Syndroom van Wallenberg / lateraal medullair syndroom

Andere namen zijn Lateral medullary syndrome (LMS) of PICA syndroom

picture info medulla oblongata  see footnotes

Een herseninfarct of bloeding (beroerte) in het verlengde merg, onderdeel van de hersenstam, is specifiek benoemd als het syndroom van Wallenberg (of Wallenberg-syndroom). Het  wordt ook wel het lateraal medullair syndroom genoemd. De laterale medulla is namelijk de medische term voor het verlengde merg.

Volgens onderzoekers kan het syndroom van Wallenberg ook voorkomen na een chiropractische behandeling.

De hersenstam ligt schuin voor en onder de grote hersenen, en is verdeeld in drie delen waarvan het verlengde merg (medulla oblongata) het onderste deel vormt. Dit deel verbindt de hersenstam met het ruggenmerg.

In het verlengde merg beginnen verschillende hersenzenuwen die de spieren van onder meer je gezicht en gehoor aansturen.

Ook zitten er centra voor het reguleren van belangrijke lichaamsfuncties zoals de hartslag, ademhaling, bloeddruk, slapen en ontwaken. Een beschadiging van het verlengde merg kan ernstige gevolgen hebben.

PICA en PICA syndroom

Het Wallenberg-syndroom ontstaat door een afsluiting van een wervelslagader (arteria vertebralis), waardoor de aftakking daarvan, de arteria cerebelli inferior posterior, niet goed doorbloed wordt. Deze slagader heet in het Engels posterior inferior cerebellar artery. Afgekort = PICA. Daarom wordt het syndroom ook wel het PICA syndroom genoemd.


Als een hersengebied slecht doorbloed wordt, kan er hersenweefsel afsterven. In dit geval in het verlengde merg / medulla oblongata. Dan wordt het dorsolaterale deel van de medulla oblongata beschadigd. Dorsolateraal betekent letterlijk: aan de buitenkant van de rugzijde van het betreffende lichaamsdeel. Dorso= rug. Lateraal = aan de buitenzijde.

 

picaa.jpg
Bloedvaten met de PICA slagader (de Posterior Inferior Cerebellar Artery )

Kenmerken van het Wallenberg-syndroom

 • last hebben van de hik
 • acute duizeligheid
 • slikproblemen (dysfagie)
 • braken,
 • heesheid / stoornis in de stemvorming (dysfonie)
 • moeilijk articuleren (dysartrie)
 • verlies van de kokhalsreflex aan de aangedane zijde
 • problemen met lopen /coördinatieproblemen met lopen aan de aangedane zijde (ipsilaterale ataxie)
 • verminderde smaak aan de aangedane zijde (ipsilateral
 • soms gevoelsstoornis in het zachte gehemelte.
 • gezichtspijn aan de aangedane zijde
 • onprettig prikkelend, tintelend of brandend gevoel (paresthesie)
 • aan de andere lichaamszijde verminderd pijn voelen (contralaterale hypoalgesie)
 • verminderde temperatuurwaarneming (thermoanesthesie) in de romp en ledematen.
 • rossigheid in het gezicht
 • droge huid
 • een afname van zweten (soms toename!)
 • dubbelzien (diplopie)
 • verminderde knipperreflex aan de aangedane zijde
 • schokkerige oogbewegingen (nystagmus) Zie afbeelding hieronder.


 • afhangend ooglid (ptosis) en een kleine pupil (miosis) aan de aangedane zijde (ipsilateraal Horner-syndroom) Zie afbeelding hieronder.
  Miosis.jpg
  Dit syndroom van Horner kan overigens bij een groot aantal aandoeningen voorkomen.
 • soms klachten dat alles om de persoon heen gekanteld lijkt of uit balans
 • soms evenwichtsproblemen
 • lichtgevoeligheid
 • soms halfzijdige verlamming of verlies van kracht en gevoel (in ledematen, het gezicht of de tong
 • hartslag vertraging (bradycardie)
 • te hoge of te lage bloeddruk
 • te hoge of te lage bloeddruk
 • soms oorsuizen (tinnitus)
 • neuropatische pijn /centraal pijnsyndroom (zenuwpijn of wel het central post stroke pain CPSP in Wallenberg syndrome)

Zenuwpijn
Een beroerte in dit verengde merg kan ook een specifieke zenuwpijn geven: central post stroke pain CPSP in Wallenberg syndrome / centraal pijnsyndroom. Dat is een neuropathische pijn die constant aanwezig kan zijn of wisselend aanwezig is. De pijn wordt omschreven als een doof gevoel, prikkelingen, tintelingen, hevig stekende, schietende of brandende pijn of een 'vriezend' gevoel. 
Ook normale aanrakingen kunnen als pijnlijk ervaren worden, evenals het voelen van druk van kleding of dekbed of zelfs het voelen van kou (allodynie).

    Filmpje over zenuwpijn na hersenstaminfarct:       Engelstalig filmpje:


   door

    

    

   Bronnen:
   chiropractic manipulation (Caplan, 1986)

   Wallenberg's Syndrome Information Page | National Institute of Neurological Disorders and Stroke. (z.d.). Geraadpleegd op 11 december 2016, van https://www.ninds.nih.gov/Disorders/All-Disorders/Wallenbergs-Syndrome-Information-Page

   Eyskens, E., Feenstra, L., Meinders, A. E., Vandenbroucke, J. P., & Van Weel, C. (1997). Codex Medicus (10e ed.). Maarssen, Nederland: Elsevier Gezondheidszorg.

   Gasca-González OO, Pérez-Cruz JC, Baldoncini M, Macías-Duvignau MA, Delgado-Reyes L. Neuroanatomical basis of Wallenberg syndrome. Cir Cir. 2020;88(3):376-382. English. doi: 10.24875/CIRU.19000801. PMID: 32539005.

   Goxhufi A, Wittekindt C, Guntinas-Lichius O. Isolierte Aphagie bei Infarkt der dorsolateralen Medulla oblongata (Wallenberg-Syndrom) [Monosymptomatic aphagia from dorsolateral medullary infarction (Wallenberg syndrome)]. Laryngorhinootologie. 2009 Sep;88(9):599-600. German. doi: 10.1055/s-0029-1224111. Epub 2009 Jul 23. PMID: 19629930.


   Hain, T. C., & Hossain, M. (z.d.). PICA stroke --causing vertigo and hearing loss. Geraadpleegd op 11 december 2016, van http://www.dizziness-and-balance.com/disorders/central/strokes/pica.html


   Hijdra, A., Koudstaal, P. J., Roos, R. A. C., Breuker, M., & De Leeuw, M. (2010). Neurologie. Maarssen, Nederland: Elsevier Gezondheidszorg.

   Kuks, J. B. M., Snoek, J. W., Oosterhuis, H. G. J. H., & Fock, J. M. (2003). Klinische neurologie (15e ed.). Houten, Nederland: Bohn Stafleu van Loghum.


   Lee, R. M., Adams, S. R., & Kim, D. (2012). Clinical vignette Wallenberg syndrome. Geraadpleegd van https://proceedings.med.ucla.edu/wp-content/uploads/2017/01/Wallenberg-Syndrome.pdf

   Nakazato Y, Yoshimaru K, Ohkuma A, Araki N, Tamura N, Shimazu K. [Central post-stroke pain in Wallenberg syndrome]. No To Shinkei. 2004 May;56(5):385-8. Japanese. PMID: 15279195. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15279195/


   Saha, R., Alam, S., & Hossain, M. (2011). Lateral Medullary Syndrome (Wallenberg's Syndrome) - A Case Report. Faridpur Medical College Journal, 5(1), 35–36. https://doi.org/10.3329/fmcj.v5i1.6813

   picture gif Door Images are generated by Life Science Databases(LSDB). - from Anatomography, website maintained by Life Science Databases(LSDB).You can get this image through URL below. 次のアドレスからこのファイルで使用している画像を取得できますURL., CC BY-SA 2.1 jp, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9804279