Multiple Sclerose / MS

Aan Rob, deze pagina dragen we op aan jou...

 

Multiple Sclerose is een aandoening van het centraal zenuwstelsel en waarschijnlijk een auto-immuunziekte. Multiple komt van het het Latijnse multiplum, wat meervoudig betekent en sclerose is afgeleid van het Griekse sklerosis, wat verharding betekent. De ziekte wordt meestal afgekort tot MS.
De ziekte wordt hier genoemd omdat het raakvlakken met NAH heeft.

 

Aantasting beschermlaag

De zenuwen in ons lichaam worden beschermd door een laag, die myeline of myelineschede heet. Bij Multiple Sclerose vallen immuuncellen het beschermlaagje van de zenuwuitloper aan. 
De myelineschede is een impuls-geleidende laag rondom de zenuwuitlopers.

Als de myeline wordt beschadigd of verdwijnt, is de impulsgeleiding in de zenuw verstoord. 

 MS.jpg

Je kunt het proces vergelijken met een stroomdraad waarvan de isolatie kapot is. Dan volgt kortsluiting. Bij mensen met MS ontstaan daardoor neurologische stoornissen. Ieder mens is anders en de plaats van de myeline die beschadigt verschilt per patiënt; dus zijn de klachten bij elke patiënt anders. Door de aantasting van de beschermlaag ontstaan meerdere (multiple) ontstekingen en laesies. Een laesie is elk afwijkend weefsel in een organisme. Dit heeft gevolgen voor verschillende functies in het lichaam.

MS heeft vier verschillende verschijningsvormen:

 • Benigne MS
 • Relapsing Remitting MS
 • Secundair Progressieve MS
 • Primair Progressieve MS

 

Relapse , schub, exacerbatie

De meest voorkomende vorm van MS is Relapsing Remitting MS. Die vorm verloopt over het algemeen zo:

Relapse is het Engelse woord voor terugval. Meestal is het een acute verslechtering van de klachten. Zo’n terugval wordt ook wel een schub of exacerbatie genoemd. Een relapse of schub komt onverwacht. De klacht kan een nieuw symptoom zijn of een die al bekend is bij de patiënt. Zo’n terugval ontwikkelt zich vaak in een aantal dagen, blijft dan enige tijd constant en verdwijnt weer geleidelijk.

 

Meestal komt de ontsteking, die het gevolg is van aantasting van de myeline, na enkele weken tot rust. Dan kan er herstel van het zenuwweefsel en de myeline optreden. De informatieoverdracht herstelt en de Multiple Sclerose klachten verdwijnen of worden minder. Zo kan iemand met MS wisselend wel of niet gebruik maken van een rolstoel. Ook zijn er mensen die wisselend blind en ziend zijn.

 

Dit herstel is niet altijd volledig. De ontstekingen die veroorzaakt worden door een terugval, laten vaak een litteken (sclerose) achter in het zenuwweefsel. Littekenweefsel kan een laesie worden waardoor de klachten in meer of mindere vorm blijven.

 

MS is een ziekte van het centraal zenuwstelsel en hoewel de spieren het vaak af laten weten is het geen spierziekte. De ziekte zelf is niet dodelijk, maar mensen kunnen wel overlijden aan de complicaties van MS. Voor bepaalde vormen van MS bestaat remmende medicatie, maar niet iedereen heeft hier baat bij. De oorzaak van MS is onbekend.

MS-1.jpg

Wat kunnen de klachten bij MS zijn?

De lijst is lang en misschien niet volledig. Patiënten kunnen een of meerdere van deze klachten hebben:

 • spierzwakte
 • spasticiteit
 • gevoelsstoornissen (tintelingen, doof gevoel)
 • krachtverlies
 • zenuwpijn
 • (zware) vermoeidheid
 • overprikkeling van de zintuigen
 • problemen met zien (met als ergste effect blindheid)/wiebelende ogen (nystagmus)
 • gehoorstoornissen
 • cognitieve problemen: concentratiestoornissen, traag denken, woordvindingsproblemen, geheugenproblemen
 • onduidelijke uitspraak (dysarthrie), moeite met praten (als met dikke tong)
 • stuurloosheid: coördinatieproblemen (ataxie) /schokkerige bewegingen
 • klachten van darmen en blaas
 • seksuele problemen
 • een patiënt met MS heeft 3x meer kans op een psychose.

 

Meer info

  Community MS op MijnZorgnet

  Download hier de brochure "Na de diagnose MS"

  Download hier de brochure "MS en het dagelijks leven"

  Download hier de brochure "MS en de behandelmogelijkheden" 

  Toekomst met MS

  MS Vereniging Nederland PDF over MS

  MS WEB

  Neurologie Contact over MS

  Nederlandse Vereniging Voor Neurologie over MS

  Gezondheid België over MS

  Universitair Ziekenhuis Leuven over MS

  NAH Fysio net over MS

  Nationaalmsfonds.nl

  www.multiplesclerose.startpagina.nl

  De verschillende vormen of types van Multiple Sclerose

  Hoe wordt de diagnose Multiple Sclerose (MS) gesteld?

  Wikipedia over MS

  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40533-013-0029-z

  Arts, K. Tijdsvoor Neuropsy en Gedragsneuro (2013) 1: 123.      https://doi.org/10.1007/s40533-013-0029-z

 

Video's

Als de Engelstalige video's niet zichtbaar zijn, klik dan op de link:

klik hier video 1 - klik hier video 2 -  klik hier video 3