Mantelzorg steun

Op deze pagina hebben we relevante info voor de mantelzorger in kopjes gevat. Onderaan de pagina kunt u organisaties /initiatieven /blogs aandragen die u mist. Samen helpen we de mantelzorgers. Ze verdienen groot respect.

Steun op social  media

 • Meld je aan bij de besloten Facebookgroep voor partners, vrienden en familie van mensen met NAH (Familie/vrienden van mensen met hersenletsel/NAH) Niet voor professionals helaas, noch voor onderzoekers of studenten. Niet voor mensen met hersenletsel. Het is dus alleen voor gelijkgestemden die in een vergelijkbare situatie zitten en elkaar kunnen vinden voor steun en tips.  https://www.facebook.com/groups/900807150041474/

 • Meld je aan bij de besloten Facebookgroep voor ouders van een jongere of kind met niet aangeboren hersenletsel. (Niet voor professionals of opa's en oma's helaas, ook niet voor professionals of organisaties, noch voor mensen met hersenletsel. Niet voor studenten, onderzoekers of belangstellenden.) Het is dus alleen voor gelijkgestemden die in een vergelijkbare situatie zitten en elkaar kunnen vinden voor steun en tips.
  https://www.facebook.com/groups/OudersVanKinderenMetHersenletsel/

 

 • Op het communityform Deel je zorg zijn alle mantelzorgers uit Nederland welkom om elkaar (digitaal) te ontmoeten. Om elkaars verhalen te lezen, een luisterend oor te bieden, maar ook om positiviteit op te zoeken bij en met elkaar. Want hoe fijn is het om gelijkgestemden om je heen te hebben? We hebben het platform zo ingericht dat er ook de mogelijkheid is om per thema met elkaar in gesprek te gaan. Zo is er ook een speciale groep voor NAH & MantelzorgIn deze fijne ontmoetingsplek bieden we leuke live sessies met experts aan, maar ook: schrijfworkshops voor leden die hun verhaal op papier willen zetten en meer. Je bent meer dan welkom. Een profiel aanmaken is heel simpel, op www.deeljezorg.nl.

 • https://www.facebook.com/NAHbetrokkenen/

Tips van mantelzorgers aan elkaar

Landelijke mantelzorgvereniging

Lees ervaringsverhalen van anderen in soortgelijke situaties

Partnerhulp

 • Praktijk Inge Oud   Hulp voor partners van mensen met hersenletsel + een partnercursus/groep + relatiebegeleiding. Inge biedt ook consulten via beeldbellen aan en telefonische consulten. https://www.praktijkingeoud.nl/

 • De gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel kunnen groot zijn. Ze zijn ook niet altijd zichtbaar aan de buitenkant, wat het soms moeilijk maakt om te wennen aan de nieuwe situatie. Voor jullie, maar ook voor jullie omgeving. Hoe ga je als partner nou om met het hersenletsel van je geliefde? Behandeling is er ook voor partners en naasten. Bij InteraktContour werken we met het behandelprogramma Hersenz dat zich richt op het leren omgaan met de gevolgen en veranderingen van hersenletsel. Hierin ga je (samen) aan de slag met verliesverwerking, draaglast en -kracht, grenzen herkennen en het (her) ontdekken van je eigen waarden.

   Meer weten? Heb jij een partner met NAH en gaat het niet zo goed? Wil je weten hoe je samen verder kunt? Wij zijn er om jullie te helpen. Neem contact op met 0341 - 255777

   Of lees meer op: Behandeling - InteraktContour

    

  Organisaties en hulp

  Mantelzorgondersteuning
  U kunt bij uw gemeente terecht voor hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of via toegang tot jeugdhulp. In veel gemeenten is een Wmo-loket, een (sociaal) wijkteam en/of een jeugdteam. Daar kunt u terecht met vragen over ondersteuning. Samen met u kijkt de gemeente naar wat u nodig heeft. En hoe u dat kunt regelen.
  https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/hulp-en-zorg-regelen/hulp-van-de-gemeente

   


  Mantelzorgmakelaar

  Een mantelzorgmakelaar kijkt vooral naar waar je als mantelzorger behoefte aan hebt om het zorgen op een goede manier vol te kunnen blijven houden.

  Een mantelzorgmakelaar ondersteunt je met kennis en ervaring.

  Wist je dat een onafhankelijke mantelzorgmakelaar soms vergoed wordt door de gemeente, maar soms uit een aanvullende verzekering?

  Sommige mantelzorgmakelaars werken via een organisatie voor mantelzorgers in de gemeente, sommigen werken zelfstandig. Vraag bij het Wmo-loket of in jouw gemeente mantelzorgondersteuning gegeven wordt via de WMO. Krijgt uw naaste hulp uit de WLZ (wet langdurige zorg) dan zijn er ook gratis mantelzorgmakelaars.

  Er zijn ook mantelzorgmakelaars die zelfstandig werken. Zij staan ingeschreven bij BMZM, de beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars. Kijk op BMZM.nl voor een mantelzorgmakelaar bij jou in de buurt en neem contact met ze op.

  Wet- en regelgeving rondom mantelzorg

  Op https://www.wa.nl/aansprakelijkheidsverzekering/mantelzorg/ is veel informatie te vinden over de wet- en regelgeving voor mantelzorg. Thema’s als voorbehouden handelingen, de aansprakelijkheid en de rechten- en plichten komen aan bod. Ook delen we de verschillende regelingen waar mantelzorgers een beroep op kunnen doen. Daarnaast kunnen mantelzorgers alles lezen over de zorgverzekeringswet en de vergoedingen bij mantelzorg.

  Respijtzorg

  Respijtzorg is het tijdelijk overdragen van de zorg. Zodat mantelzorgers tijd naast zorgen even tijd hebben om ontlast te worden. Thuis of buitenshuis, geboden door familie, vrijwilligers of professionals. De overname van de zorg kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, maar het kan ook gaan over wekelijks een dagdeel of maandelijks een weekend.

  • Vormen van respijtzorg
  • Wetten en financiering respijtzorg
  • Wat werkt bij respijtzorg
  • Toeleiding respijtzorg
  • Samenwerken aan respijtzorg 
  • Financiering van respijtzorg:
   • Respijtzorg nodig vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo of Jeugdwet? Vraag het aan bij de gemeente.
   • Respijtzorg nodig vanuit de Wet langdurige zorg WLZ? Vraag het aan bij het zorgkantoor uit jouw regio.
   • Respijtzorg nodig vanuit je aanvullende verzekering? Vraag het aan bij jouw verzekering of direct bij de organisatie die respijtzorg geeft. De gemaakte kosten vraag je later terug aan je verzekeraar.
   • Respijtzorg nodig die valt onder de Zorgverzekeringswet Zvw? Vraag het aan bij de huisarts.

   

   

   

   

   

   

  Luisterend oor voor mantelzorger

  Hulp organiseren

   

  • https://www.handjehelpen.nl/ Handjehelpen koppelt mensen die hulp nodig hebben aan precies de juiste vrijwilliger in de provincie Utrecht en in Amsterdam 

   

  Bel 026-3703540 (elke werkdag van 9.00-12.00 uur) maatjesprojecten, vrijwillige hulp en steunpunt mantelzorg, ook voor jonge mantelzorgers.

   

  • Deed je partner altijd de administratie of de financiën en ben jij daar minder behendig in? De gemeente kan je hier verder bij helpen door bijvoorbeeld een vrijwilliger van Humanitas in te schakelen. Zijn er daarnaast ook andere praktische problemen, dan kun je bij de gemeente een indicatie voor ambulante begeleiding aan vragen.

  Jonge mantelzorgers

  Overbelasting van de mantelzorger signaleren

  Gebruik een vragenlijst:

   

  Woningaanpassing

  • Laat een veilige douche plaatsen (met afvoerpomp) in elke ruimte die je wil als het niet meer lukt om naar de douche te gaan. In slaapkamer, bijkeuken, huiskamer of waar dan ook. Binnen enkele dagen geïnstalleerd Kijk voor mogelijkheden:
   https://zorgdouche.nl/

   

  • Om veilig thuis te kunnen blijven wonen zijn soms woningaanpassingen nodig. Denkt u aan het op maat maken van drempelhulpen, het maken van extra trapleuningen, muurbeugels, wastafelbeugel, het maken van grote drempelhulpen voor binnen of buiten, domotica, trapliften, draadloze deur -intercom, badkamer verandering.
   FamilyCare.nl
   Montage aan huis
   Domotica

  Divers

   

     Over-Betuwe

  Mis je adressen of zijn adressen verouderd? Vul het webformulier in onderaan de pagina https://www.hersenletsel-uitleg.nl/hulp/mantelzorg-steun
  Dank!