Plotsdoof

Als iemand plotseling in een korte periode doof wordt heet dat plotsdoofheid of 'sudden deadfness'. Dit in tegenstelling tot een proces dat langzaam gaat waarbij slechthorendheid geleidelijk toeneemt. Plotsdoofheid kan op elke leeftijd optreden. De acute doofheid treedt op binnen enkele seconden tot minuten of uren. Niet altijd is er een oorzaak aan te wijzen: 'onverklaarde plotselinge doofheid'.


Plotsdoofheid kan een gevolg zijn van:

 • een brughoektumor (vestibularis schwannoom) op de gehoorzenuwen, tussen de hersenstam en de kleine hersenen. De achtste hersenzenuw ontspringt uit de hersenstam en leidt naar de gehoorgang. Een dubbelzijdige brughoektumor kan o.a. ontstaan door een erfelijke aandoening: Neurofibromatose type 2 (NF2).
 • traumatisch hersenletsel 
 • een hersenvliesontsteking
 • een medicijnvergiftiging
  • met een ouder anti koortsmiddel Kinine,
  • met antibiotica i.v./i.m.: Streptomycine, Gentomycine, Kanamycine 
  • met pijnstillers: NSAID's,
  • met chemotherapie: cytostatica,
  • met plasmiddelen: Furosemide, Lisdiuretica
  • bij toediening van oordruppels, met name antibiotica bij een open trommelvlies.

Mogelijke andere oorzaken zijn:

 • een doorbloedingsstoornis
 • virusinfectie
 • gestoorde afweerreactie.

 
Er zijn meerdere oorzaken van plotsdoofheid die niet veroorzaakt worden door hersenletsel.

Een van de eerste klachten bij plotsdoofheid is het krijgen van oorsuizingen. Dan is het belangrijk om direct een arts te raadplegen! Ongeveer een derde van de mensen met plotsdoofheid hebben evenwichtsstoornissen, variërend van draaiduizeligheid tot misselijkheid met braken. 
De ziekte van Menière moet uitgesloten worden.

Raadpleeg ook deze website: http://plotsdoofkeuzehulp.nl/
Het leven staat in één klap op de kop.

 

Dubbelhandicap

De communicatie kan al verminderd zijn door het hersenletsel maar doordat de persoon ineens doof is, wordt dat fors versterkt!

Iemand kan misschien nog wel lezen wat er wordt gezegd en schriftelijk communiceren, maar  de communicatie kan extra beperkt worden door:

 • verlamming of krachtsverlies de  handfunctie is weggevallen waarmee de persoon schrijft
 • er zijn visuele problemen opgetreden zoals gezichtsvelduitval / hemianopsie 
 • er is afasie of moeite met spreken.

 

Anders communiceren

 • schriftelijk communiceren                                                                  Schriftelijk communiceren is een eenvoudige optie maar de persoon die door plotsdoofheid is getroffen kan vaak nog wel zijn stem gebruiken.
 • liplezen                                                                                                          Iedere mens met plotsdoofheid probeert lipt te lezen, af te zien wat er gezegd wordt. Dit is zeer vermoeiend. Er is een tekort aan logopedisten die liplezen kunnen aanleren.
 • tekstsystemen die voorlezen
  Er zijn communicatiehulpmiddelen zoals tekstsystemen die voorlezen op de markt waarover een logopedist of ergotherapeut voorlichting kan geven. 
 • cochleair inplantaat (CI)
  Bij sommige mensen met plotsdoofheid kan een cochleair implantaat (CI) ingebracht worden in het slakkenhuis bij het oor, in de schedel, waardoor zij weer kunnen horen. Een cochleair implantaat is het beste te omschrijven als een operatief ingebracht gehoorapparaat. Het beste kan dit implantaat al binnen enkele weken na de acute doofheid ingebracht worden.

 

Emotionele begeleiding en revalidatie is van groot belang.

Lees het ervaringsverhaal van Sven met plotsdoofheid na een hersenvliesontsteking.

Lees meer op de speciale website voor plotsdoven en download daar de folder over Plotsdoof, wat nu?

Download ook onderstaand creditcardformaat uitlegkaartje:

downloadkaartje doof hersenletsel
PDF – 1,2 MB 1235 downloads

-