Kennissite gemaakt door professionals en ervaringsdeskundigen sámen. Erkend door zorgprofessionals en patiëntenorganisaties. Winnaar Gouden Speld van Verdienste voor opvallend goed werk voor mensen met hersenletsel

Home » Gevolgen » Cognitieve gevolgen » Disharmonisch profiel

Disharmonisch profiel

Een neuropsychologisch onderzoek of NPO kan een disharmonisch intelligentieprofiel aan het licht brengen dat bij veel mensen met hersenletsel voorkomt.
Enerzijds kan iemand verbaal sterk zijn, dus zich goed kunnen uiten met spreken, maar anderzijds kan diegene op uitvoerende taken heel slecht scoren; zoals niet kunnen plannen of overzien (performaal).


De cognitie wordt gemeten met een intelligentietest. Deze meet een totaal IQ (TIQ). Dit is verdeeld over een verbaal deel (VIQ), gericht op verbale kennis en vaardigheden, en een performaal deel (PIQ), gericht op handelingsgericht denken.

 

Er kunnen érg grote verschillen bestaan tussen het VIQ en het PIQ en dan wordt gesproken over een disharmonisch intelligentie profiel of de verbaal performaal kloof. 

 

De moeite kan liggen in één of meerdere functies:

 • plannen
 • organiseren 
 • timemanagement, tijd goed inschatten en daarin taken kunnen indelen
 • anticiperen
 • overstijgend denken
 • abstract en conceptueel denken
 • multitasking 
 • doelgericht gedrag
 • probleemoplossend vermogen
 • cognitieve flexibiliteit
 • emotieregulatie
 • sociaal invoelbaar reageren
 • zelfinzicht (wat is jouw aandeel in gebeurtenissen)
 • werkgeheugen (wat is relevant en wat niet om te onthouden, hoe zorg je dat je iets onthoudt , en zorgt ervoor dat je iets uit je lange termijn kan opdiepen)
 • aandacht richten en volhouden
 • inhibitie (vermogen om je gedrag af te remmen)

Lijst van:Dautzenberg et al., 2008; Smidts & Huizinga, 2009; de Sonneville, 2005

 

Overigens kan dit fenomeen ook voorkomen bij hoogbegaafden en autistiforme aandoening en zelfs bij angststoornissen. 

 

Het is belangrijk voor de omgeving en de persoon in kwestie om te weten dat deze handicap zich voordoet. De omgeving overschat anders de persoon met hersenletsel veelvuldig.