Letselschade

Letselschade is een precair onderwerp....en gaat niet in de kouwe kleren zitten. Het woord schuldvraag kan al allerlei gevoelens omhoog brengen die niet bevorderlijk zijn voor het dóórgaan met een 'veranderd leven'. Wat zonder hersenletsel vanzelfsprekend was, is ineens een uitdaging. Soms zelfs een onoverkomelijk probleem. 'Hersenletsel-uitleg' heeft een paar vragen rondom letselschade voorgelegd aan een expertise bureau, dat als integer bekend staat. De vragen en antwoorden hebben wij hier vastgelegd:

 

Wat is letselschade?

Letselschade is de (lichamelijke of geestelijke) schade die u lijdt als gevolg van bijvoorbeeld een verkeers- of bedrijfsongeval of een medische fout. Wanneer iemand anders verantwoordelijk is voor dit ongeval en het ontstane letsel, dan kunt u de veroorzaker hiervoor aansprakelijk stellen. Gelukkig is er in de meeste gevallen een verzekeringsmaatschappij die (namens de veroorzaker) de schade dekt en moet betalen.

 

Do’s and don’ts

Het regelen van een letselschadezaak is in de meeste gevallen een ingewikkeld en bovendien emotioneel erg belastend proces. U krijgt met veel verschillende partijen en uiteenlopende belangen te maken. Bovendien kan het beantwoorden van de ‘schuldvraag’, het vaststellen van de hoogte van de schade en vergoeding daarvan door de wederpartij tot vervelende discussies leiden.

 

Daarom is het meer dan verstandig om u door een deskundige belangenbehartiger te laten bijstaan en dit traject niet zelf op te pakken. U heeft immers al genoeg om u zorgen over te maken. Belangrijk is om een onafhankelijk bureau dat uitsluitend voor letselschadeslachtoffers optreedt uit te kiezen dat is aangesloten bij het Keurmerk Letselschade.

 

U kunt de behandeling van de schadezaak dan dus ook het beste overlaten aan een professional en u zelf richten op uw (eventuele) herstel en het omgaan met de nieuwe situatie.

Wat u vooral niet moet doen, is zelf de discussie met een verzekeraar aangaan. Dat kost u alleen maar erg veel energie. Energie die u beter voor een ander doel kunt gebruiken. Als een verzekeraar contact opneemt voor een persoonlijk gesprek is het altijd zaak om, als die er nog niet is, zelf een belangenbehartiger in te schakelen die namens u ook bij het gesprek aanwezig is.

 

Hoe zit het met de kosten van die belangenbehartiger?

Wanneer de aansprakelijkheid is erkend, is wettelijk geregeld dat een slachtoffer zich mag laten bijstaan door een deskundige. De kosten van die deskundige moeten dan ook door de aansprakelijke partij worden vergoed. Een deskundige belangenbehartiger kost u dus veelal niets.

 

Is de aansprakelijkheid niet op voorhand geheel duidelijk? Neem dan in ieder geval ook telefonisch of per mail contact op met ons bijvoorbeeld. Letselschade.com. Wij zullen altijd naar uw verhaal luisteren en op basis daarvan een advies geven. Uiteraard is een dergelijk advies ook altijd kosteloos.