Stichting

Onder het formulier leggen we uit wat we doen als stichting.
Voor éénmalige donaties vul dan niet het formulier in, maar scroll onder het formulier naar paragraaf 3 hoe u kunt doneren. Dank!

1 Wil je donateur worden? Vanaf 5 euro per jaar help je onderzoeken te verwezenlijken.


Maar....als we 400 mensen vinden die eenmalig 25 euro storten hebben we het hele bedrag bij elkaar dat een onderzoek gaat kosten.

 

We zoeken donateurs om ons onderzoek naar overprikkeling te verwezenlijken. We hebben een uitgewerkt onderzoek klaar liggen dat wetenschappelijk verantwoord moet worden, maar dat 20.000 euro gaat kosten. Dat geld gaat dan naar wetenschappelijk onderzoeker..wij zelf doen namelijk alles gratis... Wij blijven vrijwilligers! Wilt u meer geven scroll dan  naar paragraaf 3 !

 

Opgelet, we sturen geen machtiging. U kunt het bedrag voor dit jaar overmaken op:

NL14 RBRB 0706 3888 95  T.n.v. Stichting Foundation for Brain Injury Explanation. O.v.v. "onderzoek".

Info i.v.m. de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming :

Als u zich op deze site aanmeldt als donateur verwerken wij enkele persoonsgegevens van u. Het doel van deze verwerking is het registreren van de donateurs, om zo verantwoording af te kunnen leggen over de herkomst van onze gelden en om u een volgend jaar opnieuw om een donatie te kunnen vragen. We slaan op: uw voornaam of voorletters, uw achternaam, uw e-mailadres, IBAN en het bedrag dat u gedoneerd heeft. Wij beveiligen deze gegevens goed en we zullen ze niet voor een ander doel gebruiken.
 

Wilt u een bevestiging van betaling/donatie mailt u dan even met  braininjuryx@gmail.com. Vermeld "onderzoek" of "onkosten" of "overprikkeling".

2 Invulformulier vaste donateur (v.a. 5 p.j.)

Druk wel op VERZENDEN :)

3 Voor eenmalige of extra donaties:

Heel erg dankbaar voor éénmalige donaties!


Willen we het onderzoek naar overprikkeling snel uit kunnen voeren dan is deze optie waarschijnlijk de beste.

Een rechtstreekse overschrijving levert ons het meeste op.
Noteert u dan het bankrekeningnummer en de tenaamstelling? Dank u wel voor uw gift! Giften zij aftrekbaar voor de belastingen. We zijn een erkend goed doel.

Aan een online betaling zoals PayPal of geef.nl zijn kosten verbonden
U kunt kiezen of u het via PayPal evt. met creditcard of rechtstreeks wil overmaken via een overschrijving.

Ook kunt u via Geef.nl doneren
button-start-actie-geef-blauw-1-3-1.png
.

Bankrekening

NL14 RBRB 0706 3888 95
T.n.v. Stichting Foundation for Brain Injury Explanation. onder vermelding van "onderzoek" of "onkosten".Wilt u een bevestiging van betaling/donatie mailt u dan even met  braininjuryx@gmail.com. Vermeld "onderzoek" of "onkosten" of "overprikkeling".

Doneren via Pay Pal:

'De onkosten voor doneren via PayPal zijn: 35 cent per transactie met daarbovenop 15% van het gedoneerde bedrag. Daarom vragen wij u bij een periodieke donatie via de bank te geven. Dank!

NL14 RBRB 0706 3888 95  T.n.v. Stichting Foundation for Brain Injury Explanation. ovv:
"onderzoek"
of "onkosten"


Stand 24 juli 2020 voor onderzoek:

€ 7.736,31 (€ 912,50 van stichting breinpijn erbij geteld) De stand is nu lager dan voorheen doordat we een voorschot hebben betaald dat naar verwachting zal leiden tot een onderzoek. We hebben zeker nog 10.400 euro nodig voor een goed onderzoek.

 


Stand voor prikkelarm-woon-zorginitiatief "Stoethoeve"

op 11 januari 2020 STOP!

€ 3.954,14 (€ 732,50 van spaarpot Breinpijn erbij geteld)
!!! Op dit moment is het hele plan van de Stoethoeve uitgesteld en sparen we niet actief door zolang we niet weten wat er gaat gebeuren. Er was minimaal 150.000 euro tekort om te kunnen realiseren. We gaan in overleg met de gevers of zij geld teruggestort willen hebben. Bent u een van de gevers? Meldt u dan als u uw geld terug wil of dat het naar onderzoek mag.4 Onze stichting

Om de projecten te faciliteren en financieren, die voortvloeien uit het werk van de websites, is in 2015 een stichting opgericht genaamd FBIE - Foundation for Brain Injury  Explanation.
Het is een stichting volgens de Nederlandse ANBI regels. ANBI: 'Algemeen Nut Beogende Instelling'. Dat betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn, als u aan uw drempelbedrag komt. 


Een Engelse naam?

We hebben een Engelstalige naam en zijn toch gevestigd in Nederland, Utrecht. Klopt dat wel? Ja! We begonnen onze activiteiten gelijkertijd in Nederland als in de wereld middels de Engelse website. We hebben in 56 landen over de hele wereld mensen kunnen helpen met informatie over overprikkeling middels de Engelse website en de Engelse Facebookgroep. Om notariële onkosten te sparen kozen we gelijk voor een internationale naam.
Waarom staat er dan nog het woord stichting voor de Engelse naam foundation? Dat komt omdat we eerder een stichting waren dan dat we als stichting een zakelijk bankrekeningnummer openden. De bank wilde het woordje stichting ervoor, voor de duidelijkheid.

Wat is een ANBI? Zijn jullie dan "een goed doel"?

ANBI.jpg

Ja we zijn een erkende ANBI stichting en daarmee een erkend goed doel. Giften aan ons zijn daarmee aftrekbaar voor de belasting. Een ANBI stichting (ANBI: 'Algemeen Nut Beogende Instelling') wordt goed gecontroleerd of ze elk jaar voldoen aan de status "goed doel.


Een ANBI Stichting moet voldoen aan eisen:

Werk van openbaar nut.
Het bestuur werkt met integriteit.
Non-profit, zonder winstoogmerk.
Beleidsplan en financieel verslag wordt gepubliceerd op deze website en op Brain Injury Explanation.

 

Bankrekening

NL14 RBRB 0706 3888 95
T.n.v. Stichting Foundation for Brain Injury Explanation. 


Vermeld wel waarvoor je wil geven!

Giften voor Project Overprikkeling graag specifiek onder vermelding van:  o.v.v. 'Project Overprikkeling' of 'Wetenschappelijk onderzoek naar overprikkeling' 'onderzoek'.

Giften voor ons project prikkelarm woon-zorgcentrum o.v.v. 'Stoethoeve'.

  • Vind jij ook dat er eindelijk onderzoek moet plaatsvinden naar Overprikkeling bij hersenletsel en breingerelateerde aandoeningen?
  • Wil je ons steunen opdat wij dat onderzoek kunnen betalen? We krijgen immers geen subsidie van subsidieverstrekkers.
  • Vind jij ook dat er meer bekendheid voor moet komen?
    Vind jij ook dat het te lang genoeg geduurd heeft?
    Vind jij het ook tijd voor actie?
  • Grijp je kans en doneer!
  • Overprikkeling is een ernstig en erg onderschat gevolg van hersenaandoeningen.


PS Tenaamstelling op afrekening. Soms kort onze bank ons af tot tot  Stg foundation brain injury. We heten Stichting Foundation for Brain Injury Explanation.  

NL14 RBRB 0706 3888 95
T.n.v. Stichting Foundation for Brain Injury Explanation. 

5 Kamer van Koophandel

We zijn aangesloten bij de kamer van koophandel. Als u op de link klikt kunt u niet alleen ons nummer zien, maar ook de bijhorende gegevens.
Kamer van Koophandel nummer 62701002

6 De belangrijkste doelen van de stichting


Stelt allerlei informatie over hersenletsel beschikbaar, zowel over de oorzaken en over de gevolgen daarvan;
Stimuleert de ontwikkeling van hulpmiddelen voor mensen met hersenletsel;
Wil helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met hersenletsel;
Wil onderzoek initiëren opdat de kwaliteit van leven vergroot wordt.

 

De stichting probeert om deze doelen te bereiken
Door het onderhouden van websites met informatie over alle aspecten van hersenletsel;

Door nascholing te organiseren.
Door voorlichtingsmateriaal te drukken en te verspreiden.
Door samenwerken met fabrikanten van hulpmiddelen.
Door wetenschappelijk onderzoek te initiëren.

 

Meer info:

Zie http://www.braininjury-explanation.com/about-us-our-mission/foundation

7 Vestigingsstad

Vestigingsstad:
Utrecht

8 Bestuur:

Voorzitter: A. Post
Vice voorzitter: J. van Haastrecht
Secretaris: T. Smith e/v van der Linden
Penningmeester: J. Tusveld


9 Baten en lasten

Staat Van Baten En Lasten 2019
PDF – 154.0 KB
Staat Van Baten En Lasten 2018
PDF – 154.1 KB
Staat van baten en lasten 2017
PDF – 457.4 KB
Staat van baten en lasten 2016
PDF – 449.4 KB
Staat van baten en lasten 2015
PDF – 106.2 KB