Letsel in de linker hersenhelft

File:Brodmann area 33 animation.gif   

Image is from Anatomography maintained by Life Science Databases(LSDB)

Het brein werkt als één geheel samen. Hersenfuncties lopen verspreid door de hersengebieden en komen voort uit de uitwisseling tussen de gebieden. Toch zijn er wel klachten aan te wijzen per hersengebied.

Cerebrum en cerebrale cortex

De linkerhersenhelft maakt deel uit van de grote hersenen (cerebrum) en daarmee van de cerebrale cortex. Cortex is Latijn voor 'schors' en cerebraal betekent dat het van de grote hersenen de schors is; de buitenste grijze stof die de grote hersenen bedekt.

Het cerebrum wordt door de grote longitudinale spleet verdeeld in een rechter- en linkerhersenhelft. De hersenschors heeft een groot oppervlak vanwege zijn plooien / windingen (gyri) en groeven (sulci of fissurae).

Functie linker hersenhelft

Grofweg stuurt de linker hersenhelft de rechter lichaamshelft aan en speelt het een rol bij taal met name woordkennis, logica, analytisch vermogen, volgorde, details en getallen.

 

Opgelet! Linkshandigen hebben een andere inrichting van het brein.

De verdeling van functies over de hersenhelften is bij linkshandigen minder sterk dan bij rechtshandigen. Een onderzoek van de Radboud Universiteit van Nijmegen laat dit zien dat dit ook geldt voor het visuele systeem voor het herkennen van gezichten.

Linkshandigen gebruiken hiervoor beide hersenhelften, in tegenstelling tot rechtshandigen. Net als het taal- en het motorische systeem blijkt het visuele systeem bij linkshandigen meer over de twee hersenhelften verdeeld. 

Mogelijke klachten

We sommen op deze pagina de meest voorkomende gevolgen van schade in de linkerhersenhelft op maar de ene mens met schade in deze hersenhelft, heeft misschien één of twee van de opgesomde klachten, de ander heeft er meerdere of in meer of mindere mate.

 

Emotionele veranderingen door lichamelijke oorzaken kunnen soms pijnlijk verwoord aanvoelen worden en 'van binnen uit' door de getroffene ook anders beleefd worden. Lees meer....

 

 • aandoeningen, krachtsverlies, verlammingen of gevoelsstoornissen aan de rechterkant van het lichaam Lees meer...

 

 • het gezichtsvermogen aan de rechterkant van beide ogen kan afnemen (hemianopsie)

 

 • taal- en spraakproblemen (afasie)  
 • bij rechtshandigen ligt het taalgebied meestal in de linkerhersenhelft. (Alleen een klein percentage niet). Bij de meeste mensen is de linkerhersenhelft dominant voor taal. Dat ligt anders voor ambidexters (mensen die zowel links- als rechtshandig zijn) en voor linkshandigen.

 

 

 • problemen met herkennen van voorwerpen (agnosie)

 

 • problemen met dagelijkse handelingen, routines wat vroeger goed ging (apraxie) 

 

 • geheugen voor verbale (gesproken) zaken

 

 • afname analytisch vermogen 

 

 • problemen met chronologie (volgorde van tijd, oorzaak en gevolg)

 

 • verminderde timing en snelheid van vaardigheden

 

 • links en rechts verwarring

 

 • moeite hebben in het omgaan met cijfers, getalbegrip en dus geld 

 

 • langzaam worden 

 

 • kan onzeker soms teruggetrokken gedrag vertonen

 

 

 • kans op wisselende stemmingen, sneller overspoeld door emoties.

Advertentie:

bron

Team Hersenletsel-uitleg

Knecht, S. (2000, 1 december). Handedness and hemispheric language dominance in healthy humans. Geraadpleegd op 1 mei 2017, van https://academic.oup.com/brain/article/123/12/2512/325690

Roel M. Willems e.a. Cerebral Lateralization of Face-Selective and Body-Selective Visual Areas Depends on Handedness. Cerebral cortex (november 2009) Daniel Casasanto e.a Body-specific representations of action verbs: Evidence from fMRI in right- and left-handers. Psychological Science (januari 2010) Willems, R.M. e.a. Body-specific motor imagery of hand actions: Neural evidence from right-and left-handers. Frontiers in Human Neuroscience. 3(39), 1-9. (november 2009)