Op mobiel apparaat: ZOEKFUNCTIE = Loep ( Icoontje links) en MENU = 3 streepjes ( Icoontje rechts)

Herseninfarct

De verschillende soorten herseninfarcten en bijhorende onderwerpen hebben ieder een eigen pagina:

Een herseninfarct ontstaat door een vernauwd of een afgesloten bloedvat in de hersenen.

 

'Beroerte' is een verzamelnaam

Een beroerte noemt men ook wel CVA,  dat staat voor Cerebro Vasculair Accident.

Vrij vertaald is dit een ‘ongeluk in de bloedvaten van de hersenen’. Dat kan een hersenbloeding, TIA of herseninfarct zijn.

Bij een beroerte werkt ineens een deel van de hersencellen niet meer door bloedvatverstopping/afsluiting (herseninfarct) of bloedvatscheuring (hersenbloeding). De getroffene krijgt dan uitvalsverschijnselen, zoals een verlamde arm, een scheve mond of diegene kan moeilijk praten. 


Op deze pagina behandelen we alleen de beroerte door een afgesloten of vernauwd bloedvat: het herseninfarct.

 

Herseninfarct:

Een herseninfarct ontstaat door een vernauwd of afgesloten bloedvat in de hersenen door:

Helaas wordt niet altijd een oorzaak gevonden. 

 

Door het vernauwde of afgesloten bloedvat krijgt het hersenweefsel daaráchter geen voeding en zuurstof en daardoor sterft dat deel van de hersenen af. 

Een Tia is een afsluiting van een hersenbloedvat van voorbijgaande aard. Een Tia wordt ook wel een lichte beroerte genoemd.

 

Een risico van een hartritmestoornis als boezemfibrilleren is de vorming van bloedpropjes.

Als het bloed in de slappe hartboezems niet goed doorstroomt, heeft het de neiging te gaan stollen en kunnen zich bloedpropjes vormen.

De bloedpropjes kunnen via de bloedbaan in kransslagaderen, hersenen of andere organen terechtkomen.

Als ze daar een slagader afsluiten kan dat bijvoorbeeld een hartinfarct of beroerte tot gevolg hebben. Zie filmpje helemaal onderaan deze site. Een embolie is dus een propje in het bloed dat niet op de plaats van de afsluiting is ontstaan.

Het propje reist mee in de krachtige bloedstroom van de grote slagaders totdat het in een kleine slagader komt en niet verder kan. Als een kurk sluit het propje de slagader van het ene op het andere moment af. Het bloedpropje kan ook op de plaats van de afsluiting zelf ontstaan (trombose, thrombus)  bronhartwijzer
Het kan uiteindelijk leiden tot vasculaire dementie.

 

Uitvalverschijnselen

Hoewel de oorzaak verschilt zijn de uitvalverschijnselen van een hersenbloeding en een herseninfarct gelijk.

Een infarct ontstaat snel en onverwacht en is aan de volgende symptomen te herkennen:

·         verlammingen in het gezicht (scheve mond bijvoorbeeld)
·         warrig spreken en denken
·         tintelingen
·         verstoring of verlies van het gezichtsvermogen, dubbelzien, wazig zien of

          eenzijdige gezichtsvelduitval
·         ernstige hoofdpijn
·         duizeligheid en evenwichtsstoornissen
·         verlammingen, of een verdoofd gevoel of krachtsverlies

Vrouwen vertonen vaker atypische symptomen zoals onder andere desoriëntatie, verwarring, bewustzijnsverlies. In geval van twijfel neem dan het zekere voor het onzeker, bel 112!


eh.jpg

 

Van alle beroertes is:

  •  80% een herseninfarct
  • 20% een hersenbloeding

Bij een CVA in de rechterhersenhelft is de linkerkant van het lichaam verlamd, en andersom. Lees meer...:

 

Behandeling van een herseninfarct

Bij een herseninfarct door een bloedstolsel is trombolyse mogelijk binnen 4,5 uur na de eerste uitvalsverschijnselen, zoals een verlamming aan arm of been of moeite met praten.

Bij trombolyse krijgt u een infuus met stolseloplossende medicijnen.

 

Deze behandeling beperkt de schade na een herseninfarct. Lees meer over trombolyse of bekijk het filmpje van het Atrium MC over trombolyse.

Trombolyse is behandeling voor een beperkte groep patiënten met een herseninfarct.

Een eerste voorwaarde is dat trombolyse binnen 4,5 uur moet plaatsvinden. De kans op herstel wordt steeds kleiner en de kans op complicaties (vooral bloedingen) is relatief groot.

Daarnaast beoordeelt de neuroloog aan de hand van een CT-scan of er sprake is van een herseninfarct of hersenbloeding. Als de CT-scan tekenen van een bloeding laat zien is trombolyse niet mogelijk.

 

Trombolyse wordt verder niet uitgevoerd als:

  •  de uitvalverschijnselen snel verminderen of gering zijn
  • de CT-scan een heel groot herseninfarct laat zien
  • de bloeddruk te hoog is 
  • de glucosegehalte te laag of te hoog is
  • er een grote kans op bloedingen is, bijvoorbeeld door het gebruik van antistollingsmiddelen of heparine
  • iemand eerder een bloeding in of rond de hersenen heeft gehad
  • iemand een grote operatie heeft gehad in de 2 weken voor het herseninfarct
  • iemand een hartinfarct of bloeding in het maagdarmkanaal of urinewegen heeft gehad in de 3 weken voor het herseninfarct.

Meer info over trombolyse medicatie....bij acuut herseninfarct


Hersenbloedvaten
Op de pagina hersenbloedvaten leggen we alle gevolgen uit per bloedvat dat betrokken is geraakt bij een beroerte/ CVA. Met een schematisch overzicht van de gevolgen en de stroomgebieden per slagader.

 

Een filmpje over een herseninfarct:

Bekijk de bijzonder indrukwekkende animatie over een herseninfarct  via deze link of via you tube
https://www.youtube.com/watch?v=pcmrgwNCPwM

 

Herseninfarct door hartritmestoornis? 

Hoe ontstaan hartritmestoornissen?

Werkt het filmpje niet klik dan hier : http://youtu.be/nSGGMMKHu4s

 

Bronnen: J.B.M. Kuks, J.W. Snoek, H.J.G.H. Oosterhuis. Klinische Neurologie 15e druk, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, 2003, hartstichting, nederlandse vereniging voor neurologie, www.neurologie.nl,  hartwijzer, codex medicus tiende druk, hersenstichting nederland, nederlandse vereniging van neurochirurgen, Heliomare, neurochirugen zwolle, hersenletsel-uitleg   

 

Reclame is niet van deze site