De ZOEKFUNCTIE zie je op je mobiel als je het MENU aanklikt = 3 streepjes ( Icoontje) Bovenin het menu.

Stichting


Mocht u donateur willen worden van onze stichting dan kan dat via onderstaand formulier, of maak uw gift over op NL14 RBRB 0706 3888 95  T.n.v. Stichting Foundation for Brain Injury Explanation. Dank u wel!

Onder het formulier leggen we uit wat we doen als stichting.

1 Wilt u donateur worden? Vanaf 5 euro per jaar helpt u vervolgonderzoeken te verwezenlijken.Opgelet, we sturen geen machtiging. U kunt het bedrag voor dit jaar overmaken op:

NL14 RBRB 0706 3888 95  T.n.v. Stichting Foundation for Brain Injury Explanation. O.v.v. "onderzoek".

Info i.v.m. de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming :

Als u zich op deze site aanmeldt als donateur verwerken wij enkele persoonsgegevens van u. Het doel van deze verwerking is het registreren van de donateurs, om zo verantwoording af te kunnen leggen over de herkomst van onze gelden en om u een volgend jaar opnieuw om een donatie te kunnen vragen. We slaan op: uw voornaam of voorletters, uw achternaam, uw e-mailadres, IBAN en het bedrag dat u gedoneerd heeft. Wij beveiligen deze gegevens goed en we zullen ze niet voor een ander doel gebruiken.
 

Wilt u een bevestiging van betaling/donatie volg dan deze link Vermeld "onderzoek" of "onkosten" of "overprikkeling".

2 Invulformulier vaste donateur (v.a. 5 p.j.)


Druk wel op VERZENDEN :)

3 Voor eenmalige of extra donaties:

Heel erg dankbaar voor éénmalige donaties!


Een rechtstreekse overschrijving is ook mogelijk.
Noteert u dan het bankrekeningnummer en de tenaamstelling? Dank u wel voor uw gift! Giften zij aftrekbaar voor de belastingen. We zijn een erkend goed doel.

Aan een online betaling zoals PayPal of geef.nl zijn kosten verbonden
U kunt kiezen of u het via PayPal evt. met creditcard of rechtstreeks wil overmaken via een overschrijving.

Ook kunt u via Geef.nl doneren
button-start-actie-geef-blauw-1-3-1.png
.

Bankrekening

NL14 RBRB 0706 3888 95

T.n.v. Stichting Foundation for Brain Injury Explanation. onder vermelding van "onderzoek" of "onkosten".Wilt u een bevestiging van betaling/donatie volg dan deze link. Vermeld "onderzoek" of "onkosten" of "overprikkeling".

Doneren via Pay Pal:

'De onkosten voor doneren via PayPal zijn: 35 cent per transactie met daarbovenop 15% van het gedoneerde bedrag. Daarom vragen wij u bij een periodieke donatie via de bank te geven. Dank!

NL14 RBRB 0706 3888 95  T.n.v. Stichting Foundation for Brain Injury Explanation. ovv:
"onderzoek"
of "onkosten"

4 Onze stichting

Om de projecten te faciliteren en financieren, die voortvloeien uit het werk van de websites, is in 2015 een stichting opgericht genaamd FBIE - Foundation for Brain Injury  Explanation.
Het is een stichting volgens de Nederlandse ANBI regels. ANBI: 'Algemeen Nut Beogende Instelling'. Dat betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn, als u aan uw drempelbedrag komt. 


Een Engelse naam?

We hebben een Engelstalige naam en zijn toch gevestigd in Nederland, Utrecht. Klopt dat wel? Ja! We begonnen onze activiteiten gelijkertijd in Nederland als in de wereld middels de Engelse website. We hebben in 56 landen over de hele wereld mensen kunnen helpen met informatie over overprikkeling middels de Engelse website en de Engelse Facebookgroep. Om notariële onkosten te sparen kozen we gelijk voor een internationale naam.
Waarom staat er dan nog het woord stichting voor de Engelse naam foundation? Dat komt omdat we eerder een stichting waren dan dat we als stichting een zakelijk bankrekeningnummer openden. De bank wilde het woordje stichting ervoor, voor de duidelijkheid.

Wat is een ANBI? Zijn jullie dan "een goed doel"?

ANBI.jpg

Ja we zijn een erkende ANBI stichting en daarmee een erkend goed doel. Giften aan ons zijn daarmee aftrekbaar voor de belasting. Een ANBI stichting (ANBI: 'Algemeen Nut Beogende Instelling') wordt goed gecontroleerd of ze elk jaar voldoen aan de status "goed doel.


Een ANBI Stichting moet voldoen aan eisen:

Werk van openbaar nut.
Het bestuur werkt met integriteit.
Non-profit, zonder winstoogmerk.
Beleidsplan en financieel verslag wordt gepubliceerd op deze website en op Brain Injury Explanation.

 

Bankrekening

NL14 RBRB 0706 3888 95
T.n.v. Stichting Foundation for Brain Injury Explanation. 


Vermeld wel waarvoor je wil geven!

Giften voor Project Overprikkeling graag specifiek onder vermelding van:  o.v.v. 'Project Overprikkeling' of 'Wetenschappelijk (vervolg-)onderzoek naar overprikkeling' 'onderzoek'.


PS Tenaamstelling op afrekening. Soms kort onze bank ons af tot tot: Stg foundation brain injury. We heten officieel Stichting Foundation for Brain Injury Explanation. 

NL14 RBRB 0706 3888 95
T.n.v. Stichting Foundation for Brain Injury Explanation. 

Stand van zaken

ONDERZOEK OVERPRIKKELING

Publicatie!

op https://www.overprikkeling.com/onderzoek-overprikkeling

en https://www.hersenletsel-uitleg.nl/onderzoek-overprikkeling
hebben we de resultaten bekend gemaakt van het onderzoek dat wij samen met het wetenschappelijk onderzoeksbureau Soffos hebben uitgevoerd.
We willen heel graag nog vervolgonderzoek doen om nog meer voor deze doelgroep te kunnen betekenen!

 

5 Kamer van Koophandel

We zijn aangesloten bij de kamer van koophandel. Als u op de link klikt kunt u niet alleen ons nummer zien, maar ook de bijhorende gegevens.
Kamer van Koophandel nummer 62701002

6 De belangrijkste doelen van de stichting


Stelt allerlei informatie over hersenletsel beschikbaar, zowel over de oorzaken en over de gevolgen daarvan;
Stimuleert de ontwikkeling van hulpmiddelen voor mensen met hersenletsel;
Wil helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met hersenletsel;
Wil onderzoek initiëren en laten uitvoeren opdat de kwaliteit van leven vergroot wordt.

 

De stichting probeert om deze doelen te bereiken:

  • door het onderhouden van websites met informatie over alle aspecten van hersenletsel
  • door op social media informatie te verstrekken over alle aspecten van hersenletsel
  • door nascholing te organiseren
  • door voorlichtingsmateriaal te drukken en te verspreiden
  • door samenwerking met fabrikanten van hulpmiddelen
  • door wetenschappelijk onderzoek te initiëren /uit te voeren.

 

Meer info:

Zie http://www.braininjury-explanation.com/about-us-our-mission/foundation

7 Vestigingsstad

Vestigingsstad:
Utrecht

8 Bestuur:

Voorzitter: A. Post
Vice voorzitter: J. van Haastrecht
Secretaris: T. Smith e/v van der Linden
Penningmeester: J. Tusveld

Raad van Advies: Ariana van Schaaijk
Lid: Arnie Craninckx


9 Baten en lasten

Staat Van Baten En Lasten 2021
PDF – 158,0 KB
Staat Van Baten En Lasten 2020
PDF – 158,0 KB
Staat Van Baten En Lasten 2019
PDF – 154,0 KB 920 downloads
Staat Van Baten En Lasten 2018
PDF – 154,1 KB 981 downloads
Staat van baten en lasten 2017
PDF – 457,4 KB 1164 downloads
Staat van baten en lasten 2016
PDF – 449,4 KB 1107 downloads
Staat van baten en lasten 2015
PDF – 106,2 KB 1113 downloads