Home » Over ons » Stichting

Stichting

Onder het formulier leggen we uit wat we doen als stichting.

Wil je donateur worden? Vanaf 5 euro per jaar help je onderzoeken te verwezenlijken.

Als je dit jaar al geld gegeven hebt dan tel je al als donateur mee, maar we willen dan graag je gegevens noteren. Vul je het onderstaande formulier dan alsnog in? Je kan altijd een mailtje doen als je je donateurschap wil opzeggen. Je helpt allen die lijden aan een onbekend en niet onderkend gevolg van hersenletsel. Dank je wel!

Je kunt het bedrag voor dit of volgend jaar overmaken op:

NL14 RBRB 0706 3888 95  T.n.v. Stichting Foundation for Brain Injury Explanation. O.v.v. "onderzoek".

Als je onderstaand formulier invult dan kunnen we het verantwoorden in de boekhouding.

I.v.m de privacywet :

Als u zich op deze site aanmeldt als donateur verwerken wij enkele persoonsgegevens van u. Het doel van deze verwerking is het registreren van de donateurs, om zo verantwoording af te kunnen leggen over de herkomst van onze gelden en om u een volgend jaar opnieuw om een donatie te kunnen vragen. We slaan op: uw voornaam of voorletters, uw achternaam, uw e-mailadres en het bedrag dat u gedoneerd heeft. Wij beveiligen deze gegevens goed en we zullen ze niet voor een ander doel gebruiken.

Voor eenmalige of extra donaties:

NL14 RBRB 0706 3888 95  T.n.v. Stichting Foundation for Brain Injury Explanation. ovv:
"onderzoek", "overprikkeling" of "onkosten"


In 2015 is er voor de projecten van onze websites een stichting opgericht genaamd FBIE - Foundation for Brain Injury  Explanation.
Het is een stichting volgens de Nederlandse ANBI regels. ANBI: 'Algemeen Nut Beogende Instelling'. Dat betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn, als u aan uw drempelbedrag komt. 

ANBI.jpg

 

Een ANBI Stichting moet voldoen aan eisen:

Werk van openbaar nut
Het bestuur werkt met integriteit
Non-profit, zonder winstoogmerk
Beleidsplan en financieel verslag wordt gepubliceerd op deze website en op Brain Injury Explanation.

 

Bankrekening

NL14 RBRB 0706 3888 95
T.n.v. Stichting Foundation for Brain Injury Explanation. 

 

Giften voor Project Overprikkeling graag specifiek onder vermelding van:  o.v.v. 'Project Overprikkeling' of 'Wetenschappelijk onderzoek naar overprikkeling'

  • Vind jij ook dat er eindelijk onderzoek moet plaatsvinden naar Overprikkeling na NAH en breingerelateerde aandoeningen?
  • Wil je ons steunen opdat wij dat onderzoek kunnen betalen? We krijgen immers geen subsidie van de hersenstichting...of andere subsidieverstrekkers.
  • Vind jij ook dat er meer bekendheid voor moet komen?
    Vind jij ook dat het te lang genoeg geduurd heeft?
    Vind jij het ook tijd voor actie?
  • Grijp je kans en doneer!
  • Overprikkeling is een ernstig en erg onderschat gevolg van hersenaandoeningen.

 

Wilt u een bevestiging van betaling/donatie mailt u dan even met  braininjuryx@gmail.com. Vermeld "onderzoek" of "onkosten" of "overprikkeling".

 

NL14 RBRB 0706 3888 95
T.n.v. Stichting Foundation for Brain Injury Explanation. 

Kamer van Koophandel

Kamer van Koophandel 62701002

 

De belangrijkste doelen van de stichting
Stelt allerlei informatie over hersenletsel beschikbaar, zowel over de oorzaken en over de gevolgen daarvan;
Stimuleert de ontwikkeling van hulpmiddelen voor mensen met hersenletsel;
Wil helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met hersenletsel;
Wil onderzoek initiëren opdat de kwaliteit van leven vergroot wordt.

 

De stichting probeert om deze doelen te bereiken
Door het onderhouden van websites met informatie over alle aspecten van hersenletsel;

Door nascholing te organiseren.
Door voorlichtingsmateriaal te drukken en te verspreiden.

Door samenwerken met fabrikanten van hulpmiddelen.
Door wetenschappelijk onderzoek te initiëren.

 

Meer info

Zie http://www.braininjury-explanation.com/about-us-our-mission/foundation


Vestigingsstad:
Utrecht

Voorzitter: A. Post
Vice voorzitter: J. van Haastrecht
Secretaris: T. Smith e/v van der Linden
Penningmeester: J Tusveld


Baten en lasten

PDF
Staat van baten en lasten 2017
PDF [457.4 KB]
PDF
Staat van baten en lasten 2016
PDF [449.4 KB]
PDF
Staat van baten en lasten 2015
PDF [106.2 KB]