Home » Over ons » Stichting

Stichting

Onder het formulier leggen we uit wat we doen als stichting.
Voor éénmalige donaties vul dan niet het formulier in, maar scroll onder het formulier naar paragraaf 3 hoe u kunt doneren. Dank!

1 Wil je donateur worden? Vanaf 5 euro per jaar help je onderzoeken te verwezenlijken.

Maar....als we 550 mensen vinden die eenmalig 25 euro storten hebben we het hele bedrag bij elkaar....
Nu in kas € 6.575,76 van de 20.000.

 

We zoeken donateurs om ons onderzoek naar overprikkeling te verwezenlijken. We hebben een uitgewerkt onderzoek klaar liggen dat wetenschappelijk verantwoord moet worden, maar dat 20.000 euro gaat kosten. Dat geld gaat dan naar wetenschappelijk onderzoeker..wij zelf doen namelijk alles gratis... Wij blijven vrijwilligers! Wilt u meer geven scroll dan  naar paragraaf 3 !

 

Opgelet, we sturen geen machtiging. U kunt het bedrag voor dit jaar overmaken op:

NL14 RBRB 0706 3888 95  T.n.v. Stichting Foundation for Brain Injury Explanation. O.v.v. "onderzoek".

Info i.v.m. de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming :

Als u zich op deze site aanmeldt als donateur verwerken wij enkele persoonsgegevens van u. Het doel van deze verwerking is het registreren van de donateurs, om zo verantwoording af te kunnen leggen over de herkomst van onze gelden en om u een volgend jaar opnieuw om een donatie te kunnen vragen. We slaan op: uw voornaam of voorletters, uw achternaam, uw e-mailadres, IBAN en het bedrag dat u gedoneerd heeft. Wij beveiligen deze gegevens goed en we zullen ze niet voor een ander doel gebruiken.
 

Wilt u een bevestiging van betaling/donatie mailt u dan even met  braininjuryx@gmail.com. Vermeld "onderzoek" of "onkosten" of "overprikkeling".

2 Invulformulier vaste donateur (v.a. 5 p.j.)

Druk wel op VERZENDEN :)

3 Voor eenmalige of extra donaties:

Heel erg dankbaar voor éénmalige donaties!


Willen we het onderzoek naar overprikkeling snel uit kunnen voeren dan is deze optie waarschijnlijk de beste.

Een rechtstreekse overschrijving levert ons het meeste op. Aan een online betaling zoals PayPal of geef.nl zijn kosten verbonden
U kunt kiezen of u het via Geef.nl wil overmaken of via PayPal evt met creditcard of rechtstreeks via een overschrijving.

Noteert u dan het bankrekeningnummer en de tenaamstelling? Dank u wel voor uw gift! Giften zij aftrekbaar voor de belastingen. We zijn een erkend goed doel.

Bankrekening

NL14 RBRB 0706 3888 95
T.n.v. Stichting Foundation for Brain Injury Explanation. onder vermelding van "onderzoek" of "Stoethoeve" (prikkelarm woon-zorginitiatief) of "onkosten.Wilt u een bevestiging van betaling/donatie mailt u dan even met  braininjuryx@gmail.com. Vermeld "onderzoek" of "onkosten" of "overprikkeling".

Doneren via Geef.nl:

Er zijn helaas voor ons wel onkosten verbonden aan doneren via Geef.nl

Doneren via Pay Pal:

'De onkosten voor doneren via PayPal zijn: 35 cent per transactie met daarbovenop 15% van het gedoneerde bedrag. Daarom vragen wij u bij een periodieke donatie via de bank te geven. Dank!

NL14 RBRB 0706 3888 95  T.n.v. Stichting Foundation for Brain Injury Explanation. ovv:
"onderzoek"

of "onkosten"

of "Stoethoeve" (prikkelarm woon-zorginitiatief)


Stand 21 okt. 2019  voor onderzoek:
€ 6.575,76


We krijgen elke maand van stichting Breinpijn overgeboekt wat zij voor ons doel "onderzoek" sparen. Dat bedrag kan je optellen bij onze stand, maar omdat daar de actiemeter doortikt vermelden we het even apart.
Bij stichting breinpijn is de stand op 10-7-2019:  € 912,-

Dat maakt het totaal van beide spaarpotten voor onderzoek op:

 € 7487,76
We kunnen een wetenschappelijk onderzoek betalen als de stand op 20.000 staat.


Stand voor prikkelarm-woon-zorginitiatief "Stoethoeve" op 15 oktober:
€  2.721,64

Stand spaarpot bij st. Breinpijn voor het woon-zorgproject de Stoethoeve op 10 juli is € 732,-  Deze twee spaarpotten samen maakt de stand op: € 3453,63
We sparen voor alle extra eisen die je moet stellen aan een huis voor deze specifieke doelgroep. Onder andere voor een rubberen gietvloer (stil en val-brekend, geen richels zoals bij rubberen tegels) kosten 6000,-. We sparen voor een sedumdak (isoleert tegen warmte/kou, dempt geluid van regen en hagel, en is erg goed voor het milieu) kosten 20.000. Aanleg tuin rondom de woningen ( schatting 10.000) We sparen voor stille airconditioning en sunscreens omdat mensen met hersenletsel sneller last hebben van warmte.
SPAAR JE MEE?


4 Onze stichting

In 2015 is er voor de projecten van onze websites een stichting opgericht genaamd FBIE - Foundation for Brain Injury  Explanation.
Het is een stichting volgens de Nederlandse ANBI regels. ANBI: 'Algemeen Nut Beogende Instelling'. Dat betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn, als u aan uw drempelbedrag komt. 


Een Engelse naam?

We hebben een Engelstalige naam en zijn toch gevestigd in Nederland, Utrecht. Klopt dat wel? Ja! We begonnen onze activiteiten gelijkertijd in Nederland als in de wereld middels de Engelse website. We hebben in 56 landen over de hele wereld mensen kunnen helpen met informatie over overprikkeling middels de Engelse website en de Engelse Facebookgroep. Om notariële onkosten te sparen kozen we gelijk voor een internationale naam.
Waarom staat er dan nog het woord stichting voor de Engelse naam foundation? Dat komt omdat we eerder een stichting waren dan dat we als stichting een zakelijk bankrekeningnummer openden. De bank wilde het woordje stichting ervoor, voor de duidelijkheid.

Wat is een ANBI? Zijn jullie dan "een goed doel"?

ANBI.jpg

Ja we zijn een erkende ANBI stichting en daarmee een erkend goed doel. Giften aan ons zijn daarmee aftrekbaar voor de belasting. Een ANBI stichting (ANBI: 'Algemeen Nut Beogende Instelling') wordt goed gecontroleerd of ze elk jaar voldoen aan de status "goed doel.


Een ANBI Stichting moet voldoen aan eisen:

Werk van openbaar nut.
Het bestuur werkt met integriteit.
Non-profit, zonder winstoogmerk.
Beleidsplan en financieel verslag wordt gepubliceerd op deze website en op Brain Injury Explanation.

 

Bankrekening

NL14 RBRB 0706 3888 95
T.n.v. Stichting Foundation for Brain Injury Explanation. 


Vermeld wel waarvoor je wil geven!

Giften voor Project Overprikkeling graag specifiek onder vermelding van:  o.v.v. 'Project Overprikkeling' of 'Wetenschappelijk onderzoek naar overprikkeling' 'onderzoek'.

Giften voor ons project prikkelarm woon-zorgcentrum o.v.v. 'Stoethoeve'.

  • Vind jij ook dat er eindelijk onderzoek moet plaatsvinden naar Overprikkeling bij hersenletsel en breingerelateerde aandoeningen?
  • Wil je ons steunen opdat wij dat onderzoek kunnen betalen? We krijgen immers geen subsidie van de hersenstichting...of andere subsidieverstrekkers.
  • Vind jij ook dat er meer bekendheid voor moet komen?
    Vind jij ook dat het te lang genoeg geduurd heeft?
    Vind jij het ook tijd voor actie?
  • Grijp je kans en doneer!
  • Overprikkeling is een ernstig en erg onderschat gevolg van hersenaandoeningen.


PS Tenaamstelling op afrekening. Soms kort onze bank ons af tot tot  Stg foundation brain injury. We heten Stichting Foundation for Brain Injury Explanation.  

NL14 RBRB 0706 3888 95
T.n.v. Stichting Foundation for Brain Injury Explanation. 

5 Kamer van Koophandel

We zijn aangesloten bij de kamer van koophandel. Als u op de link klikt kunt u niet alleen ons nummer zien, maar ook de bijhorende gegevens.
Kamer van Koophandel nummer 62701002

6 De belangrijkste doelen van de stichting


Stelt allerlei informatie over hersenletsel beschikbaar, zowel over de oorzaken en over de gevolgen daarvan;
Stimuleert de ontwikkeling van hulpmiddelen voor mensen met hersenletsel;
Wil helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met hersenletsel;
Wil onderzoek initiëren opdat de kwaliteit van leven vergroot wordt.

 

De stichting probeert om deze doelen te bereiken
Door het onderhouden van websites met informatie over alle aspecten van hersenletsel;

Door nascholing te organiseren.
Door voorlichtingsmateriaal te drukken en te verspreiden.
Door samenwerken met fabrikanten van hulpmiddelen.
Door wetenschappelijk onderzoek te initiëren.

 

Meer info:

Zie http://www.braininjury-explanation.com/about-us-our-mission/foundation

7 Vestigingsstad

Vestigingsstad:
Utrecht

8 Bestuur:

Voorzitter: A. Post
Vice voorzitter: J. van Haastrecht
Secretaris: T. Smith e/v van der Linden
Penningmeester: J. Tusveld


9 Baten en lasten

Staat Van Baten En Lasten 2018
PDF – 154.1 KB
Staat van baten en lasten 2017
PDF – 457.4 KB
Staat van baten en lasten 2016
PDF – 449.4 KB
Staat van baten en lasten 2015
PDF – 106.2 KB