Kennissite gemaakt door professionals en ervaringsdeskundigen sámen. Erkend door zorgprofessionals en patiëntenorganisaties. Winnaar Gouden Speld van Verdienste voor opvallend goed werk voor mensen met hersenletsel

Home » Over ons » Over ons - wie zijn wij » Patientenbelangen organisatie +FBgroep

Patiëntenbelangen organisatie én Facebookgroep

Onze naam: 

Patiëntenbelangenorganisatie Project Overprikkeling bij hersenletsel.

Ons logo:

Wetenschappelijk onderzoek Overprikkeling nieuws

30 oktober 2020

“Er is massaal gehoor gegeven aan onze oproep om mee te doen aan ons onderzoek naar OVERPRIKKELING!  Iedereen die de vragenlijst heeft ingevuld: HEEL VEEL DANK. Als het goed is hebt u ook allemaal een rapportage met uw eigen scores ontvangen van Onderzoeksbureau Soffos. Het was de bedoeling om op 31 oktober 2020 de eindrapportage te publiceren. Die datum gaan we helaas niet halen.

 

Uw antwoorden hebben zo’n schat aan gegevens opgeleverd dat we liever kiezen voor een kwalitatief sterk eindverslag dan voor een snelle rapportage. Met een dag of 10 kunt op deze site een tussenrapportage verwachten. We beloven dat het wachten de moeite waard zal zijn.” 

Op weg naar oplossingen en hulpmiddelen 

Wij zijn een erkende patiëntenbelangenorganisatie voor mensen met hersenletsel én overprikkelingsklachten, aangesloten bij de Dutch Brain Council. We beperken ons niet alleen tot Nederland; we zijn wereldwijd actief. Zie ook onze internationale pagina. Maar we zijn wel één van de weinige belangengroepen die geen lidmaatschapsgeld vragen!

 

Wat doet Project Overprikkeling?

Informeren van patiënten en professionals, overprikkelingsprobleem in kaart brengen en fondsen werven voor wetenschappelijk onderzoek.
Mogen wij u attenderen dat Team Hersenletsel-uitleg.nl wereldwijd de eerste is geweest die het probleem overprikkeling bij hersenletsel in kaart heeft gebracht sinds 2013? Tevens de eerste die het probleem óp de kaart heeft gezet. Nu willen we graag het wetenschappelijk onderzoek hiernaar afronden.

 

Wij hebben een kennisbank opgezet met allerlei onderwerpen over overprikkeling, beschikbaar voor onze achterban, middels een wachtwoord.
Wij zijn samenwerkingspartner voor het eerste prikkelarme wooninitiatief ter wereld. Naar onze mening moeten er veel meer zorgwoningen verrijzen voor mensen met hersenletsel én overprikkeling. Ongeveer de helft van de mensen met hersenletsel heeft een verstoorde prikkelverwerking, maar zij zijn wel een vergeten doelgroep...

 

Wij willen dat er hulpmiddelen ontwikkeld worden en zoeken fabrikanten om dat te doen.  Wij waren zelf vergevorderd in het ontwikkelen van een hulpmiddel tegen geluidoverprikkeling. Het concept was zelfs genomineerd door de Hersenstichting voor de hersenbokaal 2016 en heeft de 2e prijs gewonnen. Lees meer.. 

Voor wie is Project Overprikkeling?

Een ieder met overgevoeligheid voor sensorische/zintuiglijke prikkels bij NAH Niet Aangeboren Hersenletsel  (óók MS, en andere neurodegeneratieve aandoeningen ME, hypofyselijden, whiplash en neurologische gevolgen door COVID-19) en daardoor ernstig beperkt wordt in het functioneren. Lees citaten van mensen hoe overprikkeling ervaren wordt!

Wij beperken ons echter dus alleen tot overprikkeling bij hersenletsel en richten ons niet op HSP, burn-out, PTSS, gegeneraliseerde angsten, ASS, Sensorische Integratiestoornis en andere ontwikkelingsstoornissen.

Waarom is Project Overprikkeling nodig?

Het probleem overprikkeling bij hersenletsel moet bekend, herkend en erkend worden. In de maatschappij en binnen de medische – en wetenschappelijke wereld. Als we een oplossing vinden, is het belangrijk om als één doelgroep op te treden en de Zorgautoriteit te vragen hulpmiddelen te vergoeden middels ziektekostenverzekeraars. 

We willen benadrukken dat we niet onderzoek willen naar 'trainingen'.      

Zie ook de nieuwe specifieke website van ons project.

 

Aanmelden

Moet jij leven met hersenletsel en heb je last van een vorm van ernstige (sensorische) overprikkeling? Dat wil zeggen nergens naar toe kunnen gaan in verband met alles wat je hoort en ziet.

Wil je op de hoogte gehouden worden van productontwikkelingen en research resultaten? Met een stevig fundament – een grote doelgroep – kunnen we meer voor elkaar krijgen.  Wil je herkenning en erkenning van je klachten? Melde je aan bij onze Facebookgroep. Je bent niet alleen. Het kost niets!

 

Facebook groep specifiek voor overprikkeling bij hersenletsel=waar je alle vragen kunt stellen.

We hebben een vanaf 1 maart 2017 een geheime groep op Facebook , specifiek voor mensen met overprikkelingsklachten bij hersenletsel. Opgelet!


Deze groep is alleen voor volwassenen en niet voor mensen met HSP, ASS, PDD-NOS, Burn-out, PTSS, gegeneraliseerde angststoornis, FNS e.d.


Een "geheime groep" betekent dat je vrienden op FB niet mee kunnen lezen. Gesloten voor professionals, partners of andere belangstellenden. Voor partners, familie en ouders hebben we een eigen groep, volg deze link. 

 

 

Meld je aan als je lotgenoot bent met hersenletsel, whiplash, MS, neurodegeneratieve aandoeningen, ME of met hypofyselijden, neurologische gevolgen van COVID-19 via dit onderstaande e-mailformulier. Dan krijg je na kort overleg met jou een uitnodiging per mail van Facebook. Klik op de blauwe knop in die officiële Facebookmail: "Lid worden". Dan opent een browser waar je opnieuw moet inloggen bij Facebook.  Daarná ben je lid! Welkom!


NOGMAALS: Deze groep is alleen voor volwassenen en niet voor mensen met HSP, ASS, PDD-NOS, Burn-out, PTSS, gegeneraliseerde angststoornis, FNS e.d.

Folder Overprikkeling
PDF – 200.5 KB
groepsafspraken FB groep Overprikkeling
PDF – 56.6 KB

Info i.v.m. de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming :

Als u zich op deze site aanmeldt voor de Facebookgroep verwerken wij enkele persoonsgegevens van u. Het doel van deze verwerking is het selecteren op juiste doelgroep. We slaan op: uw Facebooknaam,  uw e-mailadres en de genoemde klachten en oorzaak. Wij beveiligen deze gegevens goed en we zullen ze niet voor een ander doel gebruiken.


NB!!
Als later blijkt dat u op andere gronden dan met deze aanmeldingsgegevens lid bent geworden, houden wij ons het recht voor om u weer uit deze groep te verwijderen omdat groepsleden ook leren van elkaars ervaring met hersenletsel en we niet willen dat bestaande leden mogelijk andere klachten verwarren met hersenletselgevolgen. Het is uit een beschermend belang dat we de juiste leden toelaten.

Wil je donateur worden? Vanaf 5 euro per jaar help je onderzoeken te verwezenlijken naar overprikkeling.

Als je dit jaar al geld gegeven hebt dan tel je al als donateur mee, maar we willen dan graag je gegevens noteren. Vul je het dan alsnog in? Je kan altijd een mailtje doen als je je donateurschap wil opzeggen. Je helpt allen die lijden aan een onbekend en niet onderkend gevolg van hersenletsel. Dank je wel!

Info i.v.m. de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming :

Als u zich op deze site aanmeldt als donateur verwerken wij enkele persoonsgegevens van u. Het doel van deze verwerking is het registreren van de donateurs, om zo verantwoording af te kunnen leggen over de herkomst van onze gelden en om u een volgend jaar opnieuw om een donatie te kunnen vragen. We slaan op: uw voornaam of voorletters, uw achternaam, uw e-mailadres, IBAN en het bedrag dat u gedoneerd heeft. Wij beveiligen deze gegevens goed en we zullen ze niet voor een ander doel gebruiken. Als later blijkt dat u op andere gronden dan met deze aanmeldingsgegevens lid bent geworden, houden wij ons het recht voor om u weer uit deze groep te verwijderen omdat groepsleden ook leren van elkaars ervaring met hersenletsel en we niet willen dat bestaande leden mogelijk andere klachten verwarren met hersenletselgevolgen. Het is uit een beschermend belang dat we de juiste leden toelaten.