12 hersenzenuwen

De 12 hersenzenuwen en hun ligging

De 12 hersenzenuwen en hun ligging

Er zijn 12 paar hersenzenuwen die rechtstreeks uit de onderkant van de hersenen komen. Er zijn 31 paar ruggenmergzenuwen.

 

De hersenzenuwen verbinden de hersenen vooral met de hoofd en nekstreek. De ruggenmergzenuwen splitsen zich steeds verder op in vertakkingen door het hele lichaam.

Nummering
De nummering van de hersenzenuwen komt door de volgorde waarin zij ontspringen uit de hersenstam. De nummering loopt van voor naar achter.

Romeinse cijfers
De hersenzenuwen worden genummerd met Romeinse cijfers. I =1, II =2, III =3,
IV = 4, V =5, VI =6, VII =7, VIII =8, IX =9, X =10, XI =11, XII =12.

Afkortingen
De afkorting voor een zenuw is n. of N. Dat komt van het Latijnse woord nervus.
Soms wordt de afkorting CN gebezigd Dat is de Engelse afkorting voor cranial nerve; hersenzenuw. Bijvoorbeeld CN X is dan de 10e hersenzenuw of nervus vagus.

N I nervus olfactorius - reukzenuw

 1. De nervus olfactorius geeft informatie over geur aan de hersenen. Het is de kortste en oudste zenuw van de 12 hersenzenuwen.

  Engelse naam is olfactory nerve

N II nervus opticus - optische zenuw

2e hersenzenuw. Deze nervus opticus brengt informatie van fotoreceptoren van het netvlies naar de hersenen. Het gaat dus om visuele prikkels. Vanaf de optische schijf waar de zenuwvezels samenkomen vormt het samen de oogzenuw.

Engelse naam is optic nerve

N III nervus oculomotorius - oogbewegingszenuw

3e hersenzenuw. Deze zenuw heeft twee kernen (somatische én viscerale efferente motorische zenuw). Het is de belangrijkste motorische zenuw die het oog bedient. Het stuurt vier van de zes uitwendige oogbolspieren aan. Het zorgt ook voor de pupilgrootte om aan te passen aan de hoeveelheid licht.

Engelse naam is oculomotor nerve

N IV nervus trochlearis - uitwendige oogzenuw

4e hersenzenuw. Deze zenuw speelt een rol bij oogbewegingen doordat het de buitenste schuine uitwendige oogspieren bedient (extraoculaire spieren of extrinsieke oculaire spieren).

Er zijn zes extraoculaire spieren; vier recti-(rechte) spieren en de superieure en inferieure schuine spieren:

 • m rectus inferior
 • m rectus superior
 • m rectus lateralis
 • m rectus medialis
 • m obliquus inferior
 • m obliquus superior
  samen sturen zij de bewegingen van de oogbol.

  Engelse naam is trochlear nerve

N V nervus trigeminus - drielingzenuw

5e hersenzenuw. Nervus trigeminus -drielingzenuw. Zoals de naam al doet vermoeden bestaat deze zenuw uit drie onderdelen. Het sgeeft gevoelsinformatie naar de hersenen van het hoofd en het gelaat. Het geeft informatie aan de kauwspieren. Het spant het trommelvlies en het zachte gehemelte én neemt de gevoeligheid van het gezicht en de slijmvliezen waar.

 1. nervus oftalmicus / oftalmische zenuw / oogzenuw (CN V1) gevoel van de huid van het voorhoofd, de oogkas, oogleden wenkbrauwen, de neus en neusholte
 2. nervus maxilaris /maxillaire zenuw (CN V2) gevoel van het onderste ooglid, wangt, rondom het jukbeen en de bovenlip, bovenkaak, neus, tandvlees, tanden en kiezen
 3. nervus mandibularis /mandibulaire zenuw / onderkaak zenuw (CN V3) de huid van de mond (buccale huid), tanden, speekselklieren, voorste deel van de tong, onderlip, de huid van de slapen en onderkaak.

  Engelse naam is trigeminal nerve

N VI nervus abducens - zijwaartse oogbewegingszenuw

6e hersenzenuw. Deze zenuw stuurt de zijdelingse rechte oogspier (laterale extraoculaire rectusspier) aan waardoor het oog naar opzij kan draaien.
Engelse naam is abducens nerve

N VII nervus facialis - aangezichtszenuw

7e hersenzenuw. Nervus facialis. Dit is een gemengde zenuw van het aangezicht.

 • De gevoelszenuwen (sensorische of sensibele) geven informatie door aan de hersenen over drukverschillen /drukwaarnemingen in het gezicht.
 • Het geeft sensorische informatie van smaak door aan de hersenen van het voorste 2/3e deel van de tong.
 • De bewegings- (motorische) zenuwen sturen de gezichtsuitdrukkingen aan. Ze sturen voorts de speekselklieren en traanklieren aan.

  Engelse naam is facial nerve

N VIII nervus vestibulocochlearis - gehoor- en evenwichtszenuw

De 8e hersenzenuw is een speciale somatische afferente zenuw. Het bestaat uit twee delen:

 • de vestibulaire zenuw zorgt voor balans en beweging; evenwichtsinformatie, de positie en beweging van het hoofd
 • de cochleaire zenuw maakt horen mogelijk

  Deze zenuw is dus belangrijk voor het evenwicht en de oriëntatie in de ruimte.

  Engelse naam is vestibulocochlear nerve

N IX nervus glossopharyngeus - tong-keelzenuw

De 9e hersenzenuw. Nervus glossopharyngeus. Deze zenuw geeft zintuiglijke (sensorische) informatie van de smaakpapillen en zorgt ervoor dat iemand iets proeft (= smaak).
Geeft beweging (motorische) informatie door om het slikken mogelijk te maken aan nekspieren.
Het stuurt speekselklieren aan voor speekselafscheiding.
Het geeft viscerale en algemene sensatie in de mondholte.

Engelse naam is glossopharyngeal nerve

N X nervus vagus - zwervende zenuw /pneumogastrische zenuw

10e hersenzenuw. Nervus vagus. Soms wordt deze zenuw nog de nervus parasympathicus genoemd.
Het is de langste hersenzenuw van de 12 hersenzenuwen. Het daalt door de nek en hals helemaal naar naar de borst- en buikholte.
De nervus vagus brengt informatie over de toestand van de organen naar de hersenen.
Omgekeerd stuurt deze zenuw ook signalen naar de verschillende organen van het lichaam en speelt daarbij een grote rol bij veel verschillende functies in het lichaam.

Het regelt bijvoorbeeld een deel van de uitwendige akoestische gehoorgang (horen), harde hersenvlies (dura mater) van de achterste schedelgroeve, de aansturing van het gehemelte, de keelholte en het strottenhoofd en daarmee het slikken en proeven. Het regelt autonome functies als hartslag, bloeddruk, ademhalen, spijsverteren en de blaasfunctie.

Het regelt de spieraansturing van de bronchiën (luchtwegvertakkingen), longen, stembanden, klierafscheiding, spierbesturing van de tong en verschillende spieren van het zachte gehemelte, de keelholte en het strottenhoofd en stembanden. Het regelt de voortbeweging van voedsel (peristaltiek) van maag tot aan de linker buiging van de dikke darm en stuurt andere buikorganen aan als lever, milt, alvleesklier enzovoorts enzovoorts.

Opgesomd:

 • Harde hersenvlies
 • Uitwendigeakoestische gehoorgang
 • Tong
 • Keelholte
 • Stembanden
 • Slokdarm
 • Strottenhoofd
 • Luchtpijp
 • Luchtpijpvertakking / luchtwegvertakking
 • Ademhalen
 • Hart
 • Bloeddruk
 • Maag
 • Lever
 • Alvleesklier
 • Milt
 • Darmen
 • Ontsteking
 • Pijn en pijnregulatie
 • Stemming en stressniveaus

De nervus vagus reguleert ook het parasympathisch zenuwstelsel dat het lichaam in een toestand van rust en herstel kan brengen.
Het kan de hartslag vertragen en de bloeddruk verlagen en de spijsvertering op gang brengen.
Het regelt daarmee het beheersen van stressniveaus.

De nervus vagus heeft vier vagale kernen die de cardiovasculaire (hart- en bloedvaten) respiratoire (ademhaling) en voedingssystemen (vertering- en klierafscheiding) bewaken.

Recente onderzoeken hebben aangetoond dat deze tiende hersenzenuw ook betrokken is bij ontsteking, stemming en pijnregulatie. Stimulatie van de n.vagus of vagale stimulatie is het domein van vele onderzoekers om te bezien of verlichting van klachten gerealiseerd kan worden. Eén van de methoden die veel toegepast wordt, is Heartmath: door middel van biofeedback op hartritme lijken de deelnemers inzicht te krijgen hoe ze omgaan met stress en hoe ze zichzelf in een meer optimale toestand kunnen brengen.

Engelse naam is vagus nerve

N XI nervus accessorius - bijkomstige of bijkomende zenuw / spinale zenuw

11e hersenzenuw. nervus accesorius. Deze zenuw regelt de draaibewegingen (rotatiebewegingen) van het hoofd en de schouders.
Twee belangrijke spieren worden aangestuurd door de nervus accesorius:

 1. de monnikskapspier (musculus trapezius)
 2. de borstbeensleutelbeentepelspier (musculus sternocleidomastoïdeus) Genoemd naar drie punten waar de spier aan vastzit. Het borstbeen (sternum), het sleutelbeen (clavicula) en tepelvormig uitsteeksel van het slaapbeen (processus mastoïdeus) bij het oor.

De 11e hersenzenuw is een vertakking van de nervus trigeminus en het ruggenmerg tussen de eerste en de vierde rugwervel. Bij schade kan iemand zijn schouder minder goed naar het hoofd bewegen en staat het hoofd scheef.
De zenuwwortels die uit de nekwervelkolom komen vormen eerst in de nek een netwerk (cervicale plexus) van zenuwen.

Engelse naam is accessory nerve

N XII nervus hypoglossus - ondertongzenuw

Deze zenuw speelt een rol bij het aansturen van de tongspieren. Het is heel belangrijk voor functies als spraak en slikken.

 

Engelse naam is hypoglossal nerve


Motorisch, sensibel of autonoom? Afferent of efferent?

In welke richting gaat de informatie? Van of naar de hersenen? Of allebei?

 • Als informatie vanuit de hersenen naar de uiteinden van het lichaam gaat (periferie) dan wordt dat een "efferente" (motorische) zenuw genoemd.
  Motorische hersenzenuwen zijn:  n III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI en XII
 • Omgekeerd als de informatie uit het lichaam (periferie) juist naar de hersenen gaat is dat een een "afferente" (sensorische) zenuw.
  Sensibele hersenzenuwen zijn:  n I, II, V, VII, VIII, IX
 • Als zowel informatie van de hersenen gaat naar het lichaam en van het lichaam naar de hersenen is het een gemengde /autonome zenuw met gecombineerde sensorische en motorische functie.
  Gemengde /Autonome hersenzenuwen zijn: n III, VII, IX en X.

 • Ruggenmergszenuwen zijn altijd gemengde zenuwen.

Viscerale efferente zenuw
Dit soort zenuw zenuw geeft informatie door aan gladde spieren, hartspier of klieren. Visceraal is vaak (er zijn uitzonderingen) synoniem voor autonoom in het autonome zenuwstelsel.

Somatische efferente zenuw

Dit soort zenuw zenuw geeft informatie door aan de huid of skeletspieren. Algemene somatische efferente zenuwbanen bevatten informatie van de proprioceptie (informatie over beweging en positie) van spieren, pezen en gewrichten.

Ezelsbruggetjes hersenzenuwen:

Er bestaan meerdere ezelsbruggetjes om te onthouden of een hersenzenuw sensorisch (s) is, motorisch (m) of gemengd (b) is, waarbij de b staat voor both:
Some say money matters, but my brother says big brains matter most.

Naam ezelsbruggetjes:
Er zijn ook ezelsbruggetjes om de namen van de hersenzenuwen te onthouden in de volgorde van 1- 12:
Op Ons Oude Tuin Terras At Frits Verse Groente Van Albert Heyn

Op N. Olfactorius
Ons N. Opticus
Oude N. Occulomotorius
Tuin N. Trohlearis
Terras N. Trigeminus
At N. Abducens
Frits N. Facialis
Verse N. Vestibulo-cochlearis
Groente N. Glosso-pharyngeus
Van N. Vagus
Albert N. Accessorius
Heijn N. Hypoglossus

Welke gevolgen heeft schade aan de zenuwen?

De uitleg over welke gevolgen er kunnen zijn bij schade aan de 12 hersenzenuwen wordt uitgelegd op de pagina neurologisch onderzoek

Afbeelding: By BruceBlaus. :Blausen.com staff (2014). "Medical gallery of Blausen Medical 2014". WikiJournal of Medicine 1 (2). DOI:10.15347/wjm/2014.010. ISSN 2002-4436. - Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28761813