Halfzijdige verlamming rechts, met schade in linker hersenhelft

File:Brodmann area 33 animation.gif

 

De grote hersenen bestaan uit twee hersenhelften (hemisferen). Grofweg speelt de linkerhersenhelft een rol bij verbale zaken als taal, en de rechterhersenhelft meer met de non-verbale zaken. Grofweg stuurt de linkerhersenhelft het rechterdeel van het lichaam aan en omgekeerd.

 

Bij een halfzijdige verlamming aan de rechterkant van het lichaam heeft er een beroerte of ander letsel in de linkerhersenhelft plaatsgevonden.

Omdat de linkerkant van de hersenen betrokken is bij spraak en taal, kan een persoon met rechtszijdige 'uitvalsverschijnselen' problemen hebben met het uiten van taal (ten gevolge van aangedane  gezichtsspieren en aangedaan spreken) en problemen met het begrijpen van taal (afasie) hebben. Bij rechtshandigen is het spraak- en taalcentrum gelegen in de linker hersenhelft.

 

Wat is het verschil tussen hemiparese en hemiplegie?

Halfzijdig verlamd, halfzijdige uitval of hemiparese of hemiplegie?
Aan een zijde van het lichaam kunnen zowel  arm-, hand-, been- en gezichtsspieren worden beïnvloed. Het kan ook zijn dat alleen de arm wordt aangetast, of alleen het been of gezicht spieren.


De terminologieën om deze halfzijdige uitval te benoemen worden nog al eens door elkaar heen gebruikt.

Hemiparese = éénzijdige zwakte ('parese').

Hemiplegie - éénzijdige verlamming ('plegie').

De woorden 'hemiparese' en 'hemiplegie' worden naast elkaar gebruikt in de praktijk.
In feite betekent 'hemi' eenzijdig. 'Plegie' betekent een complete verlamming en 'parese' betekent een gedeeltelijke verlamming;

 

Hemiparese treft ongeveer 80 procent van de mensen met een beroerte. Ook andere vormen van hersenletsel kunnen een hemiparese tot gevolg hebben. De zwakte of verlamming kan een grote invloed hebben op het dagelijks leven zoals eten, zichzelf aankleden, toiletbezoek e.d.

 

Er bestaan een ziekte waarbij de verlammingen wisselend komen en gaan. Die ziekte heet Alternating Hemiplegia of Childhood afgekort tot AHC. De verlammingen kunnen beiderzijds zijn en halfzijdig.

 

Symptomen na een beroerte of letsel in de linker hersenhelft:

(De ene mens met een beroerte in deze hersenhelft heeft misschien één of twee van deze klachten, de ander heeft er meerdere:)

 

 • aandoeningen, zwakte, verlammingen of gevoelsstoornissen aan de rechterkant van het lichaam

 

 • Halfzijdige gevoelsstoornissen treden voornamelijk op aan de kant van de verlamming. Welk gevoel verminderd is verschilt wel per persoon: pijn, temperatuur: warmte, koude, aanraking / tast.

 

 • het gezichtsvermogen aan de rechterkant van beide ogen kan afnemen (hemianopsie)

       

 

 • problemen met herkennen van voorwerpen (agnosie)

 

 • problemen met dagelijkse handelingen, routines wat vroeger goed ging (apraxie)

 

 • geheugen voor verbale (gesproken) zaken

 

 • afname analytisch vermogen

 

 • problemen met chronologie (volgorde van tijd, oorzaak en gevolg)

 

 • verminderde timing en snelheid van vaardigheden

 

 • links en rechts verwarring

 

 • moeite hebben in het omgaan met cijfers, getalbegrip en dus geld (dyscalculie)

 

 • langzaam worden

 

 • wat onzeker, soms angstig of teruggetrokken gedrag vertonen

 

 • kans op depressie

 

 • kans op wisselende stemmingen, emotioneler zijn

 

 • kans op overspoeld worden door problemen


Als door het hersenletsel ook de gezichts- en/of halsspieren aangetast zijn kunnen problemen ontstaan met spreken (dysartrie op de pagina afasie) en slikken. Om het verslikken te voorkomen kan sondevoeding noodzakelijk zijn. Een logopedist kan helpen het slikken te oefenen.

 

De hersenhelft is ook weer verder onderverdeeld in kwabben. Lees meer over specifieke klachten in die gebieden:

File:Four lobes.gif