Kennissite gemaakt door professionals en ervaringsdeskundigen sámen. Erkend door zorgprofessionals en patiëntenorganisaties. Winnaar Gouden Speld van Verdienste voor opvallend goed werk voor mensen met hersenletsel

Hersenletsel door drugsintoxicatie

Zowel overmatig alcohol- als drugsgebruik kan ernstig hersenletsel geven.

 

Veel mensen menen dat jarenlang drankmisbruik vooraf moet gaan aan schade, maar enkele weken vakantie-zuipen en comazuipen veroorzaken al hersenletsel.

Ook drugsgebruik kan blijvende hersenschade (= hersenletsel) als gevolg hebben. Op deze pagina bespreken we de effecten van drugs op de gezondheid.  
Het gebruik van opiaatstoffen als heroine en methadon geeft bewezen schade in de uitvoerende functies. (hogere cognitieve functies)

 

DRUGS

Van drugs kun je de volgende lichamelijke en cognitieve aandoeningen overhouden:   

 • Hartstilstand
 • Hartinfarct  
 • Hartverlamming
 • Hersenbloeding
 • Herseninfarct
 • Neurologische schade bij een ongeboren kind als tijdens de zwangerschap drugs worden gebruikt; zie ook Cerebrale Parese.
 • Onvermogen van executieve functies/ executief disfunctioneren ( hieronder worden moeiten met de hogere controlefuncties van de hersenen verstaan. Ze besturen het handelen en gedrag, helpen bij het stellen van doelen en het verwerkelijken daarvan. Ze helpen ook bij het in balans houden van eisen, behoeften en plichten).

Cannabis

Het gebruik van Cannabis heeft effecten op emoties, maar veroorzaakt ook een aantal veranderingen op cognitieve functies. Er is onderscheid tussen de acute en lange-termijn effecten van cannabis op de cognitie. Met de acute effecten bedoelen we de effecten die meteen na gebruik optreden; dat is na een paar minuten en kunnen enkele uren aanhouden:

 • het vermindert het leervermogen
 • het verslechtert het geheugen 
 • het zorgt dat aandacht minder goed kan worden vastgehouden
 • het veroorzaakt dat het eigen gedrag slechter beoordeeld kan worden.
 • het kan de motoriek verslechteren
 • het kan je trager maken  

Deze veranderingen in cognitieve functies hebben een behoorlijke impact op het dagelijks leven.

 

Het gebruikt van Cannabis veroorzaakt ook lange-termijn effecten. Dit zijn de gevolgen van veelvuldig gebruik van Cannabis op de cognitie, als het directe onder-invloed-zijn achter de rug is. Hier is minder duidelijkheid over dan de acute effecten. In het algemeen lijkt het erop dat ook langdurig Cannabisgebruik ervoor zorgt dat cognitieve functies verslechteren.

 

Als er een periode gestopt wordt met gebruik, lijken deze nadelige effecten weer te verdwijnen. Veelvuldig Cannabisgebruik kan de schoolprestaties negatief beïnvloeden. Hierdoor is het mogelijk dat er op de lange termijn negatieve effecten op de cognitie worden ervaren. 

Voor zowel de acute als langdurige effecten geldt dat de mate waarin ze optreden van veel verschillende factoren afhangen. Een belangrijke factor is de dosering. Hoe hoger deze is des te groter de kans op nadelige effecten op de cognitie. Verder kunnen mensen er gevoeliger voor zijn door genetische aanleg. De mate van ervaring met Cannabisgebruik en de leeftijd waarop Cannabis voor het eerst gebruikt wordt zijn ook belangrijk. 

Zwaardere gebruikers lijken minder sterke nadelige effecten te ervaren onder directe (acute) invloed. Mogelijk speelt tolerantie hier een rol. Op de lange termijn zijn het juist de zwaardere gebruikers en de gebruikers die op een jongere leeftijd zijn begonnen gevoeliger voor de nadelige effecten op de cognitie.

 

XTC

Steeds meer studies tonen aan dat het recreatieve gebruik van MDMA (3,4­methyleen-dioxymethamfetamine; de stof in xtc) neurotoxisch is, dus giftig voor je brein. De dosering MDMA in ecstasytabletten nam de laatste jaren toe.

 

Gebruikers van XTC die ook amfetamine / speed nemen, hebben nog meer kans op hersenschade. MDMA kan een versnelde hartsslag , leverfalen en het kan oververhitting geven (hyperthermie).

Echter er is ook een grotere kans op hersenschade en schade aan andere organen als je lichaamstemperatuur hoger is. XTC kan je lichaamstemperatuur ontregelen, maar dansen in een warme ruimte zorgt ook voor een hogere temperatuur.

 
MDMA vergroot de hoeveelheid beschikbare serotonine, een neurotransmitter in de hersenen dat voor de euforie zorgt. Maar het is ook een neurotoxische stof; dus giftig voor je brein. MDMA zorgt er voor dat je moeilijk kunt plassen en een droge mond hebt.

Je nieren scheiden minder water uit. Je lichaam houdt het vocht vast.

Een droge mond maakt dat je meer drinkt dan normaal. Je eetlust wordt onderdrukt, dus je eet minder. Dit hoeft geen problemen te geven. Teveel water of teveel fris drinken is wel riskant. Er kan dan een watervergiftiging (hyponatriëmie) ontstaan. 

Je bloedvolume wordt groter en er zitten minder zouten in. Het vocht gaat de hersenen in. Je hersenen zwellen op en drukken tegen de schedelwand.

Dit zorgt voor een levensbedreigende toestand van epileptische aanvallen, coma en uiteindelijk de dood.

XTC → dorst → water, fris of alcohol drinken → hersenzwelling (hersenoedeem) → epileptisch aanval/coma → dood

Lees meer


Gevolgen van Cocaïne

Cocaïne verandert hersenen

Cocaïne verandert de gebruiker.

Door deze drugs gaan zenuwen nieuwe verbindingen met elkaar aan, wat resulteert in een langdurige c.q. blijvende gedragsverandering. De nieuwe hersenverbindingen stimuleren verslaving.

Cocaïne verstoort het proces van conditionering, het aanleren van het gedrag dat onder bepaalde condities tot stand komt en gewoonte wordt.

De drug zorgt voor een kortdurend gelukzalig gevoel en een hoog zelfvertrouwen, maar is tegelijkertijd een potentieel gevaar van hersenletsel.

Cocaïne verhoogt de kans op een hersenbloeding/herseninfarct en is slecht voor de bloedvaten. Andere effecten van het gebruik van Cocaïne zijn:

 • pupilverwijding
 • temperatuurstijging
 • vernauwen van de bloedvaten
 • verhoogde hartslag
 • versnelde ademhaling
 • verhoging van de bloeddruk
 • veroorzaakt plaatselijke verdoving
 • op langere termijn Tia's,  artheloscerosis, grote kans op beroerte en vaatziekten
 • slaapstoornis: teveel slaap of slapeloosheid
 • astma
 • benauwdheid en krampen van de luchtwegen
 • pijn
 • honger
  • Een psychisch effect is dat de gebruiker meent sneller en helderder te kunnen denken. Men lijkt zich op de korte termijn minder moe te voelen, maar angst kan je ineens overvallen.

   Op de lange termijn beschadigt het denken en andere cognitieve functies,  en nemen kans op angsten en verslaving toe.

   Lees meer
   Bron: Wetenschap24 en dank aan Desiree Spronk

   Lees de laatste stand van zaken op drugsgebied.

  • image by:
  • https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Male_with_organs.pnghersenletseldoorcocane.jpg

  Heroïne

  Het is vaak nog niet bekend dat heroïnegebruik kan leiden tot schade in de hersenen. Een studie uit 2007 concludeerde dat hersenafbraak zeer snel aanvangt als iemand heroïne chronisch gebruikt. Letsel dat normaal gesproken alleen aangetroffen wordt na zuurstofgebrek in de hersenen wordt vaak gezien bij heroïneverslaafden.


  Bij een studie van de Universiteit van Edinburgh werd autopsie gedaan op de hersenen van 34 opiaatgebruikers. Geen van hen had een geschiedenis van hersenletsel, maar de hersenen vertoonden hersenbeschadigingen vergelijkbaar met de vroege stadia van de ziekte van Alzheimer. De gemiddelde leeftijd van de druggebruikers was 26.

   

  Er zijn vele studies die hersenbeschadiging aantonen zowel na gebruik van geïnjecteerde of gerookte heroïne. Zij tonen degeneratie van de hersenen naar een sponsachtige toestand, wat resulteert in totale zwakte, spastische aanvallen en permanente handtremoren.

  drugjpg.jpg

  Overdoses die overleefd worden kunnen leiden tot zuurstoftekort geven in de hersenen dat cognitieve achteruitgang tot gevolg heeft. Onderzoek toont aan dat zelfs wanneer een persoon heroïne injecteert in lage hoeveelheden (te laag is om een overdosis veroorzaken), dat een zuurstofdaling in het bloed geeft (5-30 minuten) die voldoende is om de hersenen te beschadigen en orgaanschade  te veroorzaken.
  Bewezen is dat de executieve functies afnamen. bron: journal of neuropsychiatry

   

  Slaapapneu (ademhaling die herhaaldelijk stopt tijdens de slaap) bij sommige heroïneverslaafden kan bijdragen aan een gebrek aan zuurstof naar de hersenen.

  bron: narconororg

   

  4-Fluoramfetamine (4-FA)

  Dit is een psychoactieve stof die sinds 25 mei 2017 als harddrug wordt geclassificeerd en op lijst I van de Opiumwet staat mede door de grote gezondheidsverstoringen. 4-FA wordt in Nederland vooral gebruikt vanwege de stimulerende en euforie-opwekkende eigenschappen. Het aantal gebruikers evenals het aantal gemelde vergiftigingen is in de afgelopen jaren toegenomen meldt het Trimbos instituut. (3 in 2012, - 18 in 2013, - 55 in 2014,  307 in 2015 en 465 in 2016!) Ongeveer 1000 mensen belandden dus op de spoedeisende hulp SEH wegens een vergiftiging (intoxicatie) met 4-FA en twee mensen overleden in 2016 aan 4-FA.

  Bij recent onderzoek (mei 2018) blijkt dat de kans groot is dat iemand een hersenbloeding overhoudt aan de partydrug 4-fluoramfetamine (4-FA).

  Bron: Tijdschrift: Journal of Neurology,  https://rdcu.be/NNy8 DOI: doi.org/10.1007/s00415-018-8888-6 en https://assets.trimbos.nl/docs/e3bb0514-3ee8-4418-9a5d-01199a4e18a2.pdf

   


  Poppers

  Poppers zijn snuifmiddelen en worden gebruikt als partydrug en om de seksuele beleving te versterken. Poppers bevatten vloeibare en vluchtige alkylnitrieten die o.a de kringspieren verslappen en bestaan verder uit amylnitriet, butylnitriet, isobutylnitriet, isopropylnitriet, ethylnitriet, methylnitriet, cyclohexylnitriet of mengvormen.
  Amylnitriet werd vroeger bij angina pectoris gegeven (hartkramp) en bij ernstige vormen van asthma om de bloedvaten snel te verwijden. Door de bloedvatverwijding treedt lage bloeddruk op. Het gebruik van poppers bij mensen met hart en vaat-problemen of bij tegelijk innemen van Viagra kan door deze bloeddrukdaling fataal worden. De combinatie inname van poppers met XTC of amfetamine (speed) kan ook fataal aflopen door een te zware belasting voor het hart en hersenbloedvaten.


  Het opsnuiven van poppers kan ernstige irritatie van de slijmvliezen geven, maar kan ook leiden tot vergiftiging en hersenbeschadiging.

  Directe gevaren:

  • hypotensie (te lage bloeddruk)
  • shock
  • misselijkheid en braken
  • hoofdpijn
  • duizeligheid
  • huiduitslag
  • bloedarmoede door te weinig rode bloedcellen (anemie)
  • te weinig hemoglobine om zuurstof te vervoeren door het bloed (methemoglobinemie)
  • hartritmestoornissen
  • meerdere oogproblemen en netvliesafwijkingen (maculopathie)
  • coma
  • herseninfarct

   

  Afbouwen? Hulp nodig?

  Wil je afbouwen? Heb je hulp nodig? Verslaafd? Medisch Spreekuur Partydrugs?  Lees meerHet Trimbos instituut biedt een E-Health cursus aan bij drugsgebruik.

  Liever anonieme hulp? Online begeleiding drugsprobleem                                           

   

  Lees over hersenletsel door alcohol op die pagina.


  bron:

  Chih Liu, P., Chen, P. S., Lu, R. B., Hsiang Tan, C., Ching Tu, S., & Ling Yu, R. (2018). Effect of Aldehyde Dehydrogenase 2 Gene Polymorphism on Executive Function in Opiate User. Neuropsychiatry, 08(03). https://doi.org/10.4172/neuropsychiatry.1000427

  Destructive Effects on Vital Organs: Brain, Kidneys and Intestines. (z.d.). Geraadpleegd van https://www.narconon.org/drug-abuse/heroin/organs.html

  Eyskens, E., Feenstra, L., Meinders, A. E., Vandenbroucke, J. P., & Van Weel, C. (1997). Codex Medicus (10e ed.). Maarssen, Nederland: Elsevier Gezondheidszorg.

  Hersenletsel uitleg | Hersenletsel-uitleg.nl. (2016). van https://www.hersenletsel-uitleg.nl/

  Hersenstichting. (z.d.). Hersenstichting - Home. Geraadpleegd van https://www.hersenstichting.nl/

  Home - drugsinfoteam.nl. (z.d.). Geraadpleegd van https://www.drugsinfoteam.nl/

  Home | Korsakov Kenniscentrum. (z.d.). Geraadpleegd van https://www.korsakovkenniscentrum.nl/

  Kuks, J. B. M., Snoek, J. W., Oosterhuis, H. G. J. H., & Fock, J. M. (2003). Klinische neurologie (15e ed.). Houten, Nederland: Bohn Stafleu van Loghum.

  Monitor drugsincidenten. (2016). Geraadpleegd van https://www.trimbos.nl/docs/e3bb0514-3ee8-4418-9a5d-01199a4e18a2.pdf

  Spronk, D. B., Verkes, R. J., Cools, R., Franke, B., Van Wel, J. H., Ramaekers, J. G., & De Bruijn, E. R. (2016). Opposite effects of cannabis and cocaine on performance monitoring. European Neuropsychopharmacology, 26(7), 1127–1139. https://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2016.03.015

  Wijers, C. H. W., Visser, M. C., Van Litsenburg, R. T. H., Niesink, R. J. M., Willemse, R. B., & Croes, E. A. (2018). Haemorrhagic stroke related to the use of 4-fluoroamphetamine. Journal of Neurology, 265(7), 1607–1611. https://doi.org/10.1007/s00415-018-8888-6