Hulp bij CVI

infolijn 088 88 99 888 (lokaal tarief)

mail: info@bartimeus.nl

Bartimeus_Groen_RGB-1.png

U vindt op deze website informatie over:


KoninklijkeVisio.jpg 

CONTACT

T 088 585 85 85

Info van Koninklijke Visio over CVI.


Koninklijke Visio aan het woord:

Meer dan 50% van de mensen met NAH hebben een waarnemingsstoornis!

 

Door de toenemende bewustwording van revalidatiemogelijkheden voor mensen met NAH bij zowel verwijzers als cliënten en hun familie, neemt het aantal aanmeldingen van cliënten met cerebrale visusstoornissen toe bij Koninklijke Visio. Zo geven veel cliënten met NAH dat ze hinder hebben van wazig zien, een verminderd vermogen om contrasten te zien of een veranderde lichtbehoefte en/of lichthinder hebben.

 

Cliënten krijgen bij Koninklijke Visio een speciaal traject om de waarnemingsstoornissen bij NAH (perceptie maar ook ander klachten zoals lichthinder) beter in kaart te brengen. 

 

-Intake

Brengt in kaart waar de problemen liggen op het gebied van activiteiten en participatie. Met daarbij aangevuld een speciale NAH vragenlijst. Dit is een vragenlijst met uitspraken over problemen die met het gezichtsvermogen te maken hebben, of over gevoelens over het gezichtsvermogen.

 

-Visueel Functieonderzoek 

Een groot gedeelte van de cliënten met NAH geeft aan dat er hinder is van wazig zien, een verminderd vermogen om contrasten te onderscheiden, stoornis in licht- en /of donkeradaptatie, een veranderde lichtbehoefte en / of lichthinder. Deze klachten kunnen mogelijk (deels) op basis van lagere orde visuele functies geobjectiveerd worden.

 

-Visueel perceptie problematiek onderzoek 

Dit brengt in kaart welke beperkingen en hulpvragen de cliënt heeft.  Op basis van internationale inzichten is een aantal korte neuropsychologische testen geselecteerd, die met behulp van een laptop op een grote tablet worden aangeboden. De testbatterij heeft als doel te screenen op mogelijke visuele perceptiestoornissen.

 

-Lichthinderklachten 

Deze kunnen worden onderzocht in het lichtlaboratorium van Visio.

 

-Behandeling

Een behandeling kan volgen waarin het ook mogelijk is dat er uitgebreider onderzoek noodzakelijk is door bv. de neuropsycholoog of een ergotherapeut van Visio . Een behandeling kan het volgende inhouden:

  • Een ergotherapeut geeft training en advies om de mogelijkheden op het gebied van mobiliteit, huishouden, verlichting, vrije tijd, werk en computergebruik te vergroten. Er is aandacht voor hulpmiddelengebruik gericht op compenseren.

  • Een (neuro)psycholoog leert iemand omgaan met cognitieve beperkingen of geeft therapeutische begeleiding bij depressie.

  • Een maatschappelijk werker helpt een cliënt en zijn naasten met emotionele verwerking.

  • Ook biedt Visio wetenschappelijk onderbouwde kijktrainingen aan voor mensen die als gevolg van hersenletsel ook een visuele beperking hebben gekregen. Bij hemianopsie en/of kwadrantanopsie is het mogelijk om met oogsprongen (saccades) te leren werken. Ook wanneer een cliënt niet in staat blijkt te revalideren, kunnen waardevolle tips en adviezen worden gegeven gericht op het inrichten van diens omgeving, en voor de bejegening door naasten.

     

    Met dank aan Marion Kuper, Koninklijke Visio

    Foto hieronder:' test-tablet' om waarnemingsproblematiek te meten.

tabletVISIO.jpg

 

Lees over CVI... (Engelstalig) 

Lees meer over gezichtsveld uitval en gezichtsscherpte bij Oogartsen.nl

Begeleiding van kleuters met CVI

Vereniging BOSK twittert ook over CVI:

 BOSK@VerenigingBOSK:

 

#CVI (cerebrale visuele inperking) is moeilijk herkenbaar, niet te genezen en lastig te begeleiden. Gelukkig is er nu http://bit.ly/1wtyE5U 

 

Je ogen zijn prima en toch zie je alles anders. Onvoorstelbaar? Met cerebrale visusstoornis heb je dat altijd. http://bit.ly/1FQK4VK  #CVI

 

 

Links: Boeken, audiofragmenten en publicatie tips