschatten

 

 • verminderde zelfcontrole

 

 • sneller 'aangebrand zijn'

 

 • verminderd ziekte inzicht

 

 • grotere kans op depressie na 1-6 maanden na de beroerte zie onderzoek N. Wei and W. Yong Post stroke depression PSD; Journal of neurology.Wat is het verschil tussen hemiparese en hemiplegie?

Halfzijdig verlamd, halfzijdige uitval of hemiparese of hemiplegie?
Aan een zijde van het lichaam kunnen zowel  arm-, hand-, been- en gezichtsspieren worden beïnvloed. Het kan ook zijn dat alleen de arm wordt aangetast, of alleen het been of gezicht spieren.


De terminologieën om deze halfzijdige uitval te benoemen worden nog al eens door elkaar heen gebruikt.

Hemiparese = éénzijdige zwakte ('parese').

Hemiplegie - éénzijdige verlamming ('plegie').

De woorden 'hemiparese' en 'hemiplegie' worden naast elkaar gebruikt in de praktijk.
In feite betekent 'hemi' eenzijdig. 'Plegie' betekent een complete verlamming en 'parese' betekent een gedeeltelijke verlamming;

 

Hemiparese treft ongeveer 80 procent van de mensen met een beroerte. Ook andere vormen van hersenletsel kunnen een hemiparese tot gevolg hebben. De zwakte of verlamming kan een grote invloed hebben op het dagelijks leven zoals eten, zichzelf aankleden, toiletbezoek e.d.

Er bestaan een ziekte waarbij de verlammingen wisselend komen en gaan. Die ziekte heet Alternating Hemiplegia of Childhood afgekort tot AHC. De verlammingen kunnen beiderzijds zijn en halfzijdig.

 

Hersenkwabben

De hersenhelft is ook weer verder onderverdeeld in kwabben. Lees meer over specifieke klachten in die gebieden:

File:Four lobes.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bronnen:

Eyskens, E., Feenstra, L., Meinders, A. E., Vandenbroucke, J. P., & Van Weel, C. (1997). Codex Medicus (10e ed.). Maarssen, Nederland: Elsevier Gezondheidszorg.
Hersenletsel-uitleg © 2013

Kuks, J. B. M., Snoek, J. W., Oosterhuis, H. G. J. H., & Fock, J. M. (2003). Klinische neurologie (15e ed.). Houten, Nederland: Bohn Stafleu van Loghum.

Wei, N., Yong, W., Li, X., Zhou, Y., Deng, M., Zhu, H., & Jin, H. (2014). Post-stroke depression and lesion location: a systematic review. Journal of Neurology, 262(1), 81–90. https://doi.org/10.1007/s00415-014-7534-1