Patiëntenbelangen organisatie én Facebookgroep

Onze naam: 

Patiëntenbelangenorganisatie Project Overprikkeling bij hersenletsel.

Ons logo:

Wetenschappelijk onderzoek Overprikkeling nieuws

We zijn dankbaar dat het onderzoek naar overprikkeling is afgerond en gepubliceerd.
Lees alles op:
https://www.overprikkeling.com/onderzoek-overprikkeling

We kunnen nu stellen dat de klachten door overprikkeling een ziektebeeld vormen. Mensen kunnen daadwerkelijk FYSIEK ziek worden met neurologische klachten die ze eerder niet hadden of die versterkt worden tijdens een overprikkeling.

De klachten kunnen langzaam uitdoven. Dat uitdoven kan dagen, weken, maanden en soms jaren duren van één enkele zintuiglijke overprikkeling. (Cognitieve overprikkeling is in de regel milder).
Tussentijds kan iemand natuurlijk weer overprikkeld raken en dan kan die persoon in een chronische overprikkeling geraken. Voor hen is onze Facebookgroep.

Op weg naar oplossingen, hulpmiddelen en goede prikkelarme zorg

Wij zijn een erkende patiëntenbelangenorganisatie voor mensen met hersenletsel én overprikkelingsklachten, aangesloten bij de Dutch Brain Council. We beperken ons niet alleen tot Nederland; we zijn wereldwijd actief. Zie ook onze internationale pagina. Maar we zijn wel één van de weinige belangengroepen die géén lidmaatschapsgeld vragen!

Wat doet Project Overprikkeling?

Informeren van patiënten en professionals, overprikkelingsprobleem in kaart brengen en fondsen werven voor vervolg wetenschappelijk onderzoek. We willen fabrikanten op het belang wijzen van deze doelgroep zodat er GOEDE hulpmiddelen kunnen komen.

We geven kennis door op bestuurlijk niveau zodat uiteindelijk de zorg in Nederland en België in elke fase van het zorgproces kennis heeft van het ziektebeeld en er rekening mee kan houden. We willen uiteindelijk dat elke zorgaanbieder óók prikkelarme zorg kan aanbieden.

Mogen wij u attenderen dat Team Hersenletsel-uitleg.nl wereldwijd de eerste is geweest, die het probleem overprikkeling bij hersenletsel in kaart heeft gebracht sinds 2013? Tevens de eerste die het probleem óp de kaart heeft gezet. We hebben het onderzoek nu afgerond. https://www.overprikkeling.com/onderzoek-overprikkeling

Voor wie is Project Overprikkeling

Een ieder met overgevoeligheid voor sensorische/zintuiglijke prikkels bij NAH Niet Aangeboren Hersenletsel  (óók MS, en andere neurodegeneratieve aandoeningen ME, hypofyselijden, whiplash en neurologische gevolgen door COVID-19) en daardoor ernstig beperkt wordt in het functioneren. Mensen die neurologische klachten krijgen door de overprikkeling.
Het gaat dan niet om moeheid of hoofdpijn of mist in het denken. Want dat kan optreden bij elke vorm van overbelasting.

Het is niet voor mensen die door een ergotherapeut of trainingsmodule wèl geholpen kunnen worden. Het is voor mensen die nergens anders terecht kunnen.
Lees citaten van mensen hoe overprikkeling ervaren wordt!

 

Wij beperken ons echter dus alleen tot overprikkeling bij hersenletsel en richten ons niet op HSP, burn-out, PTSS, gegeneraliseerde angsten, ASS, Sensorische Integratiestoornis en andere ontwikkelingsstoornissen. Dat komt omdat mensen van elkaars ervaringen leren. Maar deze overprikkelingsvormen verschillen teveel van elkaar. Excuses.

 

Waarom is Project Overprikkeling nodig?

Het probleem overprikkeling bij hersenletsel moet bekend, herkend en erkend worden. In de maatschappij en binnen de medische – en wetenschappelijke wereld. Als we een oplossing vinden, is het belangrijk om als één doelgroep op te treden en de Zorgautoriteit bijvoorbeeld te vragen hulpmiddelen te vergoeden middels ziektekostenverzekeraars. 

 

We willen benadrukken dat we niet onderzoek willen naar 'trainingen'.      

Zie ook de nieuwe specifieke website van ons project.

Aanmelden

Moet jij leven met hersenletsel en heb je last van een vorm van ernstige (sensorische) overprikkeling? Dat wil zeggen nergens naar toe kunnen gaan en niet kunt deelnemen aan het openbare leven in verband met alles wat je hoort en ziet, omdat je er dan ziek van wordt.

Wil je op de hoogte gehouden worden van productontwikkelingen en research resultaten? Met een stevig fundament – één grote doelgroep – kunnen we meer voor elkaar krijgen. Wil je herkenning en erkenning van je klachten? Meld je aan bij onze Facebookgroep. Je bent niet alleen. Het kost niets!

Facebook groep specifiek voor overprikkeling bij hersenletsel=waar je alle vragen kunt stellen.

 

We hebben een vanaf 1 maart 2017 een geheime groep op Facebook, specifiek voor mensen met overprikkelingsklachten bij hersenletsel. Opgelet!

Een "geheime groep" betekent dat je vrienden of kwaadwillenden op FB niet mee kunnen lezen en je ook niet kunnen vinden. Facebook zal ook niet suggesties kunnen doen dat deze groep wat voor je kan zijn.
De groep is gesloten voor professionals, partners of andere belangstellenden. Voor partners, familie en ouders hebben we een eigen groep, volg deze link. 


Deze groep is alleen voor volwassenen en niet voor mensen met HSP, ASS, PDD-NOS, Burn-out, PTSS, gegeneraliseerde angststoornis, FNS e.d.

Meld je wel aan als je lotgenoot bent met hersenletsel, whiplash, MS, neurodegeneratieve aandoeningen, ME of met hypofyselijden, neurologische gevolgen van COVID-19 via dit onderstaande e-mailformulier.
We nemen contact met je op.

 

 

NOGMAALS: Deze groep is alleen voor volwassenen met hersenletsel en niet voor mensen met HSP, ASS (autisme), PDD-NOS, Burn-out, PTSS, gegeneraliseerde angststoornis, FNS e.d. omdat klachten erg kunnen verschillen van overprikkeling tot overprikkeling en we ons specifiek richten op hersenletsel met ernstige fysieke en neurologische klachten ten gevolge van overprikkeling.

Download eerst de groepsafspraken:

September 2022 Groepsafspraken Overprikkeling Groep
PDF – 142,8 KB


Onze groep richt zich niet op hersenveranderingen door angsten. Excuses.


Folder Overprikkeling Maart 2021 Met Info Over Onderzoek Naar Overprikkeling Tweezijdig Afdrukken
PDF – 130,5 KB 995 downloads
Folder Overprikkeling Inclusief Onderzoeksresultaat WAD PCS ME PTSS
PDF – 128,7 KB 984 downloads

Info i.v.m. de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming :

Als u zich op deze site aanmeldt voor de Facebookgroep verwerken wij enkele persoonsgegevens van u. Het doel van deze verwerking is het selecteren op juiste doelgroep. We slaan op: uw Facebooknaam,  uw e-mailadres en de genoemde klachten en oorzaak. Wij beveiligen deze gegevens goed en we zullen ze niet voor een ander doel gebruiken.


NB!!
Als later blijkt dat u op andere gronden dan met deze aanmeldingsgegevens lid bent geworden, houden wij ons het recht voor om u weer uit deze groep te verwijderen omdat groepsleden ook leren van elkaars ervaring met hersenletsel en we niet willen dat bestaande leden mogelijk andere klachten verwarren met hersenletselgevolgen. Het is uit een beschermend belang dat we de juiste leden toelaten.

Wil je donateur worden? Vanaf 5 euro per jaar help je vervolgonderzoeken te verwezenlijken naar overprikkeling.

Als je dit jaar al geld gegeven hebt dan tel je al als donateur mee, maar we willen dan graag je gegevens noteren. Vul je het dan alsnog in? Je kan altijd een mailtje doen als je je donateurschap wil opzeggen. Je helpt allen die lijden aan een onbekend en niet onderkend gevolg van hersenletsel. Dank je wel!


Info i.v.m. de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming :

Als u zich op deze site aanmeldt als donateur verwerken wij enkele persoonsgegevens van u. Het doel van deze verwerking is het registreren van de donateurs, om zo verantwoording af te kunnen leggen over de herkomst van onze gelden en om u een volgend jaar opnieuw om een donatie te kunnen vragen. We slaan op: uw voornaam of voorletters, uw achternaam, uw e-mailadres, IBAN en het bedrag dat u gedoneerd heeft. Wij beveiligen deze gegevens goed en we zullen ze niet voor een ander doel gebruiken. Als later blijkt dat u op andere gronden dan met deze aanmeldingsgegevens lid bent geworden, houden wij ons het recht voor om u weer uit deze groep te verwijderen omdat groepsleden ook leren van elkaars ervaring met hersenletsel en we niet willen dat bestaande leden mogelijk andere klachten verwarren met hersenletselgevolgen. Het is uit een beschermend belang dat we de juiste leden toelaten.