Alles over hersenletsel in gewone taal

Meer dan 500 pagina's informatie en uitleg over hersenletsel    

Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) is schade aan de hersenen die is ontstaan na de geboorte als gevolg van ziekte of ongeval. Kenmerkend is dat er sprake is van een onomkeerbare breuk in de levenslijn: alles wat voorheen vanzelfsprekend was, is dat nu niet meer.  Aangeboren hersenletsel of aangeboren hersenafwijkingen zijn aandoeningen die tijdens de zwangerschap optreden of vlak voor, tijdens of na de geboorte. Er is geen sprake van een breuk in de levenslijn, want er is geen herinnering van voor het hersenletsel.

 

Ons doel: kennis over hersenletsel bieden aan getroffenen en hun naasten én professionals om hen heen. Met deze kennis kunnen zij weer anderen informeren. Deze site is ook in het Engels te lezen.

Heeft u hersenletsel? Zo ja, heeft u wel of geen overprikkelingsklachten?

Bekijk resultaten

Lees over onze patiëntenbelangenorganisatie

Wij werken pro bono = vrijwillig, 

maar maken wel onkosten om de site draaiende te houden.

Wil je ons steunen in de onkosten? Dank je!
Doneer naar NL14 RBRB 0706 3888 95 
T.n.v. Stichting Foundation for Brain Injury Explanation of via Geef.nlDeel onze website op jouw facebookpagina, met dank!