Cijfers en feiten over hersenletsel /hersenaandoeningen

Alle getallen zijn bij benadering.

In de wereld heeft:

 • 1  op de 6 kinderen een hersenaandoening
 • 50% van de ouderen een hersenaandoening
 • 1 op de 4 mensen een hersenaandoening

 

Nederland

Totaal per jaar:

 • komen er ongeveer 130.000 tot 160.000 mensen per jaar bij met hersenletsel.
 • zijn daarvan ongeveer 19.000 kinderen en jongeren van 0 tot 24 jaar.
 • is niet-aangeboren hersenletsel de belangrijkste doodsoorzaak bij kinderen en jongeren.
 • houden ongeveer 40.000 mensen aanzienlijke blijvende beperkingen over aan hersenletsel.
 • ervaren ongeveer 650.000 mensen beperkingen als gevolg van hersenletsel    (3,8 % van de bevolking van 17 miljoen).

 

Beroerte:

 • Jaarlijks krijgen ongeveer 41.000 mensen een beroerte. Dat zijn zo’n 117 mensen per dag. Ongeveer 80% van de door een beroerte getroffen mensen heeft een herseninfarct en 20% een hersenbloeding.

 

 

Traumatisch hersenletsel:

 • Ieder jaar worden er ongeveer 21.000 mensen opgenomen in het ziekenhuis  met een diagnose traumatisch hersenletsel.

  Feiten

  Van de mensen met matig tot ernstig traumatisch hersenletsel:


 

Hersenontsteking 

 

Hersenvliesontsteking

 • Jaarlijks krijgen circa 700 mensen een hersenvliesontsteking. (Dit is de  bacteriële vorm. De virale vorm geneest meestal vanzelf binnen twee weken).

 

Hersentumor

 • Een kwaadaardige hersentumor treft ieder jaar ongeveer 1150 mensen. In Nederland leven zo’n 3103 mensen met een hersentumor.
 • Een goedaardige hersentumor treft circa 450 mensen per jaar. Meestal is dit een meningeoom, een tumor van de hersenvliezen.

 

Dementie en Alzheimer

 • Vijf mensen per dag, ongeveer 43800 mensen per jaar krijgen de ziekte van Alzheimer.
 • Nederland telt circa 270.000 mensen met dementie.
 • Zo’n 70% van die 270.00 mensen met dementie heeft de ziekte van Alzheimer.  
 • Vasculaire dementie treft ongeveer 16% van de 270.000 mensen.
 • Ongeveer 14% van de 270.000 mensen met dementie heeft de ziekte een andere oorzaak.

 

Multiple Sclerose

 • Multiple sclerose treft jaarlijks ongeveer 731 mensen. In Nederland zijn er ongeveer 17.000 mensen met Multiple Sclerose.

 

Ziekte van Parkinson

 • De ziekte van Parkinson ontstaat bij ongeveer 8000 mensen per jaar. In Nederland hebben ongeveer 35.000 mensen de ziekte van Parkinson.

 

Ziekte van Huntington

 • Ongeveer 1700 mensen in Nederland hebben de ziekte van Huntington. Er zijn geen cijfers bekend van het aantal nieuwe ziektegevallen.


Zuurstoftekort

 • In Nederland worden ongeveer 2500 mensen per jaar gereanimeerd.
 • Geschat wordt dat 250 mensen = 10% van de 2500 gereanimeerde mensen ernstige schade overhoudt aan de hersenen door zuurstoftekort. Dat percentage kan nog hoger liggen, omdat de overige 90% neurologisch "redelijk" tot goed de reanimatie overleefde. (cijfers Hartstichting)
 • Er verdrinken zo’n 80 mensen per jaar. Er zijn geen concrete cijfers over het aantal mensen dat bijna verdronk en dus water heeft ingeademd en daarbij zuurstofschade aan de hersenen kan hebben opgelopen.

 


Aangeboren hersenaandoeningen

 • Bij 100.300 kinderen blijken hersenaandoeningen voor te komen die in het eerste levensjaar tot uiting komen. Voorbeelden: verstandelijke handicaps of afwijkingen aan het centraal zenuwstelsel.

Totaal 130.000 tot 160.000 nieuwe mensen met hersenletsel per jaar (onder de 65 jaar!) in Nederland met de volgende onderverdeling:


Van de 130.000 tot 160.000 ‘nieuwe' mensen met hersenletsel per jaar houdt 31% blijvende beperkingen over, waarin overprikkeling niet is meegerekend.

 

Ongeveer 50% van de 130.000 tot 160.000 mensen kennen een vorm van overprikkeling door hersenletsel. Niet te verwarren met prikkelbaar of agressie!! Het is pure hinder van de zintuiglijke prikkels en cognitieve taken. Deze mensen met overprikkeling zijn vaak sociaal geïsoleerd en daarmee blijvend beperkt.

1/3e van de mensen met hersenletsel kent enige vorm van agressie in het eerste half jaar. Na vijf jaar kent nog 1/5e van de mensen met hersenletsel agressie.

In alle getallen zijn de mensen boven de 65 jaar met bijvoorbeeld een beroerte of hersentumor niet meegerekend.

Cijfers over ons brein.

Onze hersenen bevatten 100 miljard hersencellen.
Elke hersencel heeft gemiddeld  duizend synapsen. Als je de 100 miljard hersencellen vermenigvuldigt met duizend synapsen kan je het aantal datapunten berekenen. Omgerekend naar computertaal is dat 100 terabyte informatie als alle synapsen gebruikt worden... Want 1 terabyte = 1000 gigabyte.

Bronnen: Stroke fact, cdc.gov, Cdc.gov traumatic brain injury, Parkinsonnet en Parkinsonvereniging, stichting Alzheimer Nederland, Multiple Sclerose Fondation Charcot stichting, (https://www.msweb.nl/wat-is-ms/) Nederlandse Kankerregistratie, Hersenstichting, Vilans, Hartstichting, Nederlandse vereniging voor neurologie.