Zichtbare en niet-zichtbare gevolgen


Hersenletsel kan verschillende soorten gevolgen hebben. In veel gevallen kan schade /letsel in een specifiek hersengebied  of functiegebied in verband worden gebracht met bepaalde gevolgen. Hersenletsel heeft ook gevolgen voor de partner, ouders, kinderen, broers zussen, familie, en vrienden. De gevolgen spelen een rol op elk levensgebied zowel privé, als op het werk, voor de vrije tijd en op het toekomstperspectief.

Over het algemeen wordt er een onderscheid gemaakt tussen twee soorten gevolgen: de zichtbare en de niet-zichtbare gevolgen na hersenletsel.
De zichtbare gevolgen zijn gevolgen die vaak het makkelijkst worden opgemerkt, vooral ook door de omgeving. En dat is gelijk ook het moeilijkste van de invaliderende onzichtbare gevolgen; zie uitklapmenu:

Overzicht van gevolgen in uitklapmenu

Zichtbare gevolgen

Lichamelijk/Mobiliteit: Het kunnen uitvoeren, coördineren en plannen van bewegingen.

 

 

Andere lichamelijke aandoeningen: Soms resulteert hersenletsel in het ontstaan van andere specifieke lichamelijke aandoeningen. Hieronder een aantal gevolgen die kunnen ontstaan na hersenletsel.

 

 
 

 

 

Niet-zichtbare gevolgen

Niet-zichtbare gevolgen (of: onzichtbare gevolgen) zijn niet direct zichtbaar voor de buitenwereld. Hier gaat het vaak om gevolgen in de zintuiglijke verwerking, cognitie, emoties en gedrag. Niet-zichtbare gevolgen worden vaak slecht begrepen door de buitenwereld. Het kan lang duren voordat mensen in de omgeving begrijpen dat een verandering een gevolg van hersenletsel is. Dit kan zowel door de omgeving als door de persoon met hersenletsel tot onbegrip en frustratie leiden. Voor de persoon met letsel kan het ook lastig zijn om zijn/haar eigen onzichtbare gevolgen te begrijpen. Het kan een tijd (soms jaren) duren voordat iemand weet dat iets door het hersenletsel komt, vervolgens passende hulp vindt en  er over kan praten met de omgeving. 
Onderverdeling:

Zintuiglijke (sensorische) gevolgen:
Dit betreffen gevolgen die het zicht, gehoor, tastzin, temperatuur, smaak en geur aangaan.

 

 

Problemen met communicatie: Communicatie problemen kunnen zich op veel verschillende manieren manifesteren. Zo hebben sommige mensen problemen met praten en het formuleren van woorden, terwijl anderen juist problemen ervaren met het begrijpen van taal. Ook kunnen cognitieve problemen zoals ‘vertraagde informatieverwerking’ problemen geven met communicatie. Het kan bijvoorbeeld lastig zijn om iemand die erg snel praat goed te kunnen volgen.

 


Veel cognitieve gevolgen zijn onzichtbaar! Ze horen daarom bij de niet zichtbare gevolgen van een hersenletsel.
Met cognitie bedoelen we processen die nodig zijn om te kunnen nadenken. Cognitie bestaat uit heel veel verschillende functies. Enkele voorbeelden zijn het onthouden van informatie, aandacht en concentratie en planning en organisatie. Cognitieve functies hebben we nodig bij bijna alles wat we in ons dagelijks leven doen.

Zie verder in het uitklapmenu van cognitieve gevolgen, hieronder.

  

  Cognitieve gevolgen

  Veel cognitieve gevolgen zijn onzichtbare gevolgen van hersenletsel. Niet voor anderen waarneembaar of moeilijk waarneembaar voor anderen.

  Cognitieve gevolgen: Met cognitie bedoelen we processen die nodig zijn om te kunnen nadenken. Cognitie bestaat uit heel veel verschillende functies. Enkele voorbeelden zijn het onthouden van informatie, aandacht en concentratie en planning en organisatie. Cognitieve functies hebben we nodig bij bijna alles wat we in ons dagelijks leven doen.

    

   

  Emotionele- en gedragsveranderingen: Emotionele- en gedragsveranderingen.
  Zie uitklapmenu hieronder. OOk veel emotionele veranderingen kunnen voor een deel niet zichtbaar zijn.

  Emotionele- en gedragsveranderingen

  Emotionele- en gedragsveranderingen: Emotionele- en gedragsveranderingen kunnen enerzijds een rechtstreeks gevolg zijn van het letsel in de hersenen. Anderzijds kunnen emotionele gevolgen ook ontstaan door de traumatische impact van het hersenletsel. Ook kan de emotionele impact van het ervaren van beperkingen, als gevolg van het hersenletsel bijdragen aan veranderingen in emoties.
  Het besef wat verloren gegaan, het besef dat iemand niet alles meer kan, of bijna helemaal niets meer, kan gevoelens van rouw veroorzaken. Lees meer op de volgende pagina over rouw en levend verlies of over rouwverwerking door hersenletsel.
   

   

   

  Algemene niet-zichtbare gevolgen

  Soms zijn de gevolgen die ervaren worden heel algemeen en kunnen ze niet precies in een categorie worden ondergebracht. Deze gevolgen kunnen indirect heel veel van de bovengenoemde specifieke functies beïnvloeden en daarmee dus een grote impact hebben op iemands dagelijks leven.

  Tot slot: Er is niet één hersenletsel gelijk aan een andere.

  Voor iedereen zijn de gevolgen verschillend. Sommigen hebben één klacht, anderen meerdere. De expressie ervan kan zeer verschillen in de tijd. Er is vaak sprake van een combinatie van letsel en overgebleven vaardigheden, overgebleven kennis en begrip (intelligentie), denkvermogen (cognitie), gedrag en persoonlijkheid. 

  Er zijn zoveel gradaties in hersenletsel dat je nooit kan vergelijken.

  Soms is het rouwen om wat niet meer gaat, en soms is het goed te beseffen wat je nog kan. Lotgenotencontact kan soms helpen om dat laatste goed te realiseren.

  Niet-zichtbare gevolgen (of: onzichtbare gevolgen) zijn niet direct zichtbaar voor de buitenwereld. Niet-zichtbare gevolgen worden vaak slecht begrepen door de buitenwereld. Het kan lang duren voordat mensen in de omgeving begrijpen dat een verandering in denken, gedrag, emotie of veranderde zintuiglijk functioneren een gevolg van hersenletsel is. Dit kan zowel door de omgeving als door de persoon met hersenletsel tot onbegrip en frustratie leiden. Voor de persoon met letsel kan het ook lastig zijn om zijn/haar eigen onzichtbare gevolgen te begrijpen. Het kan een tijd (soms jaren) duren voordat iemand weet dat iets door het hersenletsel komt, vervolgens passende hulp vindt en  er over kan praten met de omgeving. 

  Citaat over functioneren bij hersenletsel

  citaat: Mensen met hersenletsel worden vaak te hoog ingeschat. Ze zijn verbaal sterk en zien er goed uit, toch zijn ze heel verstoord. Wanneer je de juiste structuur aan kunt bieden, gaan mensen vaak beter functioneren. Jenny Palm (bekend neuropsycholoog)

  Hersenletsel is één van de meest ingrijpende letsels. Want de hersenen dat zijn wijzelf. Na het hersenletsel krijgt niemand een routekaart of navigatiesysteem mee hoe je nieuwe leven weer verder kunt leven. Alles is veranderd. Het kan lijken op één grote puzzel die je opnieuw moet gaan leggen, tot je 2.0 versie. Doordat de hersenen zo chronisch overbelast kunnen zijn, ervaren veel mensen met hersenletsel dat ze sneller emotioneel zijn of zelfs sneller boos. Karaktertrekken kunnen versterkt worden zowel ten goede als in het negatieve. Zie ook de pagina over de revalidatiearts vertelt.

  © Bron onderzoek overprikkeling bij niet aangeboren hersenletsel  en Onze enquêtes 2016 Alle tekst valt onder copyrightbeleid! Licenties zijn altijd bespreekbaar© We willen gráág helpen met tekst voor uw organisatie of website!

  P.s: Elk letsel verschilt. Elk mens verschilt. Ook de gevolgen verschillen! Er zijn zoveel gevolgen dat we niet compleet kunnen zijn op één poster: